Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Hilarionas > Mokymas apie teisingą požiūrį ... >

Mokymas apie teisingą požiūrį į Valdovų duodamą apmokymą

AŠ ESU Valdovas Hilarionas, atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį.
Kaip visada, man norėtųsi duoti jums nedidelį pamokymą, ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad mano pamokymas duos jums naudos.
Jūs negalite ilgesnį laiką būti susikaupę ties dalykais, kurių mes jus mokome. Pernelyg daug jūsų gyvenime yra dėmesį nukreipiančių faktorių. Visgi pirmoji ir svarbiausioji jūsų savybė – tai gebėjimas koncentruotis ir susikaupti ties jūsų studijuojamu dalyku. Tada, kai tampate sugebantys susikoncentruoti ties tuo, ką mes dėstome, jūs pradedate geriau įsisavinti tuos dalykus, kurių jus mokome.
Kol skaitysite mūsų diktavimus tvarkydami reikalus, tiesiog valgydami ar žiūrėdami televizorių, tol negausite iš mūsų Mokymo nei reikiamo efekto, nei naudos savo sielai.
Atminkite, jei jūs užsiėmę kažkokiu įtemptu darbu, tai ar bus jis sėkmingai atliktas, jei vis atitraukinėsite nuo jo dėmesį ir mėginsite vienu metu daryti dešimt darbų. Kodėl jūs galvojate, kad dvasiniu darbu galite užsiimti tvarkydami reikalus, prabėgomis, paskubomis?
Kol neišsiugdysite savo sąmonėje teisingo požiūrio į dvasinį darbą, negalėsite pasiekti svarių rezultatų.
Aš turiu su apgailestavimu pabrėžti, kad dėmesio ir susikaupimo stoka yra jūsų laikmečio rykštė.
Jūs klausotės radijo arba žiūrite televizorių, kalbatės telefonu ir bandote skaityti mūsų diktavimus.
Kol nesurasite savyje jėgų atmesti viską ir užsiimti tiktai dvasinio maisto priėmimu, tol mūsų diktavimų skaitymas ne tik neatneš jums reikiamos naudos, bet ir bus kenksmingas jūsų vystymuisi.
Aš atskleisiu jums kodėl. Jei esate užsiėmę kokiu nors pasaulietišku reikalu, pavyzdžiui, klausotės šiuolaikinės muzikos per radiją arba žiūrite reklamą per televizorių ir tuo pat metu mėginate skaityti mūsų diktavimą, tai visa energija, kurią mes įdedame į savo diktavimus, būna jūsų neteisingai kvalifikuojama. Ir, užuot vystęsi į priekį, jūs ritatės atgal.
Supraskite, kad jūs kalbatės su Dievu, jūs bendraujate su Valdovais, kurie daug jus aplenkė ir pakilo aukščiau evoliucinio vystymosi pakopomis. Iš kur jums tiek nepagarbos?
Kodėl bendraudami su mumis nesilaikote elementaraus padorumo?
Man norėtųsi, kad jūs nustotumėte priimti mūsų duodamą Mokymą per mūsų pasiuntinį kaip kažką savaime suprantamo ir kasdieniško.
Tam, kad perduotume kiekvieną diktavimą, darbuojasi tūkstančiai Šviesos Būtybių. Mes eikvojame brangią Dieviškąją Energiją, mes renkame ją po kruopelytę ir įliejame į mūsų diktavimus.
Jeigu nepakeisite savo vartotojiško požiūrio į jums duotą Dieviškąją malonę, mes uždarysime mūsų auditorijų duris ir jūs liksite koridoriuje, laukdami naujos Dieviškos malonės.
Kaip greitai žmonija prie visko pripranta. Ir mums ypač sunku stebėti, kaip jūs peržiūrinėjate mūsų diktavimų skaitinius kartu užsiimdami kokiais nors pramoginiais renginiais, pavyzdžiui, videofilmo peržiūra.
Kai kurie iš jūsų užima mūsų diktavimais savo pasisėdėjimuose neturinčiuosius ką veikti, naudodami mūsų diktavimus vietoj dvasinių vaišių.
Pažiūrėkite į save iš šalies. Pažiūrėkite, ką jūs darote.
Jūs bendraujate su Dievu, – turėkite vidinio padorumo sutvarkyti save prieš bendraudami su Dievu.
Tarp kitko, šis familiarumas bendraujant su Dievu jūsų laiku labai paplitęs.
Ir pirma, ką jums reikia padaryti, – tai išsiugdyti savyje jaudinančio bendravimo su visu tuo, kas Dieviška, savybę.
Jums būtina pasirūpinti dar daugeliu savo netinkamų siekių. Jums būtina apie daug ką susimąstyti ir priverstiniu būdu įskiepyti savyje nuolankumo bruožą.
Nustokite žvelgti į Valdovus kaip į melžiamas karves. Taip, mes globojame jus, mes jus mokome, mes guodžiame jus, mes gydome jūsų fizinius kūnus ir jūsų sielas, bet kodėl jūs žiūrite į visą tai, ką iš mūsų gaunate, kaip į privalomą dalyką? Kodėl pamirštate apie dėkingumą?
Aš privalėjau su jumis šiandien rimtai pakalbėti šia tema, nes jei jūs nepakeisite savo požiūrio į bendravimą su Valdovais ir negalėsite nugalėti savyje kai kurių jus lydinčių negatyvių charakterio bruožų, tai galite smarkiai pakenkti savo sielai. Prisiminkite, kad tuomet, kai gaunate Dieviškosios Energijos, jūs ją patys savo pasaulyje nukreipiate savo minčių, jausmų, savo būsenų pagalba. Ir kai būdami netinkamos būsenos gaunate energijos, skaitydami mūsų diktavimus, jūs lygiai taip pat netinkamai galite ją panaudoti – nukreipti iliuzijos dauginimui, galite kurti karmą.
Jūs privalote, būdami savo evoliucinio išsivystymo pakopoje, atsakingiau panaudoti Dieviškąją Energiją.
Aš šiandien buvau atėjęs tam, kad susimąstytumėte, ar teisingai naudojate mūsų diktavimus, juose esančią informaciją ir juose esančią energiją.
Aš tikiuosi, kad mano šiandieninis pamokymas bus jums naudingas.

AŠ ESU Hilarionas