Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Mokymas apie mokinio savybes (... >

Mokymas apie mokinio savybes (MP3)

AŠ ESU Lanto, atėjęs pas jus šią dieną. Kaip visada atėjau tam, kad su jumis pasikalbėčiau. Tikiuosi, jog iš šiandieninio pokalbio gausite neabejotiną naudą.
Atėjau dar ir dėl to, kad jus užtikrinčiau, jog jūsų pasiekimai ir žengimas Keliu tiesiogiai susiję su jūsų veržimusi ir tokia savybe, kaip pastovumas. Kita savybė, kuri jums bus būtina, yra ištikimybė.
Taigi, veržimasis, pastovumas ir ištikimybė – štai taip jums Kelyje būtinos savybės.
Yra dar keletas savybių, be kurių neišsiversite. Ir svarbiausia tarp jų bus Meilė. Nes tada, kai sugebate jausti Meilės jausmą, galite suvokti mūsų vibracijas, ir tada, kai Meilė perpildo jūsų širdis, kartu su Meile į jūsų širdis įeina Dieviškoji Išmintis – ta savybė, kurią galite įgyti, jei nepaliaujamai, diena iš dienos sutelksite dėmesį į mūsų žodžius ir laikysitės mūsų rekomendacijų.
Taipogi norėčiau pasakyti keletą žodžių apie Tikėjimą. Tada, kai jūsų širdys pripildytos ištikimybės ir tikėjimo, tai jūsų būtybė persipildo tokios galingos jėgos, kuriai nebaisūs jokios jūsų pasaulio audros ir uraganai.
Todėl, prieš priimdami sprendimą sekti mumis, Pakylėtaisiais Valdovais, vadovautis mūsų Mokymu ir rekomendacijomis, patikrinkite save, ar toks stiprus jūsų troškimas ir ar turite kitas taip būtinas Kelyje savybes, kurias aš ką tik išvardijau.
Nes jeigu jus apims abejonės ir nuolat ieškosite ko nors geresnio ir tobulesnio, tai negalėsite suvokti tų Tiesų, kurios yra mūsų Mokyme ir Dieviškosios malonės nektaras, kurį mes dalijame kartu su kiekvienu laišku, išsilies į žemę šalia jūsų ir nepalaimins jūsų širdžių.
Todėl prieš priimdami tvirtą sprendimą eiti tuo Keliu, kurio jus moko Pakylėtieji Valdovai, patikrinkite save, kiek stiprus jūsų troškimas ir ar jis nepasibaigs anksčiau, nei perskaitysite šį laišką iki galo. Ir jeigu negalite užtikrintai pasakyti, kad esate pasiruošę vadovautis mūsų Mokymu nors iki esamo įsikūnijimo pabaigos, tai neverta jums ir eikvoti laiko skaitant mūsų laiškus.
Todėl, kad jūs užsiimsite visiškai nenaudingu ir beprasmišku darbu. Tai tas pats – kaip laistyti savo daržą rėčiu. Jokios Dieviškosios Tiesos kruopelės nesugeba nušviesti jūsų proto ir duoti jums tolesnio veržimosi stimulo, jei nevertinate to, kas duodama, ir į mūsų laiškų stebuklą žiūrite kaip į pasilinksminimą.
Jūsų pasaulis vis labiau ir labiau linksta prie to, kad nuolatos būtumėte užsiėmę eilinių pasilinksminimų ir niekučių paieška. Jūs taip įklimpote į šį procesą, jog nepastebite net Dieviškosios galimybės lyno, kuris šmėkščioja tiesiog prieš jūsų nosį.
Nebūčiau toks kategoriškas ir griežtas, jei daugelis žmonių, kurie veržiasi Keliu, mano akyse nenuslystų į bedugnę ir neišeitų į nebūtį. Pamirštate apie tai, jog esate dualiame, iliuziniame pasaulyje. Todėl jums vertėtų nuolat įtempti dėmesį, suklusti. Todėl tinka jus palyginti su kariais, esančiais taikoje. Nes būtent kario savybes jums būtina įgyti.
Karys neverkšlena, nesiskundžia likimu, jis vykdo savo kario pareigą ir supranta, kad jeigu prireiks dėl Idėjos Bendram labui paaukoti gyvybę, tai jis šitai tikrai padarys.
Tačiau jūsų laiku reikia žymiai daugiau. Iš jūsų reikalaujama ne vienkartinio paaukojimo savo gyvybės dėl Bendros Gerovės ir Gėrio akto. Visą savo gyvenimą turite paversti į nesavanaudiško tarnavimo ir pasiaukojimo aktą.
Šią užduotį pajėgios atlikti tik labai stiprios dvasios. Ir tarp jūsų įsikūnijime yra didingi praeities jogai.
Labai daugelis didžių individualybių šiuo sunkiu laiku priėmė įsikūnijimą. Ir jeigu manote, kad jos užima aukštas pareigas arba yra labai jūsų pasaulyje žinomos, tai jūs klystate. Tikriausiai niekas iš jūsų net negirdėjo apie šias didingas inkarnacijas. Todėl, kad savo misijas jos gali įvykdyti tik nepritraukdamos žvilgsnių ir minčių tų žmonių, kurie gali sutrukdyti įvykdyti jų Šviesos misiją.
Čia nekalbame apie mūsų pasiuntinį. Nes pasiuntinio pareiga priverčia jį būti priekiniame mūšio krašte. Todėl ne kiekvienas prisiima Išminties Valdovų pasiuntinio naštą ir ne kiekvienas gali išlaikyti tą visų pirma energinę įtampą, kuri gulasi ant jo pečių.
Todėl mes laukiame, kada jūsų pasaulyje su mūsų pasiuntiniais nusistovės tikri santykiai, pagrįsti ne smalsumu ir šio smalsumo patenkinimu, o tarnavimu ir visos įmanomos pagalbos suteikimu.
Pagal tai, kaip žiūrite į mūsų pasiuntinius, mes sprendžiame apie jūsų dvasinių pasiekimų lygį. Kiekvienas žmogus, kuris patenka į mūsų pasiuntinio regėjimo lauką, automatiškai patenka į mūsų regėjimo lauką. Ir mes ruošiame šiems individams tuos dantų skaldymo testus, kurie leidžia nustatyti ištikimybės ir patikimumo lygį bei iškart atskiria tuos, kas ieško ko nors sau ir nėra pasiruošę tokio lygio tarnavimui, kuris reikalingas dabar.
Todėl prieš užmezgant bet kokius santykius su mūsų pasiuntiniu, aš jums patarčiau daugelį kartų pasverti, ar sugebėsite išlaikyti ir ar pasiruošę pereiti tuos testus, kurie neišvengiamai kris ant jūsų galvos, kai tik priartėsite prie mūsų pasiuntinio nors ir mintimis.
Aš jus išgąsdinau? Tačiau manau yra tikslinga, kad būtumėte iš anksto perspėti apie tai, kas gali užgriūti ant jūsų galvos, ir dėl visko, kas su jumis vyksta, nekaltintumėte mūsų pasiuntinio, jei liktumėte nežinioje. Blogiau už tai jums nieko negali būti. Nes karma su mūsų pasiuntiniu prilygsta karmai su Dievu. O žinote, jog tai pati sunkiausia karmos rūšis, kuri dabar jūsų pasaulyje egzistuoja.
Aš laimingas davęs jums šį nedidelį Mokymą. Ir tikiuosi, kad priimsite šį Mokymą savo širdyse.

AŠ ESU Lanto


Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,77 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4612946000/2008-12-25_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.