Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Hilarionas > Tik nuo jūsų pačių priklauso, ... >

Tik nuo jūsų pačių priklauso, ar sugebėsite suteikti savo Aukščiausiajam AŠ palankias sąlygas pokalbiui

AŠ ESU Valdovas Hilarionas, atėjęs pas jus duoti pamokymų dėl vidinio darbo. Todėl, kad tie pamokymai, kuriuos jūs gaunate iš mūsų, skirti apmąstymams jūsų širdies tylumoje. Mes veikiame per jūsų sąmonę, mes stengiamės išplėsti jūsų sąmonę ir atnešti iki jos tas Tiesas, kurios būtų nenuginčijamai patvirtintos per amžius. Ir šias Tiesas jūs galite patikrinti savo širdyje.
Įsiklausykite į savo širdį. Pagaukite tylos momentą, kai esate ramūs ir viskas jūsų viduje yra tobulos, harmoningos būsenos. Labai retos tokios minutės, bet šios minutės būna kiekvieno žmogaus gyvenime. Dievas dovanoja jums šias vidinės tylos akimirkas, kad galėtumėte sąmoningai siekti atnaujinti tokias būsenas, kai viskas jūsų viduje yra ramybėje ir pusiausvyroje. Būtent šiomis akimirkomis jums lengviausia išgirsti savo Aukščiausiojo AŠ balsą. Tykų vidinį balsą savo širdies tylumoje. Ir jūs netgi negalite kartais atskirti šio balso nuo savo vidinių samprotavimų, kuriais užimtas jūsų protas. Reikia pasistengti atskirti. Šis balsas pasižymi ypatinga pagarba jums, jis labai švelnus ir pasižymi kuklumu, paprastumu, nuoširdumu ir meile. Jūs negalite nepajusti skirtumo nuo jūsų kasdienių monologų, kuriuos vedate savo viduje. Jums būtina įsiklausyti. Tai jūsų Aukščiausiojo AŠ balsas. Ne taip dažnai galite girdėti šį balsą. Bet jeigu savo išorinėje sąmonėje laukiate išgirsti šį balsą, tai jūs visada galite atskirti šį švelnų balsą nuo šimtų ir tūkstančių kitų balsų, priklausančių astraliniam planui.
Jūs turite išmokti orientuotis savo vidinėje erdvėje. Jūs turite siekti vidinės tylos ir ramybės todėl, kad tame šurmulyje, kuriame gyvenate, negalėsite išgirsti savo Aukščiausiojo AŠ. O girdėti savo Aukščiausiąjį AŠ jums būtina todėl, kad tų patarimų ir tų žinių, kuriuos gaunate iš savo vidaus, jūs neperskaitysite nei vienoje enciklopedijoje ar knygoje, nesužinosite nei iš vienos televizijos laidos.
Aš duosiu jums pamokymą, kuris padės jums išgirsti savo vidinį balsą. Ir šis pamokymas kalba apie jūsų gyvenimo būdo pakeitimą. Tam, kad išgirstumėte savo Aukščiausiąjį AŠ, jūs turite atsiriboti. Jis paprasčiausiai negali prieiti prie jūsų, kai esate per daug susirūpinę viskuo, kas yra aplink jus fiziniame pasaulyje. Įsivaizduokite kūdikį, kuris atėjo į jūsų pasaulį, ką tik gimė. Šiam kūdikiui viskas yra stresas, viską, kas supa jus jūsų gyvenime ir prie ko esate pripratę, kūdikis priima kaip bauginantį ir nematytą. Mašinų triukšmas, aštrūs muzikos garsai, įvairūs jūsų pasaulio garsai neįprasti vėl atėjusiai į jūsų pasaulį sielai ir jai reikia atitinkamos adaptacijos.
Jūsų Aukščiausiasis AŠ panašus į kūdikį, kuris per jus ateina į jūsų pasaulį. Ir tos aplinkybės, kuriose esate, kartais yra tokios baisios, kad jūsų Aukščiausiasis AŠ iškart išeina iš jūsų pasaulio ir daugelį dešimtmečių laukia palankios galimybės, kad vėl galėtų ateiti pas jus į jūsų vidinę erdvę pokalbio.
Todėl tik nuo jūsų pačių priklauso, ar sugebėsite suteikti savo Aukščiausiajam AŠ palankias sąlygas pokalbiui. Šis fizinis pasaulis taip skiriasi nuo Dieviškojo pasaulio, kad jūsų pasaulyje ne tik Aukščiausiojo AŠ, bet ir visų Pakylėtųjų Būtybių, esančių subtilesniuose planuose, buvimas yra apsunkintas arba iš viso neįmanomas. Todėl jūs pirmiausia turite sukurti sąlygas jūsų pasaulyje, kad mes galėtume ateiti pas jus į svečius kartu su jūsų Aukščiausiuoju AŠ ir su jumis kalbėtis.
