Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Pergalė > Pokalbis apie Pergalės siekimą... >

Pokalbis apie Pergalės siekimą

AŠ ESU Kosminė Būtybė Galingasis Pergalė, atėjęs pas jus šią dieną!
AŠ ESU atėjęs iš tolimų Visatos platybių. Jums tai sunku suprasti, o man paaiškinti, bet kai tiktai jūsų sąmonė pasiekia aukštesnį lygį, jūs sugebate atsiplėšti nuo gimtosios planetos ir prisitraukti prie tų Šviesos eterio oktavų sluoksnių, kurie jums leidžia įgyti judėjimo po šios Visatos platybes Laisvę. Šią Laisvės būseną jūs įgyjate nepriklausomai nuo materijos ir nuo bet kurios planetos ir planetų sistemos traukos. Tačiau jums tai nutiks tik tada, kai sugebėsite savo sąmonėje įveikti savo planetos materijos trauką.
Jūsų sąmonė dabar apribota laiko rėmų ir erdvinių jūsų planetos rėmų. Jūs mąstote savo trimačio pasaulio ribose. Ir dabar atėjo etapas, kai turite pertvarkyti savo sąmonę ir leisti jai pakilti į aukštesnį evoliucinio vystymosi etapą. Šis naujos sąmonės jumyse gimimo procesas ne visada būna neskausmingas. Kaip kad per skausmą gimsta nauja būtybė jūsų pasaulyje, lygiai taip pat jūs turite iš naujo gimti kančiose tam, kad taptumėte sugebantys nešti naują sąmonę. Tai iš tikrųjų našta, tai ta pati našta, kurią nešė ant savęs visi praeities šventieji kankiniai. Per didelis materijos pasipriešinimas ir per daug jėgų, kurios priešinasi naujos sąmonės ir naujo mąstymo atėjimui į jūsų pasaulį. Todėl šis naujas dalykas jums taip sunkiai sekasi. Ir vargu ar dauguma Žemės gyventojų supranta, apie ką aš kalbu.
Prieš daug milijonų metų aš buvau jūsų evoliucinio vystymosi stadijoje. Ir dabar aš bandau prisiminti pagrindinį sunkumą, kuris buvo iškilęs prieš mane kaip neišsprendžiama problema. Ir jūs žinote, kas tai? Tai materijos trauka. Tai nenoras išsiskirti su tankiu pasauliu. Šitai panašu į tai, kaip kūdikis turi palikti savo lopšį, kad žengtų savo pirmą žingsnį į nepažįstamą pasaulį. Jūs paprasčiausiai bijote išsiskirti su sena ir jums įprasta savo prisirišimo prie materijos būsena. Materija – jūsų Motina. Tačiau dar yra Tėvas, kuris šaukia jus pakilti į aukštesnį sąmonės lygį. Kitaip jūs rizikuojate pasilikti savo lopšyje amžiams.
Tai, kas nauja, visada gąsdina. Tačiau jums būtina išvystyti narsumą ir sugebėjimą pakeisti savo sąmonę. Neverta nieko bijoti. Jūs visąlaik turite prisiminti, kad esate nemirtingi ir Dievas jumis rūpinasi. Ir tas perėjimas jūsų sąmonėje, apie kurį mes kalbame ir kurį jūs turite atlikti, įvyks neišvengiamai, ir šis perėjimas leis jums pakilti į naują jūsų evoliucinio vystymosi viją.
Dabar jūs esate tankiame pasaulyje. Mes šaukiame jus į kosmines platybes, mes norime, kad jūs savo sąmonėje išmoktumėte palikti tankaus pasaulio ribas. Ir tam jums būtina išsiskirti su prisirišimais prie materialaus pasaulio ir pakilti savo sąmone aukščiau.
