Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Atėnė Paladė > Priimkite naujas energijas, at... >

Priimkite naujas energijas, atsinaujinimo energijas, ir sekite jomis!

AŠ ESU Atėnė Paladė, atėjau pas jus, kad perduočiau savo Laišką. Retai aš ateinu, tačiau šiandieną atėjo mano eilė kreiptis į jus, į tuos, kas mane girdi ir įsiklauso į mano žodžius.
Prieš daugelį šimtų ir netgi tūkstančių metų aš buvau žinoma ir gerbiama Žemėje. Dabar tik nedaugelis žino mano vardą. Ir visgi daugeliui mano žodžiai bus reikšmingi. Todėl, kad atėjo laikas. Atėjo laikas pažinti Tiesą, ir jos persilaužimas jūsų sąmonėje priartins Žemės žmoniją prie svarbaus etapo, ant kurio slenksčio ji dabar yra.
Jums sunku įsivaizduoti tą galimybę, kuri atsiveria prieš žmoniją. Tačiau praeis neilgas istorinis laikotarpis ir viskas pasikeis. Todėl, kad pasikeis jūsų sąmonė, numylėtiniai. Ir ji jau keičiasi. Jūsų sąmonės pasikeitimo priežastis – kosminiai terminai, kurie priartėjo. Ir šie terminai ruošia jums perėjimą į naują energetinį lygį.
Panašiai kaip lygumos gyventojai, kai patenka į kalnus, jaučia diskomfortą ir negalavimus, taip ir jūs dabar jaučiatės truputį ne savo rogėse. Pasikeitė laikas ir pasikeitė planetos vibracijos. Šitai panašu į tai, lyg jūs erdvėje persikėlėte į kitą vietą, labiau pakylėtą. Nors aplink jus, kaip jums atrodo, vis ta pati realybė, tačiau viskas keičiasi ir jau pasikeitė. Dėl to jūsų sąmonėje dabar vyksta grandioziniai pasikeitimai. Kiekvienas tolesnis žingsnis pavyksta dėl didelio darbo. Todėl, kad erdvė pasikeitė.
Kai prieinate prie obels ir pradedate ją purtyti, tai nuo šakų krinta ir sunokę, ir sukirmiję obuoliai, ir sudžiūvę, taip ir nesubrendę vaisiai. Taip ir dabar vyksta žmonijai. Pakilo vibracijos ir tai panašiai kaip purtymas verčia jus išeiti iš įgyventų vietų ir persikelti.
Pasikeitimai ateina į visas visuomenės gyvenimo sferas. Ne todėl, kad kažkas davė komandą, o todėl, kad atėjo laikas ir kitaip neišeina. Kiekvienas pasikeitimas atitinka Kūrėjo sumanymą sekančiam evoliucinio vystymosi etapui. Ir netgi jeigu jūs visa savo esybe priešinsitės bei ginsite senus požiūrius, elgsenos stereotipus ir senus įpročius, vis tiek būsite priversti atsitraukti prieš Kūrėjo sumanymą.
Ir aplink save matote būtent šį procesą. Kai dėl vibracijų pakėlimo paaštrėjo visos jūsų vidinės problemos ir joms iš paskos visos visuomenės, kurioje jūs gyvenate, problemos ir visos žmogiškosios visuomenės problemos apskritai. Ir tai liečia visas žmonių gyvenimo sferas.
Atėjo naujas etapas. Ir kuo greičiau visuomenės sąmonė sugebės suprasti ir prisitaikyti prie naujų sąlygų, tuo su mažiau praradimų, socialinių sprogimų ir kataklizmų jums reikės susidurti artimiausiu metu. Raktas, kuris padės jums veikti naujomis sąlygomis, bus supratimas to, kad ateinanti epocha susijusi su perėjimu į Dieviškesnius santykius tarp žmonių. Jūs pajusite būtinybę atkurti visuomenėje dorovingumą. Pajusite žavesį santykių, pagrįstų draugyste, bendradarbiavimu, tarpusavio pagalba, meile.
Visa tai, kas dabar yra jūsų interesų kelkraštyje, vėl sugrįš į jūsų gyvenimą. Ir tai bus ne parodomosios teigiamos savybės, kurias kartais demonstruojate bendraudami tarpusavyje. Tai bus tikros Dieviškosios savybės, dygstančios iš jūsų širdžių ir palengva užkariaujančios pasaulį.
Žmonija sugrįš į nenykstančias vertybes. Viskas, kas sena, viskas, kas skiria, viskas, kas pagrįsta baime ir atsiskyrimu nuo Dievo, palaipsniui bus pakeista naujomis savybėmis, Dieviškosiomis savybėmis, amžinosiomis savybėmis.
Žmonės pavargo nuo veidmainiškumo ir šiurkštumo. Ateinanti epocha atkurs dailiuosius menus. Naujoji karta Dieviškuosius pavyzdžius veršis išreikšti fiziniame plane. Kad ir kaip tai, kas sena, priešintųsi, jo laikas pasibaigė. Ateina nauja sąmonė, nauji santykiai, naujas pasaulis!
Ir dabar vyksta pats sunkiausias etapas – perėjimo į naują sąmonę ir naują mąstymą etapas. Todėl jūsų laikmetis yra ypatingas ir įdomus.
Kreipiuosi į sielas tų žmonių, kurie mane prisimena. Kadaise jūs ateidavote į man skirtas šventoves ir aš turėjau tiesioginę galimybę bendrauti su jūsų sielomis. Dabar jūs turite prisiminti savo paskirtį. Jūsų širdys savyje neša tą Tiesą, kuri turi būti išreikšta fiziniame plane. Jūs esate tie žmonės, kuriems atėjo metas veikti.
Pasikeitimus aplink jus klusniai atspindės tie pokyčiai, kurie ateis iš jūsų širdžių. Kiekvienas žmogus yra energijų generatorius. Ir tik nuo jūsų pačių priklauso, kokios kilmės energijas siųsite į pasaulį.
Tada, kai jūsų vibracijos yra sąskambyje su vykstančiais pasikeitimais, jaučiate entuziazmą, džiaugsmą, meilę. Esate laimingi ir siekiate tikslo.
Tada, kai jūsų vibracijos konfliktuoja su naujomis energijomis, jaučiate nepasitenkinimą, baimę, agresiją. Raktas tam, kad pakeistumėte savo būseną, bus jūsų noras sekti Kūrėjo sumanymu. Patikėkite manimi, neverta priešintis. Priimkite naujas energijas, atsinaujinimo energijas, ir sekite paskui jas!
Jums reikia priimti tai, kas nauja. Jums reikia sekti kiekvieną savo minties judesį ir atkirsti nuo savęs viską, kas neveda jūsų pakilimo į Tiesą keliu.

AŠ ESU Atėnė Paladė, buvau su jumis šią dieną.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2011/audio.htm#2