Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Aš linkiu jums pergalės! >

Aš linkiu jums pergalės!

AŠ ESU Lanello, vėl atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
Šiandieną mes pakalbėsime apie jūsų Kelią ir apie jūsų tarnavimą. Kiekvieną kartą, kai mes ateiname, kad duotume diktavimą, mes turime vieną vienintelį tikslą – pakelti jūsų sąmonę, nukreipti jūsų žvilgsnius į Dangų, ištraukti jus iš jūsų įprasto interesų rato.
Taip mažai jus supančiame gyvenime yra tikrųjų vertybių, pripildytų Dieviškų vibracijų. Viskas, kas jus supa, atitinka masinės žmonių sąmonės lygį ir tam, kad ištrūktumėte iš jus supančio bendravimo rato ir jus supančio informacinio lauko, ir apskritai iš visko, kas yra aplink jus, jums reikia ir reikės dėti nemažai pastangų.
Jeigu jūs visa savo širdimi norite pakeisti savo sąmonę ir priartinti ją prie Dieviškojo pavyzdžio, turite tiesiog jėga priversti save atsisakyti įprasto gyvenimo būdo, savo elgesio standartų, savo įpročių.
Jūs turite tapti kitais žmonėmis. Galima viską pakeisti savo aplinkoje, bet sunkiau už viską pakeisti savo sąmonę.
Labai daug šiuolaikinių žmonių apsupa save šiuolaikinės technikos stebuklais, superšiuolaikiniais kompiuteriais, audio - ir videotechnika, bet jų sąmonės lygis, kaip ir anksčiau, pasilieka laukinio žmogaus, sėdinčio oloje prie laužo ir ryjančio savo mėsos dalį lydint būgno garsams, sąmonės lygio.
Jūs galite vairuoti pačią šiuolaikiškiausią mašiną, būti apsirengęs pačiais madingiausiais drabužiais,- bet jūsų sąmonė bus to paties urvinio žmogaus lygio.
Todėl jūsų laiku, kaip niekada anksčiau, Kelias labai sunkus. Labai daug pagundų jus supa ir tikrai nėra paprasta išsaugoti aukštą dvasinį lygį, būnant gyvenimo sumaištyje ir jūsų miestuose džiunglėse.
Visa tikrovė, kuri jus supa, turės būti pakeista. Žmogus turi išskleisti savo Dieviškąjį potencialą ir priartėti prie gamtos. Gyvenimas turi būti kaip galima paprastesnis ir turtingesnis vidinio turinio, o ne pilnas išorinių pasilinksminimų, kurie, jeigu susimąstytume, taip panašūs į laukinių žmonių pasilinksminimus. Ir tai, kaip kartais šiuolaikinis žmogus apkarsto save papuošalais, labai panašu į manierą puošti save, būdingą laukiniams.
Todėl pagal tai, kaip žmogus rengiasi, kokią muziką klauso, kokį gyvenimą linkęs gyventi, galima spręsti apie jo dvasinių pasiekimų lygį, apie jo dvasinį progresą arba degradaciją.
Ir jeigu iš mūsų pakylėtosios sąmonės būsenos pažvelgtumėte į žmonių visuomenę, tai pirma, kas jums kristų į akis, būtų tai, kad pagal savo lygį žmonija vidutiniškai neviršija laukinių žmonių išsivystymo lygio.
Ir jums labai sunku būna atsisakyti jus supančių išorinių blizgučių, gyvenimo panašybės. Jeigu jūs įdėmiai išanalizuosite viską, kas jus supa jūsų gyvenime, tai, kuo jūs užsiėmę didesnę dienos dalį, ir jeigu jūs tai padarysite be išankstinės nuomonės, tai jūs nustebę aptiksite, kad 90 procentų laiko, kurį jūs praleidžiate Žemėje, išnaudojate visiškai veltui iš jūsų tobulėjimo Dievuje požiūrio taško.
Ir iš tikrųjų, tam, kad save tobulintumėte Dievuje, jums visiškai nebūtina išeiti į dykumą arba į kalnus medituoti.
Jūsų gyvenimas jūsų tikrovės sąlygomis suteikia jums pačias geriausias sąlygas savęs tobulinimui Dievuje, jūsų sąmonės vystymuisi.
Visa esmė - teisingas požiūrio kampas į viską, kas vyksta aplink jus ir jūsų viduje, jūsų gyvenime. Visa esmė, kaip jūs reaguojate į viską, kas su jumis vyksta, kaip suvokiate jus supančią tikrovę.
Jeigu jūsų Dieviškojo plano būtų numatyta, kad laikytumėte Žemės planetos pusiausvyrą, visąlaik būdami meditacijoje, tai jūs ir gimtumėte kur nors Tibete arba Indijoje. Tačiau jūs gimėte Rusijoje, arba Amerikoje, arba Europoje. Ir jūs turite įvykdyti savo misiją, savo Dieviškąjį planą, būtent toje vietoje, kur gimėte.