Nieko baisaus, kad pakeisite formą, kad sieksite subtilesnių potyrių. Mokykitės atskirti įvairias būsenas, kurios jus apima dienos metu. Ir išmokite kabintis už pačių subtiliausių savo jausmų pasireiškimų, vos juntamų kaip vėjelio dvelksmas karštą vidurdienį. Jūs galite jau dabar savo sąmonėje atskirti subtiliojo plano pasireiškimus ir galite išreikšti šių pasaulių žinojimą savo pasaulyje. Jums būtina suprasti, kad už jūsų tankaus pasaulio ribų plyti ištisa Visata.
Jūs panašūs į miško gyventojus – vabzdžius, kurie mato prieš save tik savo pasaulį. Įsivaizduokite analogiją, kai į jūsų mišką patenka žmogiškoji būtybė. Kiek milijonų metų skiriasi jūsų evoliucinio vystymosi laipteliai? Ar galite įsivaizduoti, kad vabzdžiams duodate laišką? Tačiau mane nuo jūsų skiria lygiai toks pats evoliucinio vystymosi periodas kaip jus nuo vabzdžių, gyvenančių jūsų pasaulyje. Ir aš bandau jums duoti savo laišką. Tai ne tiek laiškas, pripildytas žodžių ir vidinės prasmės, tai visų pirma laiškas, kuris suteikia jums siekį į ateitį, šaukia jus į jūsų Pergalę prieš mirtingą sąmonę.
Aš pripildau jus Meilės jausmo, savo Meilės, Meilės, kuri būdinga mano sąmonės lygiui. Ir aš bandau jums suteikti pasitikėjimo savo jėgomis impulsą. Jums viskas pasiseks, ir jūsų Pergalė pas jus ateis.
Jūs turite paprasčiausiai puoselėti savo širdyse siekį į Aukščiausius pasaulius. Turite nuolatos bandyti įveikti žemišką jus supančios iliuzijos trauką. Patikėkite manimi, kad dabar jums nėra svarbesnės užduoties, nei pakylėti savo sąmonę virš visų savo nusistovėjusio, susiklosčiusio gyvenimo pasireiškimų.
Nuolatiniai pokyčiai ir nuolatinė jėgų įtampa. Ir tik per šį nuolatinį savęs įveikime jūs sugebate pakilti į aukštesnį evoliucinio vystymosi etapą. Nieko neįmanoma pasiekti be pastangų. Neguoskite savęs mintimi apie tai, kad kitas etapas ateis pats savaime ir jums nieko nereikės daryti. Ne, jums nepavyks apgauti Dieviškojo Įstatymo ir užkopti į aukštesnį laiptelį kažkieno kito pastangų dėka.
Visas pastangas reikės dėti jums patiems, nuolatos vis aukščiau ir aukščiau kylant savo sąmonėje. Ir be šito jums dar būtina jausti atsakomybę už tuos žmones, su kuriais jūs karmiškai susiję. Jūs turite jiems ištiesti pagalbos ranką, kaip kad aš dabar jums tiesiu pagalbos ranką, duodamas šį laišką.
Kiekvienas, kurio sąmonės lygis aukštesnis, privalo padėti tiems, kurie atsiliko arba užtruko Kelyje. Vaikystėje jus mokė padėti mažesniems. Ir dabar jūs turite šitai prisiminti. Aplink jus yra daug žmonių, kuriems reikalinga jūsų pagalba ir patarimas.
Patikėkite manimi, kad nėra nieko reikšmingesnio, kas gali jums padėti jūsų kilimo į Dieviškosios Sąmonės Viršūnę Kelyje, nei jūsų pagalba artimui. Jūs galite netgi patys neiti Keliu, o tik padėti eiti jus supantiems žmonėms, ir kartu su jais įveiksite visas jūsų Kelio kliūtis ir visus sunkumus.
Aš džiaugiuosi davęs jums šiandieninius pamokymus.

AŠ ESU Galingasis Pergalė, linkiu jums Pergalės jūsų Kelyje!