Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Pergalė > Aš atėjau priminti jums apie j... >

Aš atėjau priminti jums apie jūsų Dieviškąją kilmę ir apie būtinybę iškovoti pergalę prieš savo nerealiąją dalį

AŠ ESU Pergalė, atėjęs pas jus šią dieną!
AŠ ESU Kosminė Būtybė Galingasis Pergalė!
Ir kadangi AŠ ESU Pergalė, Aš pergalingas!
Visai visatos evoliucijai nulemta Pergalė. Ir pergalingumo arba pergalės savybę jums reikia savyje išvystyti. Ši savybė jums paprasčiausiai būtina. Todėl, kad per visą žmonijos priplėkusios istorijos periodą būtent pergalės, pergalingumo savybės jums visada trūkdavo.
Galbūt Pergale jūs laikote visai ne tą savybę, kurią laikau aš. Kadangi jūsų dualiame pasaulyje kiekvienai Dieviškajai savybei egzistuoja antipodas, tai ir Dieviškosios pergalės savybei egzistuoja nedieviškosios pergalės prieš kažką savybė. Bet aš atėjau jus išmokyti įtvirtinti pergalę. Tada, kai jūs atsisakote bet kurių žmogiškųjų trūkumų ir nekokybiškų būsenų, būtent tada jūs iškovojate pergalę prieš nerealų pasireiškimą ir įtvirtinate savyje Dieviškumą.
Ir aš atėjau priminti apie jūsų Dieviškąją kilmę ir apie būtinybę iškovoti pergalę prieš nerealiąją jūsų dalį. Per milijonus jūsų kelionių metų su nerealiąja savo pačių dalimi per daug apsipratote. Tačiau niekas negali jūsų priversti atsisakyti nerealiosios jūsų pačių dalies. Šį sprendimą savo širdyje jūs turite priimti patys.
Jūs turite veržtis į Dieviškumą ir turite išsiskirti su nerealybe. Dėl to, kad be šito neįmanomas tolesnis jūsų evoliucinis vystymasis šioje visatoje. Ir anksčiau mes ateidavome ir paprasčiausiai pasakodavome jums apie trūnų žmogų ir apie kitą, tikrąjį, žmogų, slypintį jumyse, o dabar pokalbių laikas baigėsi ir jūs privalote imtis konkrečių veiksmų, išlaisvinančių jus nuo iliuzijos tikrovės ir nukreipiančių jus į Dieviškojo pasaulio vienybę. Patikėkite manimi, visas iliuzinis pasireiškimas sutelktas tik jūsų sąmonėje ir jūs privalote įveikti šią savo iliuzinę sąmonę. Nėra kito kelio. Ir tai, kaip šitai įmanoma padaryti, jūsų iliuzinio pasireiškimo įveikimo kelias, sudaro didelę dalį to Mokymo, kuris jums duodamas per mūsų pasiuntinį.
Jums būtina išsiugdyti įprotį kiekvieną dieną analizuoti tuos nerealybės pasireiškimus savo viduje, kurie trukdo, priešinasi jūsų pergalei. Pasistenkite mintyse atsiriboti nuo to pasaulio, kuris jus supa, ir įsivaizduokite, kad staiga atsiradote kitame pasaulyje, Dieviškajame. Šiame pasaulyje nėra jums įprastų formų, šiame pasaulyje nėra nieko, ką reikėtų daryti rankomis. Šiame pasaulyje nereikia rūpintis kūnu. Tai Ugninis Pasaulis. Pasaulis, kur viešpatauja ugninės mintys, pasaulis, sukurtas minties jėga ir egzistuojantis Dieviškosios Meilės dėka, kuri viena savimi užpildo visą laisvą Ugninio Pasaulio erdvę. Šios Meilės dėka šis pasaulis ir egzistuoja.
Dabar įsivaizduokite, kas iš jus supančio pasaulio dalykų gali būti jums reikalinga mūsų Dieviškajame pasaulyje?
Ar bus jums reikalingi jus supantys daiktai, pinigai, prabangos dalykai, maistas, drabužiai?
