Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Pergalė > Atėjo Pergalės metas! >

Atėjo Pergalės metas!

AŠ ESU Galingasis Pergalė! AŠ ESU atėjau!
Ateidamas aš įveikiau erdvę ir laiką dėl gyvybiškai svarbios būtinybės atnešti jums džiaugsmingą žinią! Jūsų planeta pereina į naują evoliucijos etapą ir tai vyksta tiesiog dabar.
Kiekvienas iš jūsų jau per artimiausias valandas galės pajusti didelius pokyčius. Turite įsiklausyti į save. Turite pajausti save, suprasti save. Jūs nesate tai, ką matote veidrodyje, jūs galingosios dvasinės būtybės ir ateina etapas, kai visi tai turite pajausti. Bent jau tie iš jūsų, kurie pasiruošęs sekti šios visatos evoliucijos Keliu, kurį palaiko visos protingos šios visatos būtybės.
Jūs įžengiate į tą lygį, kuris leis jums be ankstesnių pastangų užtikrinti ryšį su Aukščiausia jūsų pačių dalimi. Visais laikais buvo žmonių, kurie laikėsi nuošaliai ir saugojo savyje bendravimo tarp pasaulių paslaptį netgi tada, kai uždanga tarp jų buvo maksimaliai tanki.
Jei pateiktume pavyzdį, tai anksčiau ši uždanga buvo tarsi nepralaidi siena, o dabar ateina laikas, kai ši uždanga darosi panaši į ažūrinį vualį, per kurį jūs galite matyti ir gauti dalinį supratimą apie mūsų pasaulį.
Ir būtent aš dabar atėjau, kad praneščiau jums apie jūsų galimybę. Uždanga tarp mūsų pasaulių gali praplyšti tiesiog dabar. Jūsų sąmonė yra vienintelė kliūtis, trukdanti jums pamatyti mūsų pasaulį ir bendrauti su mūsų pasauliu.
Subtilios energijos persmelkia jus kiaurai ir tiesiog kuria jūsų sąmonę. Naują sąmonę. Naujos Epochos žmogaus sąmonę.
Pakylėtųjų Pulkai daro viską, ką gali, kad galėtumėte bendrauti su mūsų pasauliu. Ir jeigu jūs prie savo galimybės bendrauti su mūsų pasauliu pridėtumėte nors tūkstantinę dalį pastangų, kurias dedame mes, tai galėtumėte savo sąmonėje žaibo greitumu prasiveržti į begalybę, į mūsų pasaulius.
Ateina stebuklingas laikas. Pažvelkite pro langą. Ar tą patį pasaulį matote? Kiekvienam duodamas šansas. Ir kiekvienas sprendimą priima pats, remdamasis laisvos valios įstatymu.
Aš atėjau kaip Betliejaus žvaigždė, kuri pranešė apie Jėzaus Kristaus gimimą. Aš atėjau pranešti apie Kristaus gimimą jumyse. Ir tie iš jūsų, kas iškovojo pergalę prieš savo mirtingą sąmonę, gaus galimybę įgyti Kristaus išmintį.
Jūsų sąmonė galės priimti tą suvokimą, kuris jums buvo neprieinamas anksčiau. Jūsų žengimas į priekį vyksta ne fiziniame plane. Jūsų žengimas į priekį vyksta jūsų sąmonėje. Jūs užkopiate į Dieviškojo sąmoningumo viršūnę pasiekdami vieną po kitos pergales prieš savo nerealiąją dalį, prieš savo mirtingą kūnišką protą. Kiaurai per jus švyti Kristaus išmintis. Jis gimsta jumyse ir jis prasiskverbia į jūsų pasaulį per jūsų širdis, per jūsų akių spindėjimą, per jūsų tarnavimą, per jūsų poelgius, kuriuos atliekate dėl visos gyvybės gerovės.
