Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vairočana > Apie Karminės Valdybos posėdži... >

Apie Karminės Valdybos posėdžio rezultatus

AŠ ESU Vairočana.
Atėjau šią dieną, kad supažindinčiau jus su Karminės Valdybos darbo rezultatais. Man teko garbė tai padaryti.
Tie iš jūsų, kurie įdėmiai susipažino su Mokymu, kurį davėme per savo pasiuntinį, žino, kad Karminės Valdybos sprendimas visada kruopščiai derinamas su Didžiąja Centrine Saule. Todėl artimiausius pusę metų veiks mūsų priimtas sprendimas.
Taigi, aš pasiruošęs supažindinti jus su priimtais sprendimais tuose rėmuose, kuriuose tai gali būti pateikta nepakylėtai žmonijai.
Ir, aišku, jus domina: ar per šį pasiuntinį ir toliau bus duodamas Mokymas.
Mes išnaudojame bet kurią galimybę, kad duotume Mokymą. Ir jei nepanaudosime mūsų paruošto įsikūnijime esančio ir jau šešerius metus mūsų pasitikėjimą turinčio pasiuntinio, tai šitai neatitiks Kosminio Įstatymo reikalavimų.
Todėl mes tęsime darbą per savo pasiuntinį. Ir turiu jums pasakyti, kad mes gavome Didžiosios Centrinės Saulės sprendimą panaudoti dar vieną Dieviškosios energijos rezervuarą Žemės planetos evoliucijų gerovei.
Tačiau mes daugiau neeikvosime savo energijos laiškų ciklams perduoti. Energijos perdavimą mes panaudosime kitu būdu. Kryptingiau, tiksliau ir netgi galingiau.
Todėl tiems iš jūsų, kurie įprato skaityti laiškus, gauti juose esančią Dieviškąją energiją ir nepanaudoti jos pagal paskirtį savo sąmonės vystymui ir, negana to, panaudoti šią energiją nedieviškiems tikslams, – jums mes nutraukiame šį Dieviškosios energijos šaltinį.
Tačiau yra tam tikras skaičius žmogiškųjų individų, kurie paruošė save mūsų Mokymui suvokti. Jie paruošė savo sielos dirvą, į kurią šešerius metus krito mūsų Dieviškosios Išminties sėklos.
Ir dabar atėjo laikas, kai Dieviškosios Išminties sėklos turi sudygti, išaugti. Ir šių daigų mes nekantriai lauksime.
Kiekvienas iš jūsų gaus mūsų pagalbą ir palaikymą. Ir ta energija, kuri iki šio momento plačia srove liejosi ir laistė visus, kurie pakišo savo indus po šia tėkme, dabar kryptingai pateks į indus tų, kas efektyviausiai sugeba mūsų energiją panaudoti savo sąmonei auginti ir supantiems žmonėms pagelbėti.
Negalime šiuo sunkiu metu žmonijos palikti be savo pagalbos ir palaikymo. Ir tiems iš jūsų, kas lengvabūdiškai skaitė mūsų laiškus, nelabai gilindamiesi į jų esmę, atėjo išbandymo metas. Dabar jūs savo pačių pastangomis turite išmokti, įvaldyti duotą Mokymą, kiekvieną mūsų laišką skaitydami tiek kartų, kiek būtina tam, kad jūsų sąmonė jį suvoktų.
Atėjo metas įrodyti, kad esate sugebantys evoliucionuoti.
Atėjo naujas mūsų darbo etapas. Ir pirmoje dvylikos diktavimų ciklų darbo per mūsų pasiuntinį pusėje mes sėjome savo sėklas ir laistėme jas Dieviškąja energija, o antroje šio dvylikos metų ciklo pusėje, tai yra artimiausius šešerius metus, savo sielose jums reikės išauginti Išminties grūdus.
Pirmą dvylikos metų ciklo pusę jūsų sielas Dvasia pripildydavo Dieviškosios energijos. Ir dabar atėjo kylantis ciklas, kai jūsų sielos turi duoti Dieviškosios sąmonės želmenis.
Mums lieka darbas rūpintis tais jūsų sąmonės daigais, kurie atsiras tai vienur, tai kitur Žemės rutulyje.
Nei vienas daigas neturi pražūti. Kiekviena siela turi gauti maksimaliai įmanomą pagalbą ir globą.
Todėl artimiausiais metais turite sukaupti visas savo jėgas, kad įveiktumėte tas karmines aplinkybes, kurios trukdo jums pakilti virš iliuzijos. Ir tada, kai Dieviškosios sąmonės želmenys įveiks tam tikrą lygį, supančių žmonių sąmonės piktžolės jums jau bus nebaisios.
Po šešerių metų tikimės surinkti gerą derlių. Sėją mes baigėme. Ir dabar laukiame Dieviškosios sąmonės augimo, kad į Dieviškuosius aruodus surinktume derlių – švytinčius jūsų Dvasios kauzalinius kūnus.
Taigi ciklą keičia ciklas. Ir tai, kas sugeba toliau evoliucionuoti, gauna vystymosi galimybę. O tai, kas nesugeba evoliucionuoti, pamažu užleis vietą ateinančioms rasėms, iš eterio Šviesos oktavų pasiruošusioms ateiti į įsikūnijimą į šią nuostabią planetą.
Žemei lemta tapti spinduliuojančia, šviesia Laisvės žvaigžde, kuri taps pavyzdžiu daugeliui kitų evoliucijų, apgyvendintų šios visatos pasauliuose.
O dabar turiu jums pasakyti dar vieną dalyką. Ir daugeliui iš jūsų tai bus naujiena ar atradimas. Todėl, kad jūs negalvojote apie tai, kad jūsų planetoje gali kažkas pasikeisti.
Tačiau atėjo terminas. Ir įsikūnijimo Žemėje Dieviškosios galimybės durys užsivėrė tiems individams, kurie savo vystymesi atsiliko. Ir dabar planeta bus apgyvendinta kitais individais, kurie labai greitai Žemės planetoje sudarys daugumą.
Pagal kosminį laikrodį, suderintą su amžinybe, paskutinės galimybės minutės pradėjo eiti toms įsikūnijime esančioms sieloms, kurios nenori sutikrinti savo laikrodžių su Didžiąja Centrine Saule.
Džiaugiuosi įvykdęs šį Karminės Valdybos pavedimą: pateikti jums mūsų posėdžio rezultatus.
Nemanykite, kad viskas baigėsi. Viskas dar tik prasideda! Ir pačiu artimiausiu metu jūsų laukia puikiausi atradimai!

AŠ ESU Vairočana. Om.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#22