Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Hilarionas > Pokalbis apie sielos ir kūno i... >

Pokalbis apie sielos ir kūno išgijimą

AŠ ESU Hilarionas, atėjęs pas jus šią dieną.
AŠ ESU atėjau kaip visada duoti pamokymų, būtinų jūsų vidiniam darbui, kurį kiekvienas iš jūsų atliekate vienumoje su savimi, savo širdžių gilumoje. Tokios minutės labai retos, kai jūs būnate patys su savimi. Visi reikalai nueina į antrą planą ir staiga jūs pasiliekate vienumoje su savimi.
Pagalvokite, kaip būtų gerai, jeigu nugrimztumėte mintimis į save ne retkarčiais, o turėtumėte galimybę pasikalbėti su savimi kiekvieną dieną, paskirti vos keletą minučių šiam bendravimui su savo širdimi.
Aš, Valdovas Hilarionas, prisimenu tas minutes, kai būdamas įsikūnijime, vienumoje, nuošalioje vietoje turėjau galimybę ištisas dienas stebėti save tarsi iš šono. Aš supratau, kad aš – gyvas žmogus, esantis įsikūnijime, su visomis savo kūno funkcijomis, bet tuo pat metu aš pradėjau suvokti, kad mano viduje yra kitas žmogus, kuris tiesiogiai nesusijęs su mano žmogiškojo kūno funkcijomis. Tai buvo keistas asmenybės susidvejinimas. Aš buvau įsikūnijime Žemėje ir tuo pat metu suvokiau, kad aš nemirtingas. Aš amžinas. Aš paliktas pats sau šiame įsikūnijime, aš bandau suprasti šio savo gyvenimo prasmę ir tuo pat metu esu daug didesnis nei mano fizinis kūnas. Iš esmės, mano fizinis kūnas yra tik skafandras, kuris leidžia mano Aukščiausiajai daliai būti manyje.
Ir šiomis minutėmis, kai aiškiai suvokdavau, kas aš esu iš tikrųjų, mano sąmonė pasikeldavo į neįsivaizduojamas aukštumas, iš kurių aiškiai mačiau visos gyvybės, kuri egzistuoja Žemėje, vienybę.
Aš aiškiai mačiau visų gamtos karalysčių, angelų ir elementalų vienybę. Šiomis džiaugsmingomis bendravimo su savo širdimi minutėmis aš jutau, kaip su manimi kalba ir bando kontaktuoti tūkstančiai žmogaus akiai nematomų būtybių, kurios, beje, gyvena ir mane supa. Šiomis minutėmis aš jaučiau savo vienybę su kiekvienu vabaliuku, su paukščiais, žvėrimis.
Kaip šitai buvo nuostabu! Ir šitai buvo įmanoma tik tada, kai aš pats su savimi pasilikdavau vienumoje. Šalia manęs nebuvo nieko, tik žvėrys, paukščiai, angelai ir elementalai.
Paskui pas mane ateidavo žmonių. Šie žmonės pas mane ieškojo išgijimo. Jie troško pas mane ateiti, kad gautų dalelytę mano tylios laimės ir ramybės. Bet kai tiktai jie su savo rūpesčiais ir problemomis ateidavo į mano pasaulį, mano pasaulio gyventojai slėpdavosi todėl, kad šių žmonių vibracijos buvo nepažįstamos bei priešiškos jų vibracijoms ir mano vibracijoms, prie kurių jie priprato mums tyliai bendraujant.
Daugeliui žmonių aš suteikdavau pagalbą. Aš gydžiau jų sielas. Iš vaistažolių dariau gėrimus ir duodavau jiems šiuos gėrimus. Bet iš tikrųjų ne vaistažolės išgydydavo jų paliegusius kūnus. Jie išgydydavo save patys, kai jų sąmonė pakildavo iki to lygio, kai jie pradėdavo suvokti, kad savo sieloms ir savo kūnams kenkdavo tada, kai netinkamai elgdavosi ir tada, kai įsileisdavo netinkamus jausmus.
Tada, kai žmogų užvaldo nedieviški jausmai, šitai panašu į tai, tarsi per jo subtiliuosius kūnus praūžtų uraganas. Ir jeigu jus dažnai apima neapykanta, liūdesys, pavydas ir kiti negatyvūs jausmai, tai kiekvieną kartą jūsų subtiliaisiais kūnai praūžia uraganas po uragano, galų gale jūsų subtilieji kūnai pavirsta į skutelius ir jau nebegali būti Dieviškosios Energijos laidininkai. Ir jūs pradedate sirgti tomis ligomis, kurios verčia jus ieškoti išgijimo pas daugelį žiniuonių ir gydytojų.