Ne, niekas iš mano išvardintų dalykų nebus jums reikalinga mūsų pasaulyje. Tai kas gi lieka?
Kas gali ir toliau pasilikti su jumis jūsų pasaulyje?
Aš jums pasakysiu. Jūsų pasaulyje ir toliau su jumis gali pasilikti tik Dieviškosios jūsų savybės. Nesavanaudiškumas, ištikimybė, meilė, atjauta, dieviškasis gailestingumas, tyrumas... Taip daug savybių, kurias galite Dieviškajame pasaulyje pasilikti, bet tam, kad turėtumėte šias savybes, jums reikia jas išsiugdyti savo fiziniame, išreikštame, pasaulyje.
Kitaip tada, kai ateis sugrįžimo į Tėvo Namus laikas, jūs juose atsidursite be savo spindinčių drabužių, kurie yra jūsų dorybės. Netinka nuogam vaikščioti po Dieviškąjį pasaulį. Jūs nuolatos jausite Dieviškojo pasaulio gyventojų užuojautos kupinus žvilgsnius. Ir jums bus gėda dėl beprasmiškai praleisto laiko jūsų žemiškųjų įsikūnijimų metu. Todėl, remdamiesi to Dieviškojo pasaulio aprašymu, kurį gaunate mūsų laiškuose, suraskite savyje jėgų bei drąsos ir išsiskirkite su savo grynai žmogiškosiomis savybėmis ir pasistenkite įgyti Dieviškąsias savybes ir dorybes.
Viskas, kas gerai jūsų pasaulyje, Dieviškajame pasaulyje taip nėra. Tačiau jūsų pasaulyje yra vietos pasireikšti Dieviškosioms savybėms. Ir tai yra tos būsenos, kurias jūs kartais jaučiate kaip pasiaukojimą, dieviškąją atjautą, besąlyginę meilę. Kiekvienas iš jūsų nors kartą gyvenime galėjo patirti tokias sąmonės būsenas. Jums lieka tik prisiminti šias akimirkas ir pasistengti jas išsaugoti savo gyvenime kaip galima ilgesnį laiką. Taip, kad visas jūsų gyvenimas taptų sudarytas iš aukštų, pakylėtų, Dieviškųjų, sąmonės būsenų.
Aš ateinu, kad dar kartą jums priminčiau apie jūsų Dieviškumą. Dėl to, kad dienos sumaištyje ir šurmulyje jūs per daug atitrūkote nuo Realybės. Laikas prisiminti savo tikruosius Namus ir savo Dieviškąją paskirtį. Nebijokite atrodyti juokingas jus supančių žmonių akyse. Pažiūrėsime, kas juoksis tada, kai jūs pateksite į Dieviškąją Realybę. Ir jeigu aš jums sakau, kad ciklai trumpėja ir pagreitėjo laikas, tai reiškia, kad eksperimentavimui fiziniame pasaulyje jums liko ne tiek daug laiko. Skubėkite. Dėl to, kad ką galite pasiekti tada, kai esate įsikūnijime fiziniame pasaulyje, neįmanoma pasiekti jūsų buvimo Dieviškajame pasaulyje metu. Dėl išreikšto pasaulio tankumo bet kuris veiksmas šiame pasaulyje duoda, galima sakyti, žaibišką rezultatą. O pasiekti tam pačiam efektui tada, kai esate Ugniniame Pasaulyje, jums prireiks milijonų metų.
Mūsų pasauliai vienas kitą papildo ir tai, kas įmanoma jūsų pasaulyje, pas mus neįmanoma. Deja, jums reikės patikėti mano žodžiais.
Todėl, kad pasiektumėte tą pasaulį, kuriame būnu aš, jums bus reikalingi milijonų milijonai jūsų žemiškų metų.
Tačiau aš neprarandu vilties, kad atsiras tų žmogiškųjų individų, kuriems kiekvienas mano šiandieninio laiško žodis turės tokią svarbią energetinę ir informacinę sudedamąją dalį, kad jūsų gyvenimas pasikeis taip greitai, jog negalėjote to numatyti net pačiose drąsiausiose svajonėse.
Aš linkiu jums išsiugdyti Pergalės savybę ir visa esybe veržtis į savo Dieviškąją pergalę.

AŠ ESU Pergalė!