Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Aš linkiu jums išreikšti savo ... >

Aš linkiu jums išreikšti savo gyvenimuose tik teigiamas savybes ir visąlaik veržtis į Dieviškojo pasaulio kalnų viršūnes!

AŠ ESU Lanto, atėjęs pas jus.
Aš atėjau dėl to, kad kaip visada duočiau jums laišką iš mūsų eterinių oktavų lygio. Būtent iš šio lygio tampa akivaizdi ta reikalų padėtis, kuri egzistuoja Žemėje, ir tos problemos, su kuriomis susiduria žmonija, bet nesuvokia jų, nes yra pačioje probleminėje situacijoje. Jums, numylėtiniai, mūsų laiškai faktiškai yra tas informacijos šaltinis, kuris padeda orientuotis jūsų pasaulyje. Ir todėl mes nepavargdami ateiname, kad duotume savo laiškus, ir tam pasinaudojame galimybe, kurią duoda Dangus, – bendravimu su Žemės žmonija per šį pasiuntinį, esantį įsikūnijime.
Pasiuntinystės institucija buvo visada. Visada Žemėn į įsikūnijimą ateidavo žmonių, turinčių misiją palaikyti ryšį tarp pasaulių, būti Dieviškųjų energijų ir žinių laidininkais į fizinį planą. Be šitos galimybės Žemės žmonija negalėtų vystytis todėl, kad jai reikalingas nuolatinis rūpinimasis ir globa, kuriuos jai gali duoti tik aukštesnio išsivystymo būtybės, gyvenančios subtilesniame plane, subtiliajame pasaulyje ir ugniniame pasaulyje. Todėl mes pasirinkome misiją tarnauti Žemės žmonijai ir pritempti ją iki savo vystymosi lygio. Jums atrodo, kad viskas, ką aš kalbu, jūsų tiesiogiai neliečia, tačiau galiu jums atskleisti vieną nedidelę paslaptį. Dabar aš turiu galimybę kalbėti su tais, su kuo aš jau bendravau iki jų įsikūnijimo Žemėje. Jums atrodo kaip atsitiktinumas, kad atradote šiuos diktavimus ir skaitote mūsų laiškus. Tačiau jūs dar iki savo įsikūnijimo žinojote, jog privalote rasti šį Mokymą todėl, kad šis Mokymas neišvengiamai pritraukia jus savo vibracijomis ir jūs jaučiate tai, kas yra virš teksto ir parašyta tarp eilučių. Tai ypatinga nuojauta, intuicija ir programa, įdėta jūsų pačių prieš įsikūnijimą Žemėje.
Jūs negalėtumėte vystytis, jeigu kas dieną negautumėte vadovavimo sapne, kai lankote mūsų šventąsias buveines, ir jūs negalėtumėte vystytis, jeigu jūsų sielos negautų būtinų pamokymų periodu tarp jūsų įsikūnijimų Žemėje. Deja, jūsų tankaus pasaulio vibracijos atima iš jūsų galimybę prisiminti tai, ką gaunate subtiliajame plane kaip vadovavimą veiksmui. Bet savo gyvenimuose jūs nuolatos vykdote savo pačių numatytus planus. Šitai jūs vadinate veikti pagal nuojautą arba naudotis intuicija. Daugelis mano, kad atsitiktinumas atveda juos pas vienus ar kitus žmones, ir situacija susidėlioja pati savaime. Ką gi, jūs galite manyti vienaip ar kitaip, bet evoliucijos procesas vyks pagal iš anksto numatytą planą. Negalima nuspėti visų niuansų ir visų smulkių elementų, bet bendra evoliucijos eiga Žemės planetoje rūpestingai sekama, ir milijonai būtybių, esančių subtiliajame plane, rūpinasi jūsų vystymusi. Tai ir angelai, ir elementalai, ir Pakylėtieji Valdovai, ir daugelis kitų įvairių kosminių struktūrų ir hierarchijų atstovų. Jums nereikia per daug gilintis į kosminės hierarchijos struktūrą. Ateis laikas ir gausite visas būtinas žinias ir supratimą. Dabar jums svarbiausia yra pakylėti savo sąmonę iki to lygio, kai galėsite sąmoningai priimti subtilųjį pasaulį ir