Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vairočana > Mes laukiame, kada jūs suaugsi... >

Mes laukiame, kada jūs suaugsite

AŠ ESU Vairočana, vėl pas jus atėjęs.
Pradžioje man norėtųsi pasveikinti tuos iš jūsų, kurių pastangų dėka jūs vėl turite galimybę gauti mūsų laiškus. Jūs žinote, kad laiškų perdavimui išeikvojamas labai didelis energijos kiekis. Ir jeigu jūs savo pastangomis nepadarytumėte diktavimų tęsimą galimą, tai mes būtume priversti nutraukti. Viskas kosmose paklūsta protingumui ir tikslingumui. Ir jeigu mes nematome, kad mūsų duodamą Mokymą jūs įsisavinate ir esate pasiruošę imtis būtinų veiksmų fiziniame plane, kad mūsų Mokymai būtų plačiau išplatinti, ir jeigu mes nematome, kad jūs pasiruošę padėti savo maldiniais budėjimais, tai mes uždarome galimybės langą iki geresnių laikų.
Todėl tai, kad jūs turite galimybę gauti šį Mokymą, byloja apie tai, kad jūsų pastangos pasirodė pakankamos ir jūsų pastangos pripažintos pakankamomis, kad diktavimai per šį pasiuntinį būtų tęsiami.
Visada, kai iškyla klausimas, duoti ar neduoti dar vieną Mokymą, mes kruopščiai pasveriame visus „už“ ir „prieš“. Jėzus davė Mokymą apie tai, kad negalima jauno vyno pilti į senus vynmaišius.* Todėl prieš duodami žinias ir energiją mes įvertiname indo kokybę. Ir tai liečia ne tik Pasiuntinį. Tai liečia kiekvieną iš jūsų, kuris su šiuo Mokymu susidūrė. Jūs galite suteikti mums pagalbą nežymiai, paprasčiausiai pasidalindami duodamu Mokymu su savo pažįstamais ir artimaisiais. Maldos energiją jūs galite atiduoti šių diktavimų ciklo palaikymui, jūs galite dalyvauti leidžiant knygas, jas platinant arba verčiant diktavimus į kitas kalbas. Visos šios jūsų pastangos sumuojasi ir papuola į mūsų dangiškuosius kompiuterius ir yra analizuojamos. Ir mes palyginame tą energiją, kurią mes išeikvojome tam, kad duotume Mokymą, su ta energija, kurią jūs išeikvojote tam, kad šiuos Mokymus įsisavintumėte ir išplatintumėte jūsų oktavoje.
Ir persvara vos vos buvo jūsų naudai. Todėl mes dabar stengiamės subalansuoti svarstyklių lėkštes ir duoti jums tiek Dieviškosios Energijos ir žinių, kad išlaikytume energijų pusiausvyrą.
Atskleisiu jums paslaptį, kad dar visai neseniai, prieš Karminei Valdybai pradedant savo posėdį (jūs žinote, kad aš taipogi esu Karminės Valdybos narys), svarstyklių lėkštė su ta energija, kurią mes davėme, persvėrė. Todėl Numylėtinis Serapis Bėjus kalbėjo apie tai, kad jo diktavimas gali būti paskutinis.**
Ir štai šiandien aš vėl turiu laimės su jumis kalbėtis ir duoti jums savo Mokymą, ir dovanoti jums savo energiją.
AŠ ESU Vairočana, Buda Vairočana. Kaip Buda, aš privalau duoti jums žinių ir energijos. Jūs žinote, kad pusiausvyrą planetoje palaiko žmonės, kurie pasiekė Budos nušvitimą. Tai nereiškia, kad šie žmonės per daug skiriasi nuo daugumos iš jūsų fiziškai ir netgi protiškai. Sąmonės išplėtimo laipsnis ir Budos sąmonės lygis susijęs ne tiek su išoriniais pasireiškimais, kiek su vidine būsena. Bet būtent tie žmonės savo pasiekimų dėka sugeba išsaugoti pusiausvyrą Žemės planetoje. Pasiekti Budos sąmonę yra ta užduotis, kuri dabar yra prieš jus. Visi jūs tapsite Budomis. Tiesa, ne visi iš jūsų taps Budomis šiame įsikūnijime. Bet Budos sąmonės pasiekimo lygis jums yra neišvengiama kaip tai, kad Visatos vystymasis tęsis.
