Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Atėnė Paladė > Mums reikalinga jūsų pagalba >

Mums reikalinga jūsų pagalba

AŠ ESU Atėnė Paladė, atėjusi pas jus. Nuo mūsų paskutinio susitikimo praėjo keletas metų. AŠ ESU itin retai bendrauju su nepakylėta žmonija.
Tačiau dabar atėjo laikas, kai galiu su jumis pakalbėti. Ne todėl, kad taip reikia ir atėjo mano eilė, o todėl, kad turiu jums ką pasakyti. Aš tarnauju Dieviškajai Tiesai ir tikiuosi perduoti jums dalelę savo ištikimybės Dieviškajai Tiesai.
Yra jūsų gyvenime kažkas daugiau negu tai, kas jus supa fiziniame plane. Ir visuomenės išsivystymo bei kolektyvinės sąmonės lygį galų gale lemia tai, koks šioje visuomenėje požiūris į amžinas, nepraeinančias vertybes. Yra jūsų gyvenime tai, kas yra nepraeinantis. Pavyzdžiui grožis, Meilė, harmonija, ramybė... Ir šių nepraeinančių vertybių eilei priklauso Dieviškoji Tiesa.
Visais laikais Dieviškąją Tiesą žmonės skirtingai suvokdavo ir traktuodavo. Buvo nuopuolio laikai, panašūs į tuos laikus, kuriais gyvenate dabar, kai žmonės užmiršdavo apie Dievą, apie nepraeinančias vertybes. Buvo klestėjimo laikai, kai atgimdavo menai ir žmonės vėl įgydavo jų pačių viduje esančią dvasios didybę.
Taip buvo šalyje, kur mane gerbdavo kaip Dievybę prieš daugelį tūkstančių metų. Aš mačiau šios šalies klestėjimą. Tuo metu iškildavo šventyklos ir mane nuoširdžiai garbino. Vėliau viskas ėjo link nuosmukio.
Tie nedaugelis žmonių, kurie ir toliau saugojo ištikimybę Dieviškajai Tiesai, nustojo būti visuomenės gerbiami. Visuomenė pradėjo sekti ne pačios geriausios elgsenos pavyzdžiais. Ir tie orientyrai, kurie pradėjo dominuoti visuomenėje, galingą šalį privedė prie nuopuolio.
Taip ir jūsų pasaulyje. Bet situacija tampa sudėtingesnė todėl, kad dėl greitų komunikacijų ir didelio ryšių tarp šalių išsivystymo tie pavyzdžiai, kurie užkariauja sąmonę vienoje ar keliose šalyse, po kurio laiko išplinta po visą pasaulį.
Ir labai liūdna, kad tokius didelius pasiekimus komunikacijų vystymosi srityje žmonija panaudoja ne dvasios vystymuisi, o kūno ir visos kūną pamaloninančios industrijos vystymuisi.
Visuomenė, kuri negerbia pranašų, visuomenė, kuri nesivadovauja Amžinąja Tiesa, pasmerkta laipsniškam nuopuoliui ir išmirimui.
Aš žinau, apie ką jums kalbu. Ir kaip Karminės Valdybos narys aš labai susirūpinusi dėl planetoje susiklosčiusios situacijos. Kaip mes matome, kiekvienam amžinam, Dieviškajam, pavyzdžiui bet kurioje žmogiškosios veiklos srityje, kad ir su kuo tai būtų susiję, tenka šimtas nedieviškų pavyzdžių ir pasireiškimų.
Aš nuliūdusi. Ir mano liūdesys nežino ribų. Yra metodų, kurie leidžia reguliuoti visuomenėje vykstančius procesus. Ir mes jais naudojamės. Tačiau liūdina ne tik tai, kad vyksta šie jūsų visuomenėje sąmonės lygį žeminantys dalykai, liūdina tai, kad labai daugelis šviesių sielų degančiomis širdimis, besiveržiančių į įsikūnijimą vykdyti Šviesos užduočių, savo gyvenimo kelyje sutinka tiek pagundų, kad negali jų įveikti. Aš sielvartauju dėl labai daugelio sielų, kurias asmeniškai pažinojau ir jas globodavau. Einančioms į įsikūnijimą aš palinkėdavau laimingos kelionės. Ir koks gi buvo mano liūdesys, kai sužinojau apie tai, kad šios sielos visam laikui evoliucijai yra prarastos arba yra pačiame gyvenimo dugne ir neturi galimybės išsikapstyti iš jas supančio liūno. Štai kas mane liūdina.
Šiandieną aš atėjau, kad kreipčiausi į tas sielas, kurios išpažįsta Dieviškąją Tiesą. Dieviškajai Tiesai nėra religinių užtvarų nei nacionalinių barjerų. Tie žmonės, kurie savo širdyse išpažįsta Dieviškąją Tiesą, išsibarstę po visas Žemės rutulio šalis. Į jus aš šiandieną kreipiuosi.
Dar yra laiko ir jūs galite kažką padaryti, kad kaip galima daugiau šviesių sielų būtų išgelbėta iš audringų gyvenimo vandenų ir iš pragariškos liepsnos, kuri šen ir ten užsiliepsnoja Žemėje ir suryja nekaltas sielas.
Aš prašau jūsų pamaitinti pasaulį tobulais, Dieviškaisiais, pavyzdžiais, kurie priklauso įvairioms meno rūšims. Aš prašau jūsų imtis visko, kas nuo jūsų priklauso, kad jaunimas gautų įsivaizdavimą apie tai, kas nuostabu.
O, Aš, Tiesos Deivė, atsiklaupiu prieš jus. Aš negaliu padaryti to, ką galite padaryti jūs, tie, kurie dabar esate įsikūnijime. Aš maldauju jūsų padaryti viską, kas jūsų jėgoms.

(Pauzė.)

Dabar, kai man skirtas laikas ir mano pranešimui skirta energija eina į pabaigą, laikau savo pareiga pasakyti jums apie tai, kad dabartinis Karminės Valdybos posėdis buvo labai sunkus. Ir mes nesugebėjome įtikinti Aukščiausios visatos Tarybos, kad planetos pusiausvyrai palaikyti būtina duoti dar reikiamą kiekį energijos. Prašau, nepalaikykite per sunkiu darbu skirti laiko, likusio iki metų pabaigos, maldos praktikai. Mums reikalinga energija tam, kad užlopytume skyles, kurios šen ir ten atsiranda subtiliajame Žemės planetos plane. Mums reikalinga jūsų pagalba.
Aš retai ateinu su laiškais. Ir dabar darau tai, nes aš turiu išnaudoti šį paskutinį šansą.

AŠ ESU Atėnė Paladė, dedu į jus Viltis.

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#22