Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Visą netobulybę iš savo pasaul... >

Visą netobulybę iš savo pasaulio jūs galite išstumti savo Meilės pagalba

AŠ ESU Lanello, vėl pas jus atėjęs!
AŠ ESU atėjau, kad duočiau jums galimybę susipažinti su mano mintimis ir mano pamąstymais apie Rusiją ir situaciją pasaulyje. Ir jūsų laisva valia – priimti mano pamąstymus savo žiniai ar ne, vadovautis jais savo gyvenime ar atmesti.
Deja, jūs retai įsiklausote į tuos patarimus, kuriuos gaunate iš mūsų.
Informacija, kuri yra šiuose diktavimuose, daugeliui iš jūsų nesiskiria nuo tos informacijos, kurią gaunate iš grynai žmogiškųjų šaltinių. To priežastis yra jūsų Tikėjimo stoka.
Savo žmogiškuoju protu jūs niekaip negalite patikėti, kad Pakylėtųjų Pulkai gali štai taip paprastai ateiti ir kalbėti su jumis.
Įvyksta būtent tai, numylėtiniai, ką jūs laikote galimu savo sąmonėje. Ir jeigu jūs be paliovos kartojate savo išorinėje sąmonėje, kad šitoje Rusijoje niekada nieko nepasikeis ir geriau nebus, tai naivu būtų laukti, kad aplink jus vyks kokie nors pakitimai.
Iš pradžių jūsų sąmonė turi priimti pasikeitimus, paskui įvyks šių pakitimų nusodinimas į fizinį planą. Nepamirškite, kad energija, Dieviškoji Energija, gali patekti į jūsų pasaulį tik per krištolinę stygą, įtvirtintą jūsų širdyje, slaptoje jūsų širdies buveinėje. Ir Dieviškoji Energija, patenkanti į jūsų pasaulį per jūsų širdis, nusidažo jūsų mintimis, jūsų jausmais, jūsų siekiais. Ir jeigu jūs nuolat savo sąmonėje kartojate ir visąlaik savo galvoje laikote pačias blogiausias mintis ir pačius blogiausias nuojautas dėl Rusijos ateities, tai ar neatrodo jums keista po šito laukti kokių nors teigiamų pasikeitimų jūsų šalyje?
Todėl tai, ko jums būtina išmokti artimiausiu metu, - tai atidirbti pozityvų nusiteikimą jus supančiai tikrovei. Jūs turite auginti savo sąmonėje teigiamą savo šalies, savo gyvenvietės, pagaliau savo šeimos ateities vaizdą.
Tegul tampa įpročiu kiekvieną kartą po jūsų tarnybų medituoti dėl Rusijos gerovės. Pasileiskite puikią Rusijos kompozitorių klasikinę muziką, Rachmaninovo, Čaikovskio, žymių pasaulio kompozitorių - Bacho, Beethoveno, Mozarto muziką.
Pamąstykite, kokią norėtumėte matyti savo šalies ateitį.
Nesikuklinkite išsakyti pačias iš pirmo žvilgsnio fantastiškiausias idėjas. Kurkite savo sąmonėje laimingą savo šalies ateitį. Jeigu jums sunku susikoncentruoti į savo šalį, tai galite pamąstyti apie veiklą, kuria gali užsiimti jūsų grupė.
Ir jeigu nepriklausote jokiai grupei, tai savo sąmonėje galite kurti savo šeimos ateitį, savo giminių ir artimųjų, pagaliau savo paties ateitį.
Ir jeigu jums neužtenka fantazijos, kad sugalvotumėte laimingą ateitį savo šaliai, savo šeimai ir sau, tai pagalvokite, ką jums reiškia laimė. Ką norėtumėte pakeisti savo gyvenime, kad visąlaik jaustumėte laimės, ramybės, harmonijos, Meilės būseną.
Netgi paprasčiausiai būdami pakylėtos sąmonės būsenos ir atmesdami slegiančias mintis ir jausmus, jūsų pasauliui jūs tampate Šviesos šaltiniu. Įsivaizduokite, kad į jūsų širdį nepertraukiama tėkme įsilieja tyra Dieviškoji Energija. Ir jūs esate šios Energijos savininkas. Ir jūs esate visiškai atsakingas už šios Energijos išsaugojimą švaroje ir šventume.
Pajuskite, kaip ši Energija pripildo jūsų aurą. Jūsų aura išsiplečia, išsilygina. Visas jūsų kūnas pasineria į palaimos, švelnumo būseną. Jūs jaučiate ramybę ir pasitikėjimą savimi, savo ateitimi. Jūs suprantate, kad Dievas rūpinasi jumis kiekvieną jūsų buvimo Žemėje minutę. Ir jums tiktai būtina būti jautriems ir įsiklausyti į tuos patarimus, kuriuos gaunate iš Aukščiausios jūsų pačių dalies.