Jūs gausite priėjimą prie žinių, kurių nėra knygose, gulinčiose ant parduotuvių ir bibliotekų lentynų. Jūs gausite priėjimą prie žinių, kurios yra kosminiame žinių lobyne. Ir tam, kad gautumėte priėjimą prie šių žinių, jums būtina įgyti Budos Sąmonę. Todėl mes nepavargdami jums kartojame, kad jums būtina išsiskirti su ta jūsų pačių dalimi, kuri yra nereali ir kuri jums trukdo gauti priėjimą prie kosminio žinių ir energijų lobyno.
Jūs galite ir toliau žaisti savo žemiškuosius žaidimus, bet turite palaipsniui išsilaisvinti iš šitų žaidimų. Kaip kad vaikai, jūs žinote, žaidžia savo žaidimus su žaisliukais iki tam tikro amžiaus. O paskui, praėjus tik keletui metų, tie žaidimai juos nustoja dominti. Kodėl? Todėl, kad pakito jų sąmonės lygis. Jie paaugo. Taip pat ir mes laukiame, kada jūs paaugsite ir liausitės žaidę tuos žaidimus, kurie būdingi žmonijai vaikiškame amžiuje.
Jei aš ateičiau į vaikų darželį ir imčiau pasakoti vaikams apie visatos sandarą ir sudėtingiausių informacinių sistemų veikimo mechanizmą, tai vaikai manęs nesuprastų. Jiems nebūtų įdomu. Bet duoti vaikams atitinkantį jų išsivystymo lygį supratimą, kad egzistuoja kitas pasaulis, esantis už jų vaikiškų žaidimų ribų, yra visų gerų auklėtojų ir mokytojų pareiga.
Todėl aš negaliu jums duoti kosminių žinių ir žinių apie šios Visatos sandarą, bet aš galiu jums pasakyti, kad yra kitas pasaulis, pilnas kosminių būtybių, turinčių kitą sąmonės išsivystymo lygį. Ir yra kitokie tarpusavio santykiai tarp įvairių gyvybės formų.
Ir tada, kai sužinosite apie tai, gali būti, kad gausite veržlumo impulsą, skatinantį jus siekti tolimų pasaulių ir labiau pakylėtos sąmonės būsenos.
Kai jūs buvote maži, daugelis iš jūsų norėjo tapti suaugusiaisiais, kad gautų priėjimą prie to pasaulio, kuriame gyvena ir veikia suaugusieji.
Tai kodėl dabar jūs užsisklendėte savo pasaulyje ir praradote veržlumą į kitus pasaulius, pasaulius, kuriuose yra kitas sąmonės lygis, Budos sąmonės lygis?
Ir kaip kad jūs negalėjote įeiti į suaugusiųjų pasaulį, kol negavote atitinkamo išsilavinimo ir išsiauklėjimo, kurie jums leidžia veikti suaugusiųjų pasaulyje, taip pat jūs negalite patekti į mūsų pasaulį ir pradėti veikti jame, kol nepraeisite atitinkamo mokymo ir jūsų sąmonė nepakils į kitą išsivystymo lygį.
Ir pirmas jūsų žingsnis reikiama kryptimi bus jūsų noras ir jūsų siekimas sekti mūsų nurodymais ir mūsų patarimais.
Šiandien aš daviau jums supratimą ir paaiškinau, kuo mes vadovaujamės bendraudami su Žemės žmonija.
Gali būti, kad daugelis iš jūsų įsižeis, kad mes jus laikome vaikais. Ir visgi jūs būsite vaikais, kol nepajėgsite įveikti savyje savo vaikiškų norų ir vaikiškų siekių.
Todėl aš jums linkiu suaugti kaip galima greičiau ir pagaliau prisiimti visą atsakomybę už savo planetą ir už visa, kas gyva Žemės planetoje.

AŠ ESU Vairočana, buvau su jumis šią dieną.

*„Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abeji išsilaiko.“ (Mt 9:17)

**„Aš atėjau perspėti jūsų, kad ši diktavimas gali būti paskutinis“, Numylėtinis Serapis Bėjus (2005 12 23).