Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Nikolajus Rerichas > Pasirinkimo laikas >

Pasirinkimo laikas

AŠ ESU Pakylėtasis Valdovas Nikolajus Rerichas, vėl atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį.
Aš atėjau po ilgos mūsų bendravimo pertraukos. Ši pertrauka susijusi su tuo, kad aš daviau savo buvusiuose diktavimuose* Rusijai atitinkamus nurodymus ir siekimus ateičiai, ir aš kantriai laukiau Rusijos gyventojų atsiliepimo į savo šauksmą. Deja, aš priverstas konstatuoti, kad labai jau nedaugelis iš dabar gyvenančių rusų savo širdimi suvokė mano šauksmą. Labai daugelis perskaitė ir užmiršo, o kiti tiesiog smerkė. Aš atėjau dar kartą pabandyti pateikti jums to Mokymo esmę, kuris susijęs su didinga Rusijos ateitimi. Jūs galite manimi netikėti, bet yra Dievo planas šiai šaliai, ir norite jūs ar ne, šis planas turi būti įvykdytas.
Mes ateiname, kad pažadintume dabar gyvenančios kartos žmones ir pastūmėtume juos įvykdyti mūsų planus, susijusius su šia didinga šalimi. Tai nereiškia, kad mes skelbiame apie šios tautos išskirtinumą. Šitai reiškia tik tai, kad turi būti taškas Žemės rutulyje, iš kur pradės plisti naujas mąstymas, nauja ideologija, kuri žemiškais matais labai greitai taps viešpataujanti pasaulyje. Ši ideologija nesusijusi su politika arba su kažkokių planų fiziniame plane įvykdymu. Ši ideologija susijusi su Dvasios atėjimu į materiją. Tai ideologija, kurios mokė praeities pranašai. Ir jeigu žmonės savo sąmonėje anksčiau būtų pasiruošę suvokti ir išplatinti plačiai Dieviškąją Tiesą, tai viskas būtų įvykę keletu šimtmečių anksčiau. Tik dėl tamsos jėgų, veikiančių per tamsius žmones, pasipriešinimo pasekmių terminai užsitęsė.
Ir dabar mes sakome, kad atėjo laikas ir pasiuntinys pasiruošęs Rusijoje įgyvendinti tai, kas sumanyta. Dabar tik viskas priklauso nuo jūsų palaikymo. Ir tik jūsų realios pagalbos ir palaikymo nebuvimas stabdo mūsų planų nusodinimą.
Mes pradėsime iš karto, kai tik atsiras paruoštos širdys, pasiruošusios išlaikyti Dangiškąją Ugnį. Ir kai tik mes pradėsime Rusijoje, iš karto kils susidomėjimas visame pasaulyje. Reikalingas pavyzdys. Reikia pradėti.
Nauja ideologija jau paruošta nusodinimui. Ir gimdymo skausmai užsitęsė. Prasidės naujos sąmonės gimimas ir atėjimas į Žemę.
Mes nekantriai laukiame šio momento.
Jūsų mąstymas susijęs su jūsų fiziniu pasauliu ir jis negali priimti tų galimybių, kurias jums ruošia Dangus. Jums būtina tik patikėti tuo, kad visi Pakylėtųjų Pulkai pasirengę ateiti jums į pagalbą. Mes laukiame jūsų pašaukimo ir jūsų pasiruošimo.
Prabuskite iš ilgo miego! Atsikelkite ir veikite!
Užteks miegoti ir vartytis nuo vieno šono ant kito.
Rusų tauta visada buvo nerangi tol, kol gaudavo stiprų paskatinimą veikti. Mes ateiname, kad pažadintume miegantį protą, kad duotume jums postūmį jūsų sąmonės vystymuisi ir tikslingiems veiksmams pertvarkant jūsų pasaulį Dieviškojo tikslingumo principais.