Numylėtiniai, neįmanoma nepastebėti tų pakitimų, kurie vyksta su tais iš jūsų, kas pasiruošę. Kas ne tik išreiškė savo pasirengimą eiti Keliu, bet kas nuolat eina, nesustodamas ir nekreipdamas dėmesio į smulkias ir stambias kliūtis.
Ir vieni nepaprastai greitai savo sąmonėje pakyla į Dieviškąją viršūnę, o kiti pasirenka veltui švaistyti savo brangų laiką ieškodami vis tų pačių malonumų ir pasilinksminimų, kurie nuvesdavo nuo Kelio pačias geriausias sielas. Iliuzija dar stipri, bet išrinktiesiems laikas sutrumpintas - anksčiau tik skaitėte ir kartojote šiuos žodžius, o dabar galite akivaizdžiai įsitikinti tais pokyčiais, kurie jūsų laukia artimiausiu metu. Buvo sakoma, kad dirbs du lauke - vienas bus paimtas, kitas pasiliks, dvi mals girnomis - viena bus paimta, kita pasiliks? Taip ir vyksta. Atverkite akis ir apsidairykite.
Ir jei žinosite, į ką atkreipti dėmesį, tai pamatysite, kaip vieni deda visas savo jėgas, visus savo sugebėjimus ir aukoja visą savo laiką, kad judėtų ir judėtų, į priekį ir į priekį. O kiti tuo metu stengiasi surasti siaurą plyšį, į kurį įlindę galėtų pralaukti visą permainų laiką.
Ir šis laikas gali tapti milžiniškos pergalės, kurią pasiekia vieni, laiku ir tuo laiku, kai kiti patiria pralaimėjimą.
Kiekvienas iš jūsų turi potencialą pasiekti pergalę. Bet vieni veržiasi į savo pergalę ir jai pasiekti deda visas pastangas, o kiti pasirenka verčiau gulėti ant krosnies, galvodami, kad visi šie pokyčiai praeis pro šalį ir jiems, kaip ir anksčiau, nieko nereikės daryti.
Numylėtiniai, niekada nepamirškite, kad visi jūs esate Dievo pilve. Jūs visi sudarote vieningą Dievo kūną ir ateina momentas, kai nuo jūsų noro mažai kas priklausys. Jums skirta pergalė. Jums nėra kito pasirinkimo - tik pergalė.
Todėl lipkit nuo krosnies, išeikite į lauką ir atsistokite prieš gaivų permainų vėją. Jūs panašūs į burlaivį, kuris stovėjo uoste ir negalėjo pajudėti iš vietos, nes nebuvo vėjo. Ir štai atėjo momentas, kai papūtė galimybės vėjas, pasiruošęs jus pagriebti ir pripildyti jūsų bures ir nukreipti į jūsų kelionės po iliuzinį pasaulį tikslą. O jūsų kelionės tikslas yra sugrįžti į realų pasaulį, iš kur atėjote ir kur link pagal kosminių ciklų įstatymą neišvengiamai judate.
Todėl gaudykite kosminės galimybės vėją savo esybės burėmis. Todėl, kad kita kosminė galimybė išrinktiesiems ateis kitame kosminiame cikle ir jūs pasmerksite save ilgam varginančiam egzistavimui slegiančiuose pasauliuose. Todėl rinkitės pergalę ir judėjimą į savo Pergalę. Aš atėjau jums pasakyti apie kosminę galimybę, kuri ateina. Ir kuri jau atėjo tiems, kas pasirengęs ją priimti. Pergalės metas atėjo!
Pergalės tiems, kas pasiruošęs, ir pergalės tiems, kas dabar sutinka priimti savo pergalę.
Galingas troškimo impulsas šiąnakt perkels jus savo sąmonėje į kitą jūsų evoliucinio vystymosi etapą.
Ir jūs aiškiai pamatysite tikslą, ir pamatysite Naują Pasaulį, kuris įgis aiškius kontūrus pirmiausia jūsų sąmonėje, o paskui palaipsniui bus išreikštas per jūsų sąmonę fizinėje Žemėje.

Aš ESU Pergalė!