Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Hilarionas > Sugebate daryti daug daugiau, ... >

Sugebate daryti daug daugiau, nei darote (MP3)

AŠ ESU Hilarionas, vėl atėjęs pas jus duoti šios dienos pamokymų.
Aš atėjau dėl to, kad duočiau nedidelį Mokymą, ir šis Mokymas bus susijęs su tuo, kaip jums vertėtų elgtis su viskuo, kas vyksta aplink jus. Kadangi tikriausiai pastebėjote, kad aplink jus vyksta pasikeitimų, ir tai tampa akivaizdu vis didesniam individų skaičiui, tai kyla klausimas, kaip visa tai suvokti ir kaip su visa tai elgtis.
Jūs pastebite, kad vykstantys pasikeitimai liečia viską aplinkui: ir jūsų artimuosius, ir pažįstamus, ir situaciją Žemėje, ir klimatą. Ir kadangi tai tampa vis akivaizdžiau, tai daugelis išsigąsta vykstančių permainų ir laukia pasaulio pabaigos arba gresiančio kataklizmo, arba dar ko nors baisaus ir neišvengiamo.
Instinktyviai žmonija suvokia, kad visa Žemės planetoje gyvenanti žmonija sukaupė milžinišką neigiamą kolektyvinę karmą. Ir taipogi pasąmonėje žmonija laukia, kad ši karma turi būti atidirbta vienu ar kitu būdu. Taip, iš tikrųjų ta karma, kuri pakibo virš Žemės planetos žmonijos, didžiulė, ir per visą žmonijos vystymosi istoriją ši karma nebuvo tokia sunki.
Šis mano pareiškimas gali dar labiau jus išgąsdinti ar sukelti nerimą. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad į situaciją, kuri susiklostė Žemės planetoje, įsitraukė labai didelis skaičius aukštai išsivysčiusių būtybių iš visos visatos. Ir daugelis protingų būtybių bando bendromis jėgomis nukreipti situaciją planetoje į kiek galima pozityvesnes vėžes, ir būtų idealu, jei pavyktų pereiti siaurą kelio ruožą su minimaliu žmogiškųjų aukų ir praradimų skaičiumi.
Situaciją apsunkina tai, kad pagrindinė žmonijos masė, kaip ir anksčiau, negirdi mūsų įspėjimų ir neatsiliepia į mūsų prašymus. Mes galime iki atitinkamo lygio balansuoti situaciją planetoje, bet tam, kad viskas būtų išspręsta pozityviai, reikalingas jūsų dalyvavimas, reikalingas didelio skaičiaus individų, esančių įsikūnijime Žemės planetoje, sąmonės pasikeitimas.
Savo pastangas mes daugiausia nukreipiame keliu, leidžiančiu jums suvokti vykstančius procesus. Ir mes neslepiame, jog situacija dar neišspręsta iki dabartinio momento. Todėl mes jus kviečiame, tuos, kurie sugeba mus girdėti, ryžtingesniems žingsniams ir veiksmams fiziniame plane. Tai nereiškia, kad turite melstis 24 valandas per parą. Šitai reiškia, kad jūs patys turite visiškai suvokti Karmos Įstatymo veikimą ir perteikti šias žinias kaip galima didesniam skaičiui tų žmonių, kurie sugeba tai suprasti. Karma ne visada susijusi su konkretaus veiksmo fiziniame plane padarymu. Didelė karmos dalis, ypač jūsų laiku, kuriama mintimis ir jausmais.
Kuriate karmą netgi tada, kai miegate. Jei prieš miegą nenusiteikėte į aukštą dermę, tai galite patekti į ne pačius geriausius subtiliojo pasaulio sluoksnius ir ten kurti savo karmą.
Todėl pirmoje vietoje iškyla klausimas apie tai, jog nuolatos turite sekti visas savo mintis ir jausmus. Jei jūsų mintys bus tyros, tai ir veiksmai, kuriuos darysite fiziniame plane, irgi atitiks Dieviškąjį Įstatymą.
O dabar išnagrinėkime tipinį jūsų gyvenimo pavyzdį. Jums kyla noras ką nors gauti. Nesvarbu ką: užvaldyti savo troškimų objektą, gauti didelę sumą pinigų, įgyti valdžią... Daug pagundų egzistuoja jūsų pasaulyje. Ir kai tik bet kuris noras ar troškimas jumyse apsigyvena, jūsų kūniškasis protas iš karto pradeda ieškoti kelių ir būdų, kaip jums gauti tai, ko trokštate. Ir gaunate patvirtinimus, kuriuos norite gauti. Erdvė klusniai atsiliepia į jūsų motyvą, į jūsų vidinę būseną, ir girdite tai, ką norite išgirsti, matote tai, ką norite matyti. Ir jokie mūsų ir žmonių, esančių sąskambyje su jumis, argumentai nedaro jums nė mažiausio poveikio.
Taip pasiduodate iliuzijai ir nueinate į iliuziją. Tačiau visada egzistuoja pradinis jūsų noro atsiradimo momentas. Ir kai šis noras dar tik atsiranda, galite jį kontroliuoti, nes jūs už jį stipresni. Bet kai tik pasiduodate savo norui, Dieviškosios energijos tėkmė, kurią jūs patys valdote, pradeda jūsų norą stiprinti ir įtvirtinti. Nukreipiate per jus pereinančią Dieviškąją energiją ne pagal Dieviškąjį Įstatymą. Ir kuriate vis didesnę karmą. Ir ši karma uždengia jums akis, jūsų noras tampa vis didesnis ir jau ne jūs valdote savo norus ir mintis, o tas monstras, kurį jūs patys išauginote, užvaldo jus ir pradeda jus išnaudoti savo interesams.
Deja, dauguma žmonių neįsisąmonina to, kas vyksta, ir negali atsekti to momento, kai gimsta netinkamas siekis ir noras.
Tam, kad galėtumėte save kontroliuoti, reikalinga labai didelė vidinė disciplina ir mokėjimas savo interesus pajungti Valdovų interesams, Bendros Gerovės ir Gėrio interesams.
Ir šitai yra tai, ko mes ateiname jus mokyti. Ir tai tas Mokymas, kurį mes nepavargdami jums duodame.
Kai tik pasiekiate atitinkamą mokymo laiptelį, pradedate suprasti Dieviškosios energijos perjungimo mechanizmą ir patys galite atsekti netobulas vidines būsenas bei jas įveikti. Praeina dar kažkiek laiko, ir jūs galite pastebėti, kaip atsiranda šios netobulos būsenos kitiems žmonėms.
Todėl galite išmokyti jums artimus žmones daryti tą patį. Galite pasakoti savo vaikams ir anūkams, kaip veikia Karmos Įstatymas, ir kartu galite išvengti naujos karmos sukūrimo bei išmokyti juos teisingais pasirinkimais sudėtingose situacijose atidirbti anksčiau sukurtą karmą.
Galite daryti daug daugiau, nei darote. Mes laukiame, kad sugebėsite tapti gyvais gyvenimo pavyzdžiais. Pasikeitimų procesą pradėkite nuo savęs. Visi instrumentai jums duoti. Ir tai, ką galite padaryti Žemės planetos žmonijai, deja, mes iš savo pakylėtos būsenos negalime padaryti.
Nelaikykite sunkumu panaudoti jums duodamą Mokymą praktikoje kiekvieną dieną, diena iš dienos.

AŠ ESU Hilarionas.Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (7,03 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4527270000/2008-12-22_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.