Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vairočana > Dvasios ugnys, širdies ugnis –... >

Dvasios ugnys, širdies ugnis – štai kas jums turi rūpėti pirmiausia

AŠ ESU Buda Vairočana. Jūs žinote mane. Aš jau buvau atėjęs.** Ir šiandieninis mano atėjimas yra labai svarbus ir reikšmingas.
Aš galiu su jumis kalbėti Dieviškosios galimybės dėka, kuri dėl Dievo malonės nenutrūksta.
AŠ ESU palaikantis tobulo pasireiškimo išreikštam pasauliui matricą. Aš įeinu į penkių Dhyani Budų mandalą ir aš atstovauju pačią subtiliausią šios mandalos dalį. Aš stoviu tarp Realaus Pasaulio ir išreikštos visatos. Ir per mane, per mano energetinius centrus, įgyvendinamas ryšys tarp pasaulių.
Dėl šio svarbaus vaidmens aš taipogi dalyvauju visuose Karminės Valdybos posėdžiuose du kartus metuose, vasaros ir žiemos saulėgrįžos metu.
Aš išlaikau tobulo pasireiškimo fokusą ir dėl šio vaidmens mes turime galimybę priimti tuos sprendimus, kurie gali koreguoti visus jūsų pasaulyje egzistuojančius netobulus reiškinius.
Taipogi aš panaudoju šią mano bendravimo su Žemės žmonija galimybę tam, kad išreikščiau savo realią esmę ir pateikčiau ją jūsų pasauliui iki pačių jūsų pasaulio gelmių.
Tai labai svarbu. Tokio bendravimo dėka atkuriamas prarastas ryšys tarp pasaulių. Ir jūs galite kitaip pažvelgti į daugelį jus supančių dalykų.
Įsivaizduokite, kad jūsų kokio nors didelio miesto centre staiga išauga baltasniegė viršūnė, panaši į Himalajų viršūnę. Pagal savo sąmonės lygį aš stoviu ant šios viršūnės, o jūs stovite šios viršūnės papėdėje.
Aš turiu galimybę nukreipti jūsų žvilgsnius virš jus supančios iliuzijos. Aš turiu galimybę paskatinti jus aukščiau pakelti savo sąmonę.
Labai sunku paaiškinti, ko reikia žmonijai todėl, kad mes kalbame skirtingomis kalbomis. Ir tai, ką jūs laikote vertingą, mūsų pasaulyje negali būti verta net menkiausio dėmesio. Tik jūsų dvasios savybės, tik jūsų asmeninės patirties įdirbis, kurį galite įgyti savo įsikūnijimuose, turi reikšmę ir mūsų pasaulyje gali būti vertingi.
Įsivaizduokite, kad atsitiktinai ištrūkote iš iliuzijos traukos ir atsidūrėte mūsų pasaulyje. Čia nėra nieko, kur galėtumėte panaudoti savo įgūdžius. Čia nėra kompiuterių, nėra televizorių, nėra pasilinksminimų.
Visa tai yra jūsų pasaulyje. Pas mus priėjimo prie visažinystės ir visapusiško tobulumo laipsnį lemia tik sąmonės lygis. Visatos kompiuteris, kuriame yra informacija apie visą Kūriniją, jums tampa pasiekiamas tik tada, kai jūs turite atitinkamų dvasios įdirbių. Jums reikės suprasti, kad dvasios savybės nesusiję su pinigų kiekiu, prestižinėmis pareigomis ar bet kuria jūsų pasaulio padėtimi, kurią galite užimti arba kurią siekiate užimti. Dvasios savybės pasireiškia ne tarp žmonių minios, o jūsų kasdieniame gyvenime. Jūs arba turite tobulas savybes, arba stengiatės jas turėti, arba gyvenate kaip gyvūnai, mąstydami tik apie savo poreikių patenkinimą.
Yra kažkas, kas būdinga didingoms dvasioms ir pasireiškia įsikūnijimas iš įsikūnijimo. Vienoje ir toje pačioje gyvenimiškoje situacijoje vienas žmogus sugeba atsižadėti savęs, atlikti žygdarbį, pasiaukoti. Kitas žmogus atsisakys šių savybių pasireiškimo dėl to, kad patenkintų šio momento savo interesus ir prisirišimus.
Pirmasis žmogus išreiškia dvasios savybes ir savo pasiruošimą tolesnei evoliucijai. Antrasis žmogus bando išvengti dvasios darbo, pasislėpti už šio momento poreikių, norų ir prisirišimų.
Pagal tai, ar sugeba žmogus išreikšti geriausias dvasios savybes gyvenimo smulkmenose, ar ne, mes sprendžiame, tinkamas jis tolesnei evoliucijai ar ne.
Dvasios liepsnos, širdies ugnis – štai kas jums turi rūpėti pirmiausia. Jums neturi rūpėti tai, kas priklauso jūsų pasauliui. Tik dvasios savybės turi reikšmę. Aš jums tai sakau.
Aš manau, kad visa tai jūs girdėjote daugybę kartų. Ir kiekvieną kartą, paklausę eilinio laiško, jūs ir toliau tvarkote savo reikalus ir neįsidėmite to, kas pasakyta. Kas turėtų įvykti, kad žmonija suprastų, jog atėjo paskutinis terminas? Jūs esate prie paskutinio jau pradedančio nuo perono judėti vagono durų. Ryžkitės! Arba jūs įšokate į evoliucijos traukinį, arba pasiliekate skinti savo karmos vaisių.
Jums Valdovai atveria visas paslaptis, kurios anksčiau buvo prieinamos tik įšventintųjų mokyklose. Galite gauti daugelį dalykų, prie kurių anksčiau viešai prieiti buvo uždrausta. Šitai byloja tik apie tai, kad mes užmetame paskutinį tinklą ir metame paskutinį Dieviškosios galimybės trosą.
Dabartinės Žemėje esančios žmonių rasės turi būti pakeistos kitomis rasėmis. Klausimas tik kaip neskausmingai šis procesas vyks. Tada, kai visu greičiu važiuojate automobiliu, tai bet kuris staigus posūkis gali sukelti avariją. Dabar mes staigiai sukame į evoliucinio vystymosi kelio pusę. Vaikų auklėjimo procesas negali be galo tęstis.
Mes atviri bendradarbiauti ir pagelbėti. Tačiau atėjo laikas, kai ne visi prašantieji gaus mūsų pagalbą ir palaikymą. Todėl, kad skirtos energijos limitas turi būti eikvojamas tik tam, kas gyvybinga ir įrodė savo gyvybingumą per daugelį įsikūnijimų Žemėje.

