Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Atėnė Paladė > Mes jums rodome kelią, kuris s... >

Mes jums rodome kelią, kuris skirtas pakeisti situaciją planetoje

AŠ ESU Atėnė Paladė.
Kaip greit prabėgo laikas nuo mūsų paskutinio susitikimo. Ir štai jau vėl Karminės Valdybos posėdžio išvakarės.
Šis posėdis vyksta du kartus per metus ir yra suderintas su vasaros ir žiemos saulėgrįža. Tuo metu mes suvedame rezultatus – kas padaryta iš to, kas buvo užsibrėžta praeitame posėdyje, ir numatome planus ateičiai.
Šį kartą mes neskubame jums pranešti savo planų. Todėl, jog kad ir kaip mes anksčiau stengėmės įtraukti žmoniją į sąveikos procesą, nieko mums neišėjo. Todėl šiandien aš nutylėsiu viską, kas susiję su mūsų planais.
Labai greitai jūs patys viską pamatysite. Ir aš tikiuosi, kad Didžioji Centrinė Saulė globos mus, įgyvendinant mūsų planus.
Mes dėjome viltis į greitą įvykių vystymąsi ir žaibišką sąmonės augimą. Ir tai buvo įmanoma. Dabar pasikeitė astrologinė galimybė. Ir mūsų veiksmai bus sutikrinti, kad tiksliai ją atitiktų.
O dabar man norėtųsi pereiti prie reikalų, kurie jums yra svarbesni ir labiau suprantami. Būtent: man norėtųsi su jumis apsvarstyti mūsų sąveikos procesą rūpinantis jus supančia gamtine aplinka. Būtina skubiai pakeisti žmonijos judėjimo kryptį, susijusią su nekontroliuojamu ir grobuonišku požiūriu į gamtą. Ryšio su gamta harmonizavimas galės atvesti žmones į naują gyvenimo lygį. Todėl, kad energija, kurią jūs imate grobuoniškais būdais, iš tikrųjų yra visur. Ji teka per jus. Ir tik jūsų sąmonės lygis trukdo jums pasinaudoti šiomis energijos rūšimis.
Kai jūs harmonizuojatės ir įeinate į sąskambį su gamtos jėgomis, šios jėgos tampa jums paklusnios ir jūs galite jas valdyti.
Numylėtinis Jėzus demonstravo energijos valdymą materijoje. Ir tie stebuklai, kuriuos jis rodė, buvo įmanomi jo vidinių pasiekimų dėka.
Žinoma, jūsų gyvenimo būdas yra toli nuo tobulumo ir jūs negalėsite įvaldyti keturių kosminių jėgų tol, kol nesusitvarkysite patys ir nesutvarkysite visko, kas aplink jus.
Patikėkite manimi, kad jums nereikia tiek mechanizmų ir mašinų, kad išmintingai egzistuotumėte pasaulyje. Viskas turi būti sutvarkyta daug protingiau, harmoningiau ir lengviau.
Tada, kai jūs neprievartausite gamtos, o įeisite į sąveiką su ja, tai ta energija, kurią jūs sunaudojate natūraliems procesams įveikti, jums bus grąžinta daugybės atradimų, kurie palengvins jūsų gyvenimą, pavidalu.
Reikia būti jautresniems. Labiau jaučiantiems tą gyvenimą, kuris egzistuoja drauge su jumis Žemėje ir į kurį jūs nekreipiate dėmesio. Aš kalbu apie elementalų gyvastį, apie gamtos dvasias.
Viskuo, ką darote, jūs nuolatos trukdote jų darbui. O jums reikia bendradarbiauti su jomis. Ir tada tūkstančiai nematomo pasaulio būtybių galės suteikti jums pagalbą ir rūpintis jumis. O dabar jos panikoje išsibėgioja vos tik pamatę žmones.
Jūsų vidinė harmonija ir sąskambis su Dieviškuoju pasauliu gali ištaisyti susidariusią padėtį.
Aš nesu įsitikinusi, kad visi žmogiškieji individai sugebės taip bendradarbiauti su elementalų gyvastimi. Visgi būtina sudaryti palankias sąlygas, kad jaunoji karta mokytųsi klausytis gamtos ir stebėtų nematomą gyvenimą.
Tuomet, kai jūs išvykstate toli nuo gyvenamųjų vietų, nesvarbu, ar būnate kalnuose, laukuose ar miškuose – visur, iš už kiekvieno krūmo, jus stebi nematomos būtybės. Ir tos iš jų, kurios niekada nematė žmonių, yra labai smalsios ir gali prieiti prie jūsų ir netgi paliesti. Reikalingas ypatingas jautrumas, kad pajustumėte elementalų buvimą. Šios būtybės skiriasi pagal stichijas ir jų tarpininkavimo dėka jūs galite valdyti ugnies, oro, vandens ir žemės stichijas. Tiktai nemanykite, kad šios būtybės statys jums užtvankas arba vėjo malūnus. Gamtos jėgų valdymas yra daug subtilesnė sfera. Ir tas žmonijos subtilėjimas, į kurį mes kviečiame, galės sutvarkyti ryšius su elementalų gyvastimi ir panaudoti tą energiją, kuri yra visur aplink jus. Viskas yra energija. Bet pasinaudoti ta energija jūs galėsite tik tada, kada pasieksite tą sąmonės lygį, kuris leis jums sąveikauti su gamtos karalystėmis.
O dabar elementalų gyvastis apimta panikos išsibėgioja, kai tik pamato žmogų. Elementalų gyvastis labai kenčia nuo tokio nesupratimo, kurį jai rodote. Jie – kaip maži vaikai, kurie nesupranta, kodėl suaugę žmonės taip elgiasi, pažeisdami natūralius gamtos įstatymus ir pamindami Dieviškuosius principus bei vertybes.
Subtilumas, apie kurį aš kalbu, bus įmanomas tada, kada žmonija pasieks kitą savo evoliucinio vystymosi pakopą. O kol kas jūs tik buksuojate iliuzijoje, persikeldami nuo vieno reginio prie kito, nuo vieno malonumo prie kito.
Jokie jūsų pasaulio reginiai ir malonumai negali jūsų sielai pakeisti bendros kūrybos su gamta, su elementalais, su Dievu. Žmogus yra gimęs kūrybai ir tuo jis panašus į Dievą. O ne tuo, kad gautų ir gautų iš gyvenimo nesuskaičiuojamus malonumus.
Situacija komplikuojasi dėl to, kad žmonijos dauguma nesugeba suvokti netgi tų paprastų žodžių, kuriuos mes sakome. Vis dėlto teks. Teks iš naujo mokytis naujų sąveikos principų visur kur. Nejaugi jums neakivaizdu, kad jūsų civilizacija pateko į aklavietę?
Jūs buksuojate ir niekur nejudate jau antrą šimtmetį.
Mes jums rodome kelią, kuris duotas tam, kad pakeistų situaciją planetoje. Bet tam, kad žmonija galėtų eiti tuo keliu, jums reikia pakeisti savo vidinę prigimtį. Įveikti labiausiai akį rėžiančius savo ego pasireiškimus: agresiją, nekantrumą, pavydą, gobšumą, neapykantą. Tada jūs sugebėsite išreikšti Dieviškąsias Meilės, atjautos, gailestingumo, tarpusavio pagalbos ir tarpusavio palaikymo savybes.
Šiandien mano pokalbio tikslas buvo nukreipti jūsų mąstymą tuo pozityviu keliu, kuriuo jums reikės eiti, jei norite vystytis, o ne dingti be pėdsakų iliuzijos tankumynuose.

AŠ ESU Atėnė Paladė


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#14