Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Turite surasti visus Šviesos k... >

Turite surasti visus Šviesos karius, esančius įsikūnijime ir priminti jiems apie jų misiją

AŠ ESU Lanto, atėjęs pas jus per šį Pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau dėl labai svarbaus ir atsakingo mūsų laukiančio pokalbio. Jūs žinote, kad kiekvieną kartą, kai mes ateiname duoti diktavimų, stengiamės pateikti dalį naujos informacijos, bet dažniausiai mes duodame paprasčiausiai naują požiūrį į jums žinomus faktus ir informaciją.
Dabar aš turiu pateikti jūsų dėmesiui visiškai naują informaciją ir galbūt daugeliui ši informacija pasirodys netikėta ir per daug fantastinė.
Taigi pradedu. Jūs žinote mane kaip Antrojo spindulio Valdovą. Tai yra Išminties spindulys. Todėl mano žinios bus pateiktos būtent šiame spindulyje. Įsivaizduokite žmogų, kuris sugebėjo subalansuoti visą neigiamą karmą, susikaupusią jo kūnuose per daugelį tūkstančių įsikūnijimų. Emocinis, mentalinis, eterinis ir fizinis tokio žmogaus kūnai neturi neteisingai jo kvalifikuotos per visą buvimo Žemėje ciklą energijos. Kaip galvojate, kas vyks su šiuo žmogumi?
Ar galės jis toliau egzistuoti fiziniame pasaulyje ar jis turės pereiti ir tęsti savo egzistavimą subtilesniame pasaulyje?
Ir ar yra Žemės planetoje žmonių, kurie sugebėjo subalansuoti visą savo karmą?
Galbūt jūs teisingai pastebėsite, kad be karmos balansavimo reikia įvykdyti Dieviškąjį planą.
O Dieviškasis planas kiekvienam individui visiškai suderinamas su Dievišku planu visai Žemės planetai. Todėl galbūt daugelis iš jūsų supratote, kad greičiausiai toks žmogus liks įsikūnijime. Dievo planas yra ne toks, kad individas, turintis labai didelius pasiekimus, tęstų savęs tobulinimą neturėdamas ryšio su kitomis gyvomis būtybėmis ir su visu pasauliu. Todėl, jeigu žmogus subalansavo savo asmeninę karmą, tai dar nereiškia, kad jis iškart pereis.
Priešingai - toks žmogus įgyja labai didelę vertę Dievo ir Pakylėtųjų Pulkų akyse. Jis neapsisunkinęs nereikalingu karminiu bagažu, jo čakros atsilaisvina nuo karminių šiukšlių ir pradeda praleisti Dievišką Energiją visa apimtimi. Aišku, jeigu individas nori pereiti, tai jam nebus atsakyta. Tačiau žmogus, subalansavęs savo karmą iki 100 proc., nustoja galvoti apie asmeninius dalykus. Jis suvokia savo Vienybę su visa visata ir visišką Vienybę su Dievu. Todėl toks žmogus savanoriškai atiduoda savo kūnus Dieviškajai misijai.
Jūs žinote, kad, be asmeninės karmos, egzistuoja šeimos karma, miesto karma, šalies karma ir pasaulinė karma.
Planeta yra visiškai apsupta labai tankių energijų, tarsi būtų po labai tankia neigiamos energijos žieve. Ir štai šią neigiamos energijos žievę būtina ištirpinti.
Atidirbęs savo karmą žmogus subtilesniuose lygiuose prisiima įsipareigojimus transmutuoti planetos karmą. Kaip tai vyksta techniškai?
Kai aura tampa Dieviškai švari ir čakros be kliūčių praleidžia į pasaulį Dieviškąją Energiją, tai toks žmogus savo laisva valia pradeda sugerti į savo aurą supančio pasaulio neigiamas energijas ir perdirbti jas. Tai panašu į dulkių siurblį. Žmogus kontaktuoja su kitų žmonių auromis arba su neigiamos energijos krešuliais, plaukiojančiais supančioje erdvėje, ir savo čakrų energijos pagalba pradeda neutralizuoti šią tankią neigiamą energetinę substanciją.
