Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Džvalas Kulas > Pokalbis apie mokinystės Kelią... >

Pokalbis apie mokinystės Kelią

AŠ ESU Džvalas Kulas. Aš vėl atėjau, nes atėjo mano eilė duoti jums savo pamokymus.
Nemanau, jog tai, apie ką esu numatęs kalbėti, jums bus kažkas nauja. Greičiausiai vienu ar kitu lygiu jūs susipažinę su šiuo Mokymu. Tačiau tam, kad žinios įsitvirtintų, reikia jas nuolat atnaujinti, parodant Tiesą iš skirtingų požiūrio kampų.
Aš atėjau Meilės spindulyje. Ir būtent dėl šios mano širdies savybės paskutinio mano įsikūnijimo Žemėje metu aš sugebėjau smarkiai pažengti savo dvasiniame Kelyje.
Jūs žinote, kad yra žmonių, kurie linkę gauti žinių, apiformintų mentaliniame apvalkale, ir jie mano, jog gauna Dieviškąją malonę. Kiti žmonės nori įsitvirtinti savo Tikėjime ir neįtikėtinų pastangų dėka priverčia save eiti Įšventinimų Keliu.
Aš pasirinkau patį trumpiausią kelią – Meilės Kelią. Ir aš nesigailiu dėl to, kad tarnauju šiame spindulyje. Nes Meilė yra raktas ir pasireiškiant tik vienai šiai savybei galima suvokti Dieviškąją Tiesą ir sutvirtinti savo Tikėjimą. Jūs jaučiate tik Meilę ir jums džiugu eiti savo Keliu.
O dabar, kai aš jums truputį papasakojau apie savo Kelią, norėčiau apsistoti ties kitu jūsų žengimo Keliu momentu. Tiesiog prieš pradėdamas duoti laišką aš prisiminiau, kad liko nenušviesta dar viena labai svarbi tema, ir, aišku, ją būtina jums atskleisti leistos Dieviškosios galimybės ribose. Kalba eina apie jūsų ištikimybę Mokytojui.
Jūsų metu ir tose šalyse, kur platinami šie laiškai, ne taip jau dažnai galima išgirsti apie Mokinystės Kelią. Manoma, jog yra geresnių ir šiuolaikiškesnių kelių, kurie labai greitai leidžia pasiekti nušvitimą, be pašalinių pagalbos.
Numylėtiniai, Dievas nenori riboti jūsų laisvės ir jūs galite ieškoti savo tiesos bet kurioje Žemės rutulio vietoje ir imtis pačių, jūsų požiūriu, keisčiausių praktikų ir garbinimų. Tai jūsų pasirinkimas ir jūsų laisva valia.
Aš mokau senoviškai, to Kelio, kuriuo žmonija eina jau daugelį milijonų metų. Ir per šį laiko periodą šis Kelias dar niekada nebuvo sutrikęs. Išskyrus tuos atvejus, kai jūs sekate neteisingu guru, neteisingu mokytoju.
Kitais atvejais šiuo Keliu Brolija naudojosi visada, visais laikais. Ir jūsų laikais šis Kelias atviras.
Ir anksčiau, buvusiais laikais, labai sunku buvo rasti savo mokytoją. Jūs žinote istoriją apie Tilopą ir Naropą. Jūs girdėjote daug istorijų apie guru ir čelos santykius. Jūsų metu informaciniai srautai tiek sustiprėjo, kad šiame informacijos vandenyne labai sunku orientuotis. Ir daugelis ištikimų tarnautojų bei tiesos ieškotojų pasiduoda pagundai ir patenka ant meškerės tai vienam, tai kitam perėjūnui, kuris vadina save guru.
Duosiu jums vieną iš kriterijų, kuriuo galėsite vadovautis pasirinkdami. Pasistenkite suprasti, kokiai mokinystės pereinamumo grandinei priklauso tas guru, kuriuo manote sekti. Ar yra mokytojų, kuriuos jis gerbia, ir kas jie.