Ir jums neapsakomai pasiseks, jei savo kelyje sutiksite tą gydytoją, kuris gydys ne jūsų kūną, o jūsų sielą.
Todėl, kad pirmiausia gydymas reikalingas jūsų subtiliesiems kūnams. Jūsų emociniam kūnui, jūsų atminties, arba eteriniam, kūnui ir jūsų mentaliniam kūnui. Būtent šie kūnai yra nepastoviausia jūsų pačių dalis ir jeigu jie nuolatos veikiami jūsų negatyvių veiksmų ir minčių, tai suardomi pirmiausia.
Fizinio kūno suardymas ir ligos yra tik subtiliųjų kūnų suardymo bei jų ligų pasekmės. Todėl gydyti reikia visų pirma jūsų sielą. Jums reikia suvokti, kad savo neteisingais veiksmais, mintimis ir jausmais privertėte sirgti savo fizinį kūną.
Daugelis iš jūsų ir toliau savo širdyje laiko agresiją ir dėl savo blogos savijautos kaltina daktarus, artimuosius, darbą, viršininką. Bet tai neteisingas požiūris. Pirmas žingsnis į išgijimą bus supratimas, kad niekas dėl jūsų ligų nekaltas, tik jūs patys. Ir visas savo ligas jūs patys išprovokavote tada, kai pykote, kenkėte kitiems žmonėms, leidote sau blevyzgoti, netinkamai elgtis, vartojote jūsų organizmą teršiančius gėrimus ir maistą.
Jūs patys esate visų savo ligų priežastis. Ir tada, kai suprantate šį paprastą dalyką, jūs žengiate pirmą ir patį svarbiausią žingsnį į išgijimą.
Kitas žingsnis bus tas, kad jūs priimate sprendimą daugiau nedaryti jokių veiksmų, kurie jus privestų prie ligos. Vieniems tai bus atsikratymas neigiamų minčių, kitiems – negatyvių jausmų, kažkam – neigiamų poelgių.
Jūs turite panorėti atsikratyti visko, kas buvo jūsų sielos ir kūno ligos priežastis. Ir tik tada jūs būnate pasiruošę tolesniam žingsniui, kai sugrudusia širdimi nuoširdžiai šaukiatės Dievo ir prašote savo sielos ir savo kūno išgijimo nuo negalių.
Labai daugelis iš jūsų esate tokios apverktinos būklės, kad išgydyti fizinį kūną šiame gyvenime yra jau nebeįmanoma. Tačiau savo negalios priežasčių suvokimas ir teisingo elgesio bei mąstymo pavyzdžio priėmimas jūsų sielai duos nusiraminimą, ir kitame gyvenime galėsite daug greičiau suvokti savo negalavimų priežastį ir nuo mažens rūpinsitės ne tik savo fiziniu kūnu, bet ir tinkamu minčių bei jausmų nusiteikimu.
Labai retai žmogus pats pradeda suvokti tiesioginį ryšį tarp savo ligų ir tų poelgių, kuriuos jis darė jaunystėje ir subrendęs. Ir jeigu daugeliui iš jūsų parodytume tuos bjaurius poelgius, kuriuos jūs darėte, tai daugelis iš jūsų nustebtų todėl, kad neįmanoma jūsų civilizuotu laiku nieko panašaus sau leisti.
Tačiau jūsų civilizacija, deja, nukreipta į jūsų sielos suardymą. Ir daugelis vadinamųjų meninių filmų daro jūsų subtiliesiems kūnams griaunamąjį poveikį, panašų į cunamį.
Saugokite save nuo tokių kūrinių žiūrėjimo ir ypač rūpestingai saugokite savo vaikus. Todėl, kad jų subtilieji kūnai dar neturi pakankamos apsaugos, ir visas tas košmaras, kurį jie mato jūsų televizorių ekranuose, paprasčiausiai juos programuoja ligai ir mirčiai.
Mes jus perspėjame ir bandome išaiškinti jūsų negalavimų priežastis.
Ydingą jūsų civilizacijos problemų ratą jūs galite suardyti patys bet kuriuo momentu. Iš jūsų reikalaujama – paprasčiausiai priimti sprendimą ir veikti savo gyvenime pagal Dieviškuosius principus. O dabar aš norėčiau stabtelėti ties dar vienu labai svarbiu momentu. Tada, kai jūs kviesite angelus, Dievą ir Valdovus sau į pagalbą, visada stenkitės įeiti į nuolankią būseną ir prašykite jausdami didžią pagarbą Gyvybei ir Kūrėjui.
Dėl to, kad visa malonė sklinda iš Dievo, ir gauti šią malonę jums trukdo nepralaidi egoizmo žievė, kuri aplipdė jūsų širdį.

AŠ ESU Hilarionas, su Meile jums.