AŠ ESU Vairočana. Om.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Vardas Vairočana reiškia „Tas, kuris panašus į saulę“ arba „Spinduliuojantis šviesą“. Vairočana atstovauja ir vienybę, ir Dhyani Budų šaltinį. Jo išmintis – tai Dharmadhatu išmintis. Dharmadhatu – tai Tiesos karalystė, kurioje viskas taip, kaip yra iš tikrųjų. Vairočanos išmintis taipogi vadinama visa apimančia Dharmakajos Išmintimi. Dharmakaja – Dėsnio (Įstatymo) Kūnas, arba tobula Budos prigimtis. Transcendentinė Vairočanos išmintis atveria aukščiausios realybės sferą ir neutralizuoja nemokšiškumo, arba paklydimo, nuodus. Jo išmintis laikoma visos Dhyani Budų išminties šaltiniu arba išdava. Vairočana paprastai yra Dhyani Budų mandalos centre. Jo spalva yra balta (arba žydra), simbolizuojanti tyrą sąmonę. Jis valdo eterį ir įkūnija sąmonės skandą; kai kuriose sistemose asocijuojasi su formos skanda.
Vairočanos mudra yra dharmačakros mudra, Mokymo rato sukimosi gestas.
Kadangi jis įkūnija visų Budų išmintį, Vairočanos bidža yra universalus garsas OM. Jo mantra – OM VAIROČANA OM (žr. iš Elizabeth C. Prophet knygos „Penki Dhyani Budos ir Vadžrasatva“).

** Buda Vairočana davė diktavimus 2005 metų balandžio 16 ir 2006 metų sausio 4 dienomis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#24