Mūsų Kelio, Išminties Valdovų Kelio, mokė daugelis jūsų pasaulyje žinomų asmenybių ir tarp jų Jėzus, pranašas Mahometas, Gautama Buda, Laodzi, Konfucijus, Pitagoras. Galiu ir toliau vardinti.
Kokiu iš išvardintų žmonijos Mokytojų seka jūsų guru, kuriuo jūs ruošėtės sekti?
Patikėkite manimi. Yra pramintas Kelias. Kuriuo ėjo daugelis. Niekas jums nedraudžia ieškoti savo asmeninio kelio ir juo eiti. Bet aš laikau savo pareiga perspėti jus apie pavojų eiti nepramintu keliu. Ir žinau daugelį tiesos ieškotojų, kurie didžiuodamiesi ėjo savo asmeniniu keliu.
Mačiau jų atgailą, kai jie stojo prieš Karminę Valdybą ir Karminė Valdyba juos supažindino su jų sukurta karma. Todėl, kai jūs patys einate nepramintu keliu, tai – jūsų karma, jūsų asmeninis eksperimentas ir jūsų pasirinkimas. Tačiau tada, kai su savimi nuviliojate kitus žmones, tai jūsų karma daugelį kartų padidėja.
Įstatymas labai griežtas tiems, kurie pasiskelbia dvasiniais mokytojais ir veda paskui save kitus. Tai primena aklųjų eitynes, kai vienas aklasis sako kitiems, kad jis mato, o jie juo tiki ir paskui jį žygiuoja. Rezultatas žinomas. Jie gali prieiti tik iki pirmo griovio.
Todėl nebūkit panašūs į šiuos akluosius. Savo gyvenime vadovaukitės išmintinga taisykle: niekada nepasitikėti žmogumi, kuris surado savo asmeninį kelią pas Dievą. Tegul jis įrodo, kad jo kelias neveda į niekur.
Aš jums sakau, jog yra patikrintas Kelias. Ir aš jums sakau, kad kiekvienoje pasaulio religijoje yra teiginių, kurie nurodo į šį Kelią.
O dabar naudodamasis proga aš norėčiau iškelti dar vieną klausimą. Ir šis klausimas susijęs su jūsų asmeniniais santykiais su Dievu. Svarbiausia jums yra surasti vidinį sąskambį su Dieviškuoju pasauliu. Tada, kai jūsų širdies kompasas veikia, jums nebaisūs jokie iliuzinio pasaulio gundytojai. Jūsų širdis žino Tiesą. Ir tada, kai esate apimtas besąlyginės Meilės jausmo viskam, kas jus supa, būtent būdami šios būsenos sugebate įžvelgti Tiesą. Gaudykite šiuos džiaugsmingus jūsų gyvenimo momentus. Dievas juos duoda jums. Ir tuo momentu, kai jus apima besąlyginė Meilė viskam, kas gyva, galite sau užduoti klausimą ir iš savo Aukščiausiojo Aš gausite atsakymą.
Kuo daugiau jūsų pasaulyje įvairiausios informacijos ir įvairių naujai atsiradusių guru, tuo daugiau savo gyvenime turite vadovautis atsakymais, ateinančiais iš jūsų būtybės vidaus. Tai – ta savybė, kuri jums būtina. Ir savo kasdienėse maldose pirmiausia turite melsti Dievą, kad vystytųsi jūsų atpažinimo dovana, o ne materialinės gerovės ir iliuzinių tikslų.
Mes iš iliuzijos vandenyno stengiamės išgaudyti kiek galima daugiau sielų, o mums priešingos jėgos stengiasi pasiglemžti kiek galima daugiau sielų ir nuvesti jas nuo Kelio.
Nesiduokite aklai sudraskomi tamsos dvasių. Mokėkite už jų kalbų apie Dievą ir meilę įžvelgti žvėrišką sielą ir jų savanaudiškumą.
Mano šiandieninis pokalbis buvo nelabai linksmas, tačiau manau, kad daugeliui jis bus naudingas.

AŠ ESU Džvalas Kulas. Su Meile AŠ ESU.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#42