Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Nikolajus Rerichas > Tamsus laikas Rusijai baigėsi!... >

Tamsus laikas Rusijai baigėsi!

AŠ ESU Nikolajus Rerichas, Pakylėtasis Valdovas Nikolajus Rerichas. Aš atėjau pas jus kartu su šiuo pasiuntiniu.
Džiaugiuosi suvokdamas, kad mūsų susitikimas įvyko.
Labai daug Pakylėtųjų Pulkai įdėjo pastangų tam, kad pasiuntinio Rusijos Žemėje buvimas taptų realus.
Jūs žinote, kad mano įsikūnijimo metu mes daug kartų bandėme sugrįžti į Rusijos Žemę. Ir kiekvieną kartą tai buvo neįmanoma dėl daugelio priežasčių, iš kurių svarbiausia - didelis Rusiją užėmusių tamsos jėgų pasipriešinimas ir jų trukdymas bet kuriai mūsų buvimo šioje šalyje galimybei.
Žinote, kaip svarbu tokioje šalyje kaip Rusija turėti Švyturį, Šviesos fokusą, užtvirtintą įsikūnijime esančio žmogaus širdyje.
Žinote, kaip buvo sunku gauti šį Šviesos fokusą Rusijai.
Ir iš tikrųjų tai yra didelė Šviesos jėgų pergalė!
Jūs net negalite įsivaizduoti, kaip gali pasikeisti Rusijos ateitis, jeigu jums pasiseks išsaugoti šį Šviesos fokusą, apsaugoti jį ir uždegti nuo šio Šviesos fokuso daugelį kitų Šviesos fokusų Rusijos teritorijoje, taip pat ir visų šalia esančių šalių teritorijose.
Mes džiaugiamės. Dangus džiaugiasi. Dangus triumfuoja!
Šis fokusas buvo įtvirtintas neatsitiktinai, tai buvo kruopštus darbas per pastaruosius pusantro šimto metų.
Jūs žinote, kad dar nė vienas Didžiosios Baltosios Brolijos pasiuntinys negalėjo ilgą laiką išbūti šios didingos šalies teritorijoje. Galite įsivaizduoti, kiek buvo įdėta pastangų tam, kad duotume jums galimybę gauti šiuos diktavimus.
Iš tikrųjų, ne visą šio įvykio reikšmę suvoks šviesnešių sąmonė.
Žinote, kad kai mes trumpai buvome Rusijos teritorijoje, trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, tai mes du kartus pravažiavome per Omską. Pirmą kartą pakeliui į Maskvą ir antrą kartą grįždami atgal už Rusijos ribų.
Tačiau labai nedaugelis žino apie tai, kad būdami Omske mes padėjome čia Šviesos fokusą, šviesos energijos kristalą, kuris visą šį laiką veikė subtiliajame plane.
Taip mes ruošėme kelią. Ir jūs žinote, kad šis pasiuntinys gimė Omske ir visą savo gyvenimą pragyveno Omske ir ji negalėjo negauti subtiliajame plane pagalbos iš mūsų Šviesos fokuso, mūsų kristalo, kurį mes padėjome šioje vietoje beveik prieš šimtą metų.
Taip tvarkoma istorija, taip klostosi įvykiai Žemėje. Ir nebuvo jokios garantijos, kad eksperimentas pavyks, o ne bus sustabdytas, kaip jau daugelį kartų buvo stabdomi bandymai įtvirtinti Brolijos fokusą Rusijoje gyvenančių žmonių fizinėse šventovėse.
Aš taip smulkiai jums kalbu apie tai, kad įsijaustumėte į atsiveriančią galimybę. Ne viskas, kas įvyksta fiziniame plane, atspindi tai, kas vyksta subtiliajame plane. O subtiliajame plane seniai pastatyta Nauja Rusija. Ji pastatyta geriausių Motinos Rusijos sūnų ir dukterų pastangomis. Kiek šventovių, kiek puikių projektų yra eteriniame plane virš Rusijos. Ir šie Dieviškai įkvėptų projektų sumanymai nusileis į fizinį planą.
Tamsi naktis prieš aušrą.
Rusija labai atkakliai, kaip neprajodinėtas arklys, numesdavo labai daugelį Šviesos jėgų svarbių misijų. Ji pasirinko sunkų kelią. Visu šiuo metu Rusijos teritorijoje buvo girdimos dejonės ir aimanos milijonų gyvybės srautų, kurie gavo karminį atpildą už nepaklusimą Dievo Valiai pagal pilną programą.
Prisikentėjo tauta. Sustojo. Kad ir kaip bėgiotum ratu, visgi nėra galimybės pasislėpti nuo Dievo plano šiai šaliai. Ir atėjo laikas pradėti vykdyti tai, kas buvo sumanyta. Atėjo kosminės galimybės šiai šaliai įvykdymo laikas. Ir dabar įsikūnijime yra būtent tie, kurie turi nusodinti eterinius sumanymus į fizinį Rusijos planą.
Jūs žinote, kad vienam visada sunku užkopti į neprieinamą viršūnę. Bet kai vienas pakyla, tai daugelis galės pasinaudoti ištiesta pagalbos ranka ir pavyzdžiu ir taip pat užlipti į savo Dieviškosios sąmonės viršūnę.
Ei, Rusija, nejaugi atėjo tavo laikas? Aišku, kad atėjo!
Daug dar netikėtų posūkių priekyje, daug pavojingų pakilimų ir stačių uolų, bet Rusijos šviesnešiai išėjo į tą tašką, iš kur matomas kelias į viršūnę.
Ir šis darbo etapas, kuris dabar laukia priešakyje, nusodinant Dieviškąjį sumanymą į fizinį planą, pareikalaus visų jūsų jėgų ir sugebėjimų.
Tamsus laikas Rusijai baigėsi!
Ir jūs savo širdyse jau jaučiate besiartinantį rytojų.
Visada rusų žmonių širdžių gilumoje gyvavo svajonė apie šviesią ateitį, kuri turi ateiti. Visada jų širdyse buvo tikėjimas stebuklu, kuris išgelbės Rusiją.
Ir daug kartų Rusiją išgelbėdavo būtent stebuklas.
Ir dabar ateina stebuklų metas.
Per jūsų širdis, jūsų protus, jūsų rankomis ir jūsų kojomis bus pastatytas Aukso Amžius Rusijoje. Ši šalis visada stovėjo atokiau tarp kitų šalių ir visada stebindavo savo nenuspėjamumu. Ir visada geriausiuose šios šalies atstovų protuose gyvavo ypatingo kelio, kuris staiga atsivers ir bus būtinai susijęs su Dievu, viltis.
Rusija - Dievo mylima šalis.
Ir mane perpildo džiaugsmas ir greitos aušros, o paskui ir vaiskios saulėtos dienos Rusijai nuojauta!
Aš buvau su jumis šią dieną. Ir aš džiaugiuosi mūsų susitikimu.

AŠ ESU Nikolajus Rerichas.