Tokie žmonės tarnauja pasauliui panašiai kaip Kristus. Kadangi šių žmonių vibracijos pernelyg skiriasi nuo supančio pasaulio vibracijų, tai patį buvimą supančiame pasaulyje jie priima kaip nuolatinį, kasdieninį nukryžiavimą ant kryžiaus.
Jie iš tikrųjų nukryžiuoti ant kryžiaus tarp Dvasios ir materijos.
Šių žmonių viduje per jų čakras susijungia pasauliai.
Jūs žinote, kad žmogaus čakros susieja fizinį kūną su subtilesniais kūnais. Todėl, kai žmogaus čakros visiškai išvalytos, tai toks žmogus yra tarsi atviros durys tarp pasaulių.
Ir tarnavimas, kurį šis žmogus atlieka, artimas tarnavimui, kurį atliko Jėzus, kai buvo įsikūnijime. Jie savanoriškai pasiaukoja dėl kitų žmonių išgelbėjimo.
Suprantate apie aš kalbu, numylėtiniai? Žmogus savanoriškai pasirenka buvimą tankiose šio pasaulio energijose. Ir kadangi jo vibracijos pernelyg skiriasi nuo jį supančio pasaulio vibracijų, tai pats buvimas tarp žmonių panašus į kasdieninį nukryžiavimą ant kryžiaus. Ir tai iš tikrųjų nukryžiavimas. Toks žmogus prisiima pasaulio karmą, pasaulio nuodėmes. Jis įsiurbia šias nuodėmes į savo kūną ir perdirba šias nuodėmes, šią pasaulinę karmą, savo tarnavimu pasauliui ir visoms gyvoms būtybėms.
Aš taip išsamiai aprašau jums šio žmogaus tarnavimą todėl, kad daugelis iš jūsų panašiai tarnauja pasauliui, bet galbūt ne visi suvokia šį savo tarnavimą išorine sąmone, budinčia sąmone, fiziniu protu.
Kiekvienas tikras Šviesos nešėjas, kuris yra įsikūnijime, tarnauja 24 valandas per parą, nežinodamas nei miego, nei poilsio.
Todėl, kad daugelis iš jūsų tęsia savo tarnavimą ir miegodami, subtiliuoju kūnu būdami astraliniame plane ir padėdami išvalyti iš šio astralinio plano neigiamą energiją. Ir per tuos naktinius darbus jūsų subtilūs kūnai gauna tikras žaizdas. Ir jūs atsikėlę ryte neprisimenate apie savo nakties žygdarbius, bet jaučiatės tarsi sumušti ir nusilpę, nes angelai gydytojai nesuspėjo suteikti pagalbos jūsų subtiliesiems kūnams jums miegant nakčia.
Aš noriu, kad jūs žinotumėte apie šį jūsų draugų ir jūsų pačių tarnavimą.
Jūsų darbas neįkainojamas Dievo ir Pakylėtųjų Pulkų akyse.
Ir man net nesmagu prašyti jūsų paimti sau dar papildomą krūvį. Per mažai Šviesos karių yra įsikūnijime. Daugelis karių pamiršo savo karišką pareigą ir pasidavė šio pasaulio pagundoms. Jie pamiršo, dėl ko jie atėjo į įsikūnijimą.
Todėl aš prašau jūsų surasti šiuos Šviesos karius ir priminti jiems apie jų tarnavimą, kurį jie įsipareigojo vykdyti prieš įsikūnydami.
Suraskite juos, duokite paskaityti jiems šiuos diktavimus, pakalbėkite su jais. Tai gali būti privatus pokalbis ar vieša paskaita. Kiekvienas iš jūsų žino, ką jis turi daryti.
Bet turite surasti visus Šviesos karius, esančius įsikūnijime, ir priminti jiems apie jų Misiją.

Aš noriu jums išreikšti savo dėkingumą už jūsų tarnavimą. Ir aš nusilenkiu prieš Dievo Šviesą jumyse.

AŠ ESU Lanto.