Jūsų Aukščiausiasis AŠ visada žino, ką jūs turite daryti. Nesipriešinkite, įsiklausykite į jo patarimus, priimkite jo pagalbą savo žemiškuose reikaluose.
Kai prisipildysite ramybės ir Meilės jausmo, pabandykite išplėsti šį jausmą visam kambariui, kuriame esate. Įsivaizduokite, kad jūsų aura išsiplečia ir apima visą kambarį. Paskui jūsų aura ir toliau plečiasi ir apima visą namą, kuriame esate. Jūsų aura ir toliau plečiasi ir apima jau ir kaimyninius namus, ir visą miestą. Ir kiekvienas žmogus, kuris patenka į jūsų auros poveikio lauką, tampa toks pat ramus, harmoningas, subalansuotas, kaip jūs. Visos blogos ir neramios mintys palieka kiekvieną žmogų, kuris patenka į jūsų auros poveikio lauką.
Su kiekvienu jūsų širdies dūžiu jūsų aura vis plečiasi ir plečiasi. Su kiekvienu jūsų įkvėpimu ir iškvėpimu jūsų auros poveikio sritis tampa vis didesnė ir didesnė.
Galite įsivaizduoti, kaip į jūsų auros poveikio lauką patenka visa šalis ir visas Žemės rutulys.
Visas pasaulis kenčia dėl nuolatinio Meilės, ramybės trūkumo. Galite padovanoti savo Meilę visam pasauliui, kiekvienai gyvai būtybei, esančiai Žemės planetoje.
Įsivaizduokite, kokiam dideliam kiekiui būtybių Žemės planetoje reikalinga jūsų pagalba būtent dabar. Ir Meilės bangos, išeinančios iš jūsų širdies būtent šiuo momentu, sugeba užbėgti už akių kažkieno mirčiai arba kažkam palengvinti kančias.
Dovanokite savo Meilę pasauliui. Šitai yra tai, ką jūs galite padaryti pasauliui ir kas iš jūsų nereikalauja jokių papildomų išlaidų.
Pasiųskite savo Meilę jūsų šalies prezidentui. Siųskite savo Meilę visiems žmonėms, kurie turi valdžią ir nuo kurių priklauso situacijos jūsų šalyje pasikeitimas.
Kai žmogus jaučia jo adresu siunčiamą Meilę, tai šitai suteikia jam jėgų ir pasitikėjimo vykdyti teisingus, Dieviškus, veiksmus. Melskitės, kad jūsų vadovai sugebėtų gauti į savo širdis Dieviškąją išmintį. Kad jų širdys atsivertų Dieviškajam vadovavimui.
Jūsų šalis yra jūsų vaikas, jūsų kolektyvinio darbo kūrinys. Ir ant kiekvieno iš jūsų pečių guli atsakomybė rūpintis savo vaiku.
Dabar jūsų šalis primena beglobį vaiką, kuris niekam nereikalingas ir kurį visi keikia.
Pakeiskite savo požiūrį į savo vaiką ir pasikeis situacija jūsų šalyje.
Šiandien aš daviau jums kryptį jūsų kasdieniam darbui. Jūs patys galite sukurti meditacijos tekstą ir kartoti jį.
Vienintelė sąlyga yra jūsų nuoširdumas ir jūsų jausmų tyrumas. Jūs negalite vaidinti Meilės, negalite vaidinti rūpinimosi savo šalimi. Šitai turite daryti nuoširdžiai. Nuoširdžiai pasiųsti savo Meilę į kiekvieną neharmoningą situaciją, kuri iškyla jūsų šalyje.
Taigi iš pradžių jūs harmonizuojate save. Jaučiate Dieviškąją Energiją, patenkančią į jus, į jūsų širdį. Jaučiate šilumą savo širdyje. Jaučiate, kaip Dieviškoji Meilė ir harmonija prasiskverbia į jus iš Dieviškojo pasaulio.
Dabar galite išplėsti šią Meilę ir šią harmoniją į visą jūsų šalį, į visą pasaulį.
Ir kai savo gyvenime susidursite su bet kuria neharmoninga situacija, visada prisiminkite šį Meilės jausmą savo širdyje meditacijų metu ir pasiųskite šią Meilę iš savo širdies į tą neharmoningą situaciją.
Jūs negalite kovoti su viso pasaulio netobulybėmis, bet galite išstumti iš jūsų pasaulio visą netobulybę savo Meilės dėka.

AŠ ESU Lanello, su Meile jums.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.