Sunkumą sudaro tai, kad jūsų sąmonė laukia kažkokio išorinio postūmio, išorinės organizacijos ir išorinio vadovo. Tačiau šį kartą Dangus pasikliauna naujo tipo vadovo atėjimu. Ir šiuo vadovu bus jūsų asmeninis Aukščiausiasis AŠ. Jums reikia tik įsiklausyti į savo realiosios dalies balsą. Pajusti Aukščiausių pasaulių prisilietimą. Nustokite apsimetinėti, kad nieko negirdite ir nieko nejaučiate. Mes žadiname jus kiekvieną dieną! Mes duodame ženklus ir skambiname varpais!
Mūsų šauksmas virš Rusijos kaukia aliarmu.
Atėjo laikas veikti! Kad ir kaip jūsų išorinė sąmonė vytų šalin mintį apie Dieviškųjų veiksmų būtinybę, visgi jums reikės pradėti.
Visi jūsų veiksmai turi būti atliekami remiantis giliu vidiniu prabudimu. Ir visų jūsų veiksmų pagrindas turi būti visiškai nepriekaištingas motyvas, motyvas, kylantis iš jūsų širdies. Bet kuris jūsų prisirišimas ar žalingas įprotis jums trukdys. Atskirkite savo sąmonėje fizinę dalį, žemutinių subtiliojo pasaulio sluoksnių prisirišimus ir Aukščiausiąją Sąmonę.
Šis atskyrimas neišvengiamai turi įvykti kiekvieno siekiančiojo širdyje. Visas mūšis ir visa Pergalė yra jūsų viduje. Armagedonas vyksta jūsų širdyse. Ir grūdų atskyrimas nuo pelų vyksta jūsų širdyse. Ir jūs patys save nuteisiate, galutinai pasirinkdami nemirtingumą arba mirtį kartu su jus supančiomis senienomis, susidedančiomis iš jūsų kūniškų minčių ir jausmų.
Mes šaukiame jus į Dieviškosios Sąmonės viršūnę. Užteks miegoti! Atsitieskite dvasia! Vyksta mirtinas mūšis. Mūšis dėl kiekvieno žmogaus, dėl kiekvienos sielos, dabar esančios įsikūnijime. O jūs ir toliau ramiai miegate...
Visi jūsų fizinio plano veiksmai turi būti suderinti su vidiniu kompasu, esančiu jūsų širdyse. Nustokite kreipti dėmesį į išorines, jus supančias gyvenimo aplinkybes. Visos aplinkybės greitai pasikeis, Dievas pakeis visą jūsų gyvenimą ir visas jūsų gyvenimo aplinkybes. Kai tik jūsų esybės burlaivis pasirinks teisingą judėjimo kryptį, mes jus pripildysime gaivaus vėjo ir jūs sugebėsite judėti teisinga kryptimi tokiu greičiu, apie kokį senais laikais nesvajojo pranašai ir aiškiaregiai. Sakau jums: „Priešaky naujos galimybės!“
Ir visas Dangus dabar laukia tik jūsų pasirinkimo ir gebėjimo veikti.
Dieviškoji galimybė atverta Rusijai ir per ją visam likusiam pasauliui.
Ir ši galimybė susijusi su nauja sąmone, kuri turi ateiti pakeisti seną sąmonę.
Viskas aplink jus pasikeis, kai tik jūs pakeisite savo siekių vektorių. Kai tik jūs pasirinksite ir veršitės į Dieviškumą, atmetę savo ankstesnių prisirišimų senienas.
Aš kviečiu jus į Kelią! Aš duodu jums kryptį! Aš laukiu jūsų, kiekvieno iš jūsų, kas siekia, veržiasi.
Aš pasiruošęs jums ištiesti pagalbos ranką ir sugriebti jus pačiuose pavojingiausiuose jūsų Kelio ruožuose. Ir tą patį pasiruošę padaryti visi Pakylėtieji Valdovai, sulaikę kvapą dabar stebintys jus, jūsų pasirinkimą ir jūsų judėjimo kryptį.
Kritinis jūsų Kelio taškas. Nesuklyskite ir nesirinkite klaidžioti labirintais be Šviesos dar šimtą metų.
Aš tikiu jumis.

AŠ ESU Nikolajus Rerichas

*„Tamsus laikas Rusijai baigėsi!“, Nikolajus Rerichas (2005 04 14); „Dievo sumanymas Rusijai – tai Šventosios Dvasios Bendruomenė“, Nikolajus Rerichas (2005 05 09); „Aš tikiu didinga Rusijos ateitimi ir kiekvieną iš jūsų norėčiau apdalinti savo Tikėjimo dalimi“, Numylėtinis Nikolajus Rerichas (2005 05 30).