Ir iš esmės jūsų Dieviškasis planas susiveda tik į viena – išsaugoti savo sąmonę kaip galima aukštesniame lygyje, stengtis pasiekti Dieviškosios sąmonės lygį, nepasitraukiant iš gyvenimo tirštumos.
Bus neteisinga, jeigu šių diktavimų rekomendacijas suprasite taip, kad turite apsigyventi kažkur miške ir medituoti. Ne! Jūs turite būti gyvenimo tirštumoje, atlikti savo kasdienius įsipareigojimus šeimoje ir darbe ir tuo pat metu visąlaik saugoti savo sąmonę kaip galima aukštesniame lygyje.
Kasdieniame savo gyvenime turite įvesti Dieviškuosius elgesio standartus ir pačius aukščiausius dorovės ir dvasinius standartus.
Žinoti įsakymus ir laikytis įsakymų – tai visiškai skirtingi dalykai. Galite būti labai gerai susipažinę su visomis elgesio normomis ir elgesio standartais ir netgi įdėmiai sekti, kaip jūsų draugai ir pažįstami vengia laikytis šių elgesio standartų, bet kažkodėl manote, kad jūs patys galite pažeisti šiuos standartus. Jūsų kūniškam protui nieko nereiškia įtikinti jus elgtis taip, kaip jums bus malonu, net jeigu tai skiriasi nuo tų moralės ir dorovės normų, kurias jūs laikote absoliučiai teisingomis ir kurių jūs pasiruošę laikytis.
Todėl jūs turite labai dėmesingai stebėti save ir atsekti visus momentus, kuriais jūs nuolat paslystate.
Žinote, kad jūs neturite nieko smerkti, neturite nieko teisti. Bet pastebėkite save. Kiek kartų per dieną jūs būtent vertinote kitų žmonių poelgį, kiek kartų priskyrėte tuos, kurie jus supa, puolusiems angelams ir žmonėms, kuriuos Dievas laiko pasmerktais.
Labai lengvai jūs sprendžiate apie kitus, bet kodėl jums taip sunku objektyviai įvertinti savo paties poelgius?
Nėra nieko baisaus, kad suklydote ar netgi padarėte rimtą nuodėmę. Ir netgi nesvarbu, kiek kartų gyvenime darėte šią nuodėmę. Daug svarbiau yra tai, kad sugebėjote įveikti savo trūkumą, pakilti virš jo.
Negrįžkite prie savo praeities ir nesimėgaukite vėl ir vėl savo neteisingų poelgių detalėmis. Jūsų užduotis - duoti tai jūsų savybei įvertinimą, pasakyti sau, kad ši savybė yra nedieviška, ir visam laikui jos atsisakyti.
Toks turi būti dvasinio ieškotojo teisingas poelgis! Nesvarbu, ką apie jus mano jus supantys žmonės. Svarbu tik tai, kas jūs iš tikrųjų esate. Save teiskite pagal pačius griežčiausius įstatymus, su savimi dirbkite tol, kol įveiksite kiekvieną iš savo trūkumų.
Ir visada prisiminkite, kad iki tol, kol esate įsikūnijime, jūs negalite būti tobuli.
Tam, kad pasiliktumėte įsikūnijime, turite nuolat prisiimti dalį neigiamos energijos ir perdirbti į tobulą Dieviškąją Energiją per savo poelgius, savo mintis ir savo jausmus.
Jeigu atidirbsite savo asmeninę karmą, jūs prisiimsite dalį miesto, kuriame gyvenate, šalies, planetos karmos.
Jūs visąlaik esate tarp netobulų energijų ir savo sąmonės bei supratimo pagalba jūs įveikiate visas kliūtis ir užtvaras, kartu pertvarkydami visas neigiamas energijas, kurios prasiskverbia į jūsų aurą, ir užsidirbate savo nuopelnus, sukuriate savo kauzalinio kūno lobius.
Todėl jūs savo sąmonėje galite visąlaik laikyti kario, riterio paveikslą, kuris kaunasi su visomis pasaulio netobulybėmis. Jūs pasiimate į save netobulybę ir perdirbate ją. Jūs prisiimate į save strėles, nukreiptas prieš jus, ir savo meilės ir ištikimybės dėka paverčiate jas rožių lapeliais. Savo narsumu ir garbe. Tomis savybėmis, kurios būdingos tikrajam kariui.
Kiekvienas toks Šviesos karys sugeba ant savęs nešti didelę planetinės karmos naštą.
Niekada nepamirškite, kad karma transmutuojama ne tik skaitant liepimus, maldas ir medituojant. Jūs vykdote savo tarnavimą nuolat, būdami gyvenimