Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Džvalas Kulas > Puoselėkite savo širdyje Meilė... >

Puoselėkite savo širdyje Meilės jausmą

AŠ ESU Džvalas Kulas, atėjęs Meilės spinduliu per šį pasiuntinį.
Taip, numylėtiniai, AŠ ESU atėjau pas jus šiandieną, kad įtvirtinčiau Meilę.
Iš visų savybių, iš visų Dieviškų savybių, Meilė yra svarbiausia.
Pasauliai sukuriami Meile. Ir jeigu jūs nejaučiate džiaugsmo savo gyvenime, jeigu jus slegia sunkios mintys ir jausmai, tai paprasčiausiai jaučiate Meilės trūkumą.
Nesvarbu, myli jus ar nemyli. Meilė - tai jėga, kuri yra jūsų būtybės gelmėse. Ir ji su jumis visada būna tol, kol gaunate Dieviškąją Energiją iš jos Šaltinio.
Todėl mažiausias šio Meilės jausmo trūkumas veda jus į neharmoningą sąmonės būseną. Meilės savybė persmelkia visą Kūriniją ir organiškai įsipina į jūsų gyvenimą ir į visų gyvų būtybių gyvenimą.
Ir daugelis pasaulio problemų, jeigu ne visos šio pasaulio problemos, susijusios su Meilės trūkumu.
Aš atėjau, kad duočiau jums patarimą, kaip įtvirtinti Meilės fokusą savo širdyje.
Pažadėkite man daryti šį pratimą kiekvieną dieną, kai tik turėsite laisvą minutę. Šiam pratimui nereikia jokio pasiruošimo, jokių papildomų pasiruošimų ir sąlygų. Galite atlikti šį pratimą namuose arba darbe, net ir būdami didelėje žmonių minioje.
Taigi visada turite turėti prieš savo akis mylimo žmogaus atvaizdą. Aš labai gerai suprantu, kad daugelis iš jūsų pasakys, kad nejaučiate meilės niekam šiame pasaulyje. Tai paklydimas. Jūs privalote mylėti. Privalote surasti savo sąmonėje atvaizdą, kuriam jūs jaučiate meilę. Aš nesakau, kad tai būtinai turi būti jūsų mylimojo ar mylimosios atvaizdas. Bet nuodugniai pasikapstykite savo širdies gilumoje. Suraskite tą atvaizdą, kuriam sugebate jausti meilę.
Tai gali būti jūsų mama, jūsų tėvas, jūsų vyras ar žmona, jūsų vaikai. Tai gali būti Valdovas, su kuriuo jūs turite vidinį ryšį.
Jeigu jūsų širdis taip sužeista, kad jau pats priminimas apie mylimuosius išspaudžia jūsų akyse ašaras ir sukelia gailestį sau, vis tiek ieškokite šio atvaizdo, už kurio gali užsikabinti jūsų sąmonė ir kuriam galite pajusti Meilę.
Tai gali būti netgi jūsų naminis gyvūnas arba mylimi augalai.
Kultivuokite savo širdyje Meilės jausmą.
Svarbiausia užduotis jūsų gyvenime - susigrąžinti Meilės jausmą, kad ir kas atsitiktų.
Jeigu esate tarp žmonių, pasistenkite pajusti meilės jausmą supantiems jus žmonėms. Mylėkite žmones ne už tai, ką jie jums padarė ar gali padaryti, pajuskite niekuo nesąlygotą Meilę.
Ir nieko, kad jums nepasiseks ilgai būti susikoncentravusiam į savo Meilės jausmą. Bet turite rasti nors dvi tris minutes per dieną, kad pajustumėte šį Meilės jausmą.
Puoselėkite šį jausmą savyje.
Ir ateis diena, kai jūs galėsite pajusti tokį visa apimantį, be priežasties atsiradusį Meilės jausmą viskam, kas jus supa, visiems žmonėms, gyvenantiems Žemėje, pačiai Žemei, gamtai, debesims, dangui, lietui, saulei.
Jus perpildys Meilės ir Vienybės jausmas su viskuo, kas jus supa. Jūs juk visa tai ir esate. Supraskite, jūsų sąmonė, jūsų žmogiškoji sąmonė, skiria jus nuo visko, kas jus supa, bet jūsų prigimtis ir prigimtis visko, kas jus supa, yra ta pati.
Viskas yra Dievas.
Ir mūsų atsiskyrimas nuo Vienybės su Dievu egzistuoja tiktai mūsų sąmonėje.
Pakalbėkime dabar truputį apie kitką. Aš noriu išnaudoti šią galimybę ir duoti jums kai kurių žinių ir informaciją, kuri bus jums naudinga būtent šiuo metu.