subtiliojo pasaulio užduotis. Tada galėsite asmeniškai bendrauti su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi ir per ją su mumis, Pakylėtųjų Pulkais. Tada, kai žmonijos sąmonės lygis leis, toks bendravimas vyks labai lengvai ir bus būdingas daugeliui Žemės gyventojų taip, kaip dabar paplito Internetas. Šis naujas bendravimo tinklas leis žmonijai išeiti į kitą bendravimo lygį ir gauti priėjimą prie kosminio duomenų banko, kaip kad dabar jūs gaunate priėjimą prie duomenų bazės, esančios Internete.
Todėl mes ateiname vėl ir vėl, kad pažadintume jūsų sąmonę iš ilgai trunkančio miego ir nurodytume jums tas galimybes ir perspektyvas, kurios prieš jus atsivers tada, kai savanoriškai atsisakysite savo prisirišimų prie fizinio plano. Prisiminkite, kaip jums sunku buvo pirmą kartą įeiti į Internetą ir gauti įsivaizdavimą apie tai, kaip jis veikia. Ir dabar jūs esate ant naujos galimybės slenksčio, naujos kosminės galimybės, kuri leis jums išeiti į kosminį Internetą. Ir lygiai taip pat bus žmonių, kurie pirmi gaus šią galimybę, o bus ir tų, kurie dar daugelį įsikūnijimų bus priversti pasilikti nežinioje. Ne dėl to, kad jiems ši galimybė neegzistuoja, o todėl, kad pats žmogus tingi pasinaudoti Dievo suteikta jam galimybe. Todėl meskite į šalį savo tingumą ir savo prisirišimus prie fizinio pasaulio, prie savo žmogiškų įpročių, ir nukreipkite pagaliau savo žvilgsnį į Dangų! Išplėskite savo realybės priėmimo diapazoną! Veržkitės į Aukščiausius pasaulius ir jūs gausite tai, kur veržiatės!
Neįmanoma kažko pasiekti, jeigu neįsivaizduojate, ko jums reikia ir ko jums reikia siekti. Todėl mes ateiname ir duodame įsivaizdavimą apie tai, ko turite siekti, ir mes taipogi duodame instrumentus ir priėjimo būdus, kuriuos turite įvaldyti.
Visa Dieviška tobulybė yra jūsų viduje. Ir jūs paprasčiausiai turite išmokti gauti priėjimą prie šios tobulybės. O tam jums būtina išvalyti iš savo laidininkų tas šiukšles, kurių prisirinkote Žemėje per tūkstančius įsikūnijimų. Jums būtina išmokti išsiskirti su viskuo, kas jums nereikalinga jūsų naujame gyvenime.
Nebijokite permainų, nebijokite išsiskirti su senais įpročiais ir prisirišimais. Visa tai trukdo jums žengti Keliu, prasiveržti į naują sąmonės lygį ir įgyti iš tikrųjų kosmines galimybes.
Jūsų prisirišimas prie jūsų pasaulio trukdo jums. Supraskite, kad viską galiausiai nulemia tas sąmonės lygis, kurį turite, o jūsų sąmonės lygį nulemia tiktai jūsų sugebėjimas atsisakyti to, kas jums trukdo eiti evoliucijos keliu. Jūs patys įvejate save į kampą savo neigiamomis mintimis, savo negatyviu pasaulio suvokimu, savo kritika ir kritikavimu visko, kas jus supa. Mokėkite visąlaik jausti vidinę ramybę netgi tada, kai išorinės jūsų gyvenimo aplinkybės susiklosto, kaip jums atrodo, kad blogiau jau nėra kur. Todėl, kad po šios tamsios juostos būtinai bus šviesi juosta, po tamsios nakties visada pateka naujos dienos aušra! Ir taip bus tol, kol egzistuos ši materiali visata. Greitai jums vidinis džiaugsmas taps toks įprastas, kad jau niekada daugiau nejausite jokių neigiamų jausmų ir jokio nusiminimo!
Aš linkiu jums išreikšti savo gyvenime tik teigiamas savybes ir nuolatos veržtis į Dieviško Pasaulio kalnų viršūnes!

AŠ ESU Lanto, linkiu jums laimingo kelio!