Visiškai suprantama, kad jūs negalite akimirksniu pakeisti visų savo gyvenimo aplinkybių, persikraustyti gyventi į tylią, nuošalią vietą, mesti įprastą darbą ir šeimą. Ne, šito iš jūsų nereikalaujama, bet jūs turite siekti teisingų elgesio pavyzdžių, klausytis tylios, užburiančios muzikos, meilaus žolės šlamėjimo, paukščių čiulbėjimo ir švelnaus vandens čiurlenimo. Tada, kai teisingi muzikos, filmų, paveikslų, visko, kas jus supa, pavyzdžiai užpildys jūsų sąmonę ir jūsų artimiausią aplinką, tada galėsite palengva įveikti neigiamą jūsų pasaulio poveikį ir pereiti į kitą, subtilesnį, pasaulį. Jūsų perėjimas į subtilųjį pasaulį bus užtikrintas tada, kai užtikrinsite subtiliojo pasaulio buvimą jūsų vidinėje erdvėje ir jūsų išorinėje erdvėje. Ir tada pas jus į svečius galės ateiti angelai bei elementalai, ir jūs galėsite matyti juos savo įprastomis žmogiškomis akimis. Viskas – jūsų galioje ir viskas pakeičiama per jūsų sąmonės pakeitimą. Palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Bet visi žingsniai, kuriuos žengiate, turi būti nukreipti teisinga kryptimi. Tai ir sudaro sunkumą. Nes daugelis iš jūsų jau kitą dieną pamiršta visus savo gerus ketinimus ir planus, kuriuos kūrė savo galvoje skaitydami Valdovų diktavimus.
Todėl pirmiausia turite išsiugdyti savo siekių pastovumą. Neleiskite kūniškam protui atitraukti jūsų dėmesio ir nepasiduokite jo įkalbinėjimams, kad dar turite pakankamai laiko prieš akis ir galite leisti sau šias mažas nekaltas silpnybes, prie kurių esate taip pripratę.
Pajuskite subtiliojo pasaulio ribą ir išmeskite iš savo sąmonės viską, kas trukdo jums pereiti šią ribą. Išmeskite iš savo sąmonės visus neteisingus pavyzdžius ir pasireiškimus, viską, kas verčia jus įsigilinti į materialumą ir prie jo prisirišti.
Teisingas nusiteikimas būtinas. Ir niekas už jus negalės įveikti jūsų trūkumų ir jūsų prisirišimų. Dangaus pagalba netruks ateiti, bet jūs patys turite suvokti savo trūkumus ir panorėti jų atsikratyti. Kartais labai mažas prisirišimas reikalauja daugelio kasdienių pastangų, kad su juo galima būtų išsiskirti. Bet jeigu jūsų siekis tvirtas, tai kiekvienas kitas jūsų prisirišimas reikalaus vis mažiau ir mažiau laiko ir pastangų, kad jo atsikratytumėte.
Saugokite savo sąmonėje teisingus orientyrus. Ir tada, kai jūsų gyvenimas iškrinta iš pusiausvyros ir ramybės būsenos, išorėje turėkite visus savo praeities pasiekimų ženklus. Tai gali būti fotografijos, filmai, jūsų dienoraščio įrašai, kuriuose užfiksavote savo pakylėtą sąmonės būseną. Kiekvienas iš jūsų turės savą ženklą ir simbolį, kuris primins jums apie subtilųjį pasaulį. Tai gali būti paveikslas arba artimo jums Valdovo veidas. Neignoruokite nieko, kas padėtų vėl pakylėti jūsų vibracijas ir galėtumėte sugrįžti į ramybės ir vienybės su subtiliuoju pasauliu būseną.
Kuo aukštesnės jūsų kūnų vibracijos, tuo į aukštesnius subtiliojo pasaulio sluoksnius savo sąmonėje gausite priėjimą. Jūs pereinate į subtilųjį pasaulį savo sąmonėje, patys keisdami savo kūno vibracijas. Jūsų užduotis – gauti įsivaizdavimą apie vibracijų skirtumą ir siekti labiau pakylėtų vibracijų. Daryti viską, kas leidžia jums kaip galima ilgiau užsibūti aukštų vibracijų būsenoje. Vieniems tai – muzika, kitiems – paveikslai, kažkam – maldos, kažkam – meditacijos. Panaudokite visą priemonių, kurios jums prieinamos, arsenalą, kad visąlaik būtumėte aukštos sąmonės būsenos, toli nuo tamsių minčių ir jausmų. Ir tada jūs galėsite stebėti, kaip viskas jūsų gyvenime pradės keistis. Jūsų aplinka, jūsų darbas. Jums reikės įprasti prie to, kad viskas pradės apie jus keistis keičiantis jūsų vibracijoms. Jūsų aplinka ir tai, kas negalės prisiderinti prie jūsų vibracijų, paliks jūsų gyvenimą, arba jūs patys pasitrauksite nuo visko, kas stabdo jūsų dvasinį augimą. Reikia labai gerai mokėti atskirti savo ego užgaidas ir tą veržimąsi į subtilesnį ir labiau pakylėtą pasaulį, kuris iš pat pradžių yra jumyse. Ir turite labai jautriai skirti visus karminius momentus, kurie dar jūsų neįveikti ir verčia jus būti nekomfortiškose jums sąlygose. Nieko nepadarysi, viską, ką sukūrėme patys, turime patys ir atidirbti, netgi jeigu mums tai labai sunku ir nemalonu.
Tačiau visus šiuos subtilius atskyrimo momentus visiškai kontroliuoja jūsų Aukščiausiasis AŠ. Ir jūs visada galite gauti iš savo Aukščiausiojo AŠ visas būtinas konsultacijas.
Aš šiandien jums daug ką pasakiau. Ir visa tai jums būtina. Todėl, kad kuo toliau žmonija vystosi, tuo su kaskart vis subtilesnėmis iliuzijos ribomis susiduria. Ir jūs turite būti pasiruošę pasirinkti esant bet kokioms vidinėms ar išorinėms aplinkybėms.
Aš linkiu jums pasirinkti tiktai teisingai!

AŠ ESU Hilarionas