Jūs esate įsikūnijime Žemėje šiuo sunkiu metu, kai jūsų pasaulyje vyksta atskyrimas. Pasikeitė kosminiai ciklai ir į Žemę atėjo naujos energijos. Meilės, Vienybės energijos. Šios energijos atneša mano gimtosios Veneros planetos įtaką. Nėra nė vienos gyvos būtybės, kuri nejaustų savyje šių energijų įtakos. Tačiau ne visiems šios energijos daro teigiamą poveikį. Yra jūsų pasaulyje būtybių, kurios tiek pažeidė savo ryšį su Dieviškąja Ištaka, kad jau nesugeba priimti šių energijų. Jos negyvos. Saulė šviečia visiems augalams ir daro jiems teigiamą įtaką, skatindama jų vystymąsi ir gyvybinę veiklą, bet ji taipogi apšviečia ir negyvus augalus, kurie nuvyto. Ir dėl saulės poveikio šie augalai dar labiau išdžiūsta ir tampa tinkami krosnims kūrenti. Todėl viskas, kas atgyvenę, greitu laiku bus surinkta ir sudeginta kosminėje krosnyje.
Geras sodininkas prižiūri sodą ir laiku sudegina sausus medžius, neleisdamas, kad infekcija nuo jų išplistų sveikiems augalams.
Tai, apie ką aš dabar jums kalbu, labai liūdna. Bet tai tiesa, su kuria jūs susiduriate savo gyvenime. Praradimai neišvengiami ir kiekvienas pats renkasi savo kelią. Kiekvieną jūsų buvimo Žemėje minutę jūs pasirenkate. Jūs pasirenkate Dievo, Gyvybės naudai, arba pasirenkate mirtį. Kiek daug kartų jūs girdėjote apie tai, kad ateina grūdų nuo pelų atskyrimo laikas. Kiek daug kartų girdėjote apie tai, kad piktžolės turi būti atskirtos ir sudegintos.
Netgi tie, kurie labai tolimi nuo Dievo, negali pasakyti, kad nė karto gyvenime negirdėjo šios frazės.
Ko jūs stebitės? Atėjo laikas. Ir tie žmonės, kurie negali įsisavinti naujų vibracijų, negali pereiti į naują sąmonės lygį, papuls į sodininko rankas, kuris pasirūpins jų tolesniu likimu.
O sodininkas mūsų visatoje yra pats Viešpats Dievas.
Todėl jums nėra dėl ko jaudintis. Viskas vyksta pagal Dievo Valią ir visi terminai, ir visi darbai, susiję su šiais terminais, bus atlikti laiku, pagal Dieviškąjį planą.
Ką jums daryti šiuo laiku? Mokykitės iš gamtos. Važiuokite į mišką ir pažiūrėkite, kas vyksta miške.
Ten yra sausų medžių ir išpuvusių kelmų. Bet yra ir jaunų atžalų. Ir gyvenimas tęsiasi. Dūzgia bitės, čiulba paukščiai, žydi gėlės. Karaliauja visiška harmonija.
Ir kiekvienas iš jūsų yra unikalus žiedelis šiame miške. Todėl jūs paprasčiausiai turite žydėti ir jausti Meilę viskam, kas jus supa.
Imkite pavyzdį iš jus supančios gamtos.
Kiekvienas žiedelis paprasčiausiai žydi. Jis nekovoja nei su sausais medžiais, nei su išpuvusiais kelmais. Viskas paklūsta Dieviškajam Įstatymui ir viskas įvyksta pagal Dieviškąjį Įstatymą.
Ir patikėkite manimi, yra visatoje tarnautojų, kurie pašaukti vykdyti savo darbą – išvalyti iš visatos visas šiukšles ir viską, kas negyva arba nenori paklusti nustatytam Įstatymui.
Esate girdėję apie pjūties metą. Jūs galvojote, kad pjūties metas artinasi. Bet kažkodėl niekas iš jūsų neėmė nerimauti, kai pjūties metas atėjo. Ir pjūtis eina visu tempu.
Ir viskas vyksta taip natūraliai, kad žmonės netgi nepastebi šios pjūties.
Viskas vyksta reikiamu metu ir visiškai taip, kaip lemia Aukščiausias Įstatymas.
Šiandieną aš daviau jums labai daug naudingos informacijos. Ir, nepaisant to, kad ši informacija pateikta labai švelnia forma, visgi daugeliui išgirsti apie Žemėje vykstančius procesus bus liūdna.
Ir vis dėlto aš kviečiu jus dažniau jausti meilės jausmą viskam, kas gyva. Todėl, kad tiktai Meilė gali daryti stebuklus jūsų gyvenime ir visų jus supančių žmonių gyvenime.
Jūs mylite, vadinasi jūs gyvi! Ir tai svarbiausia.

AŠ ESU Džvalas Kulas, buvau su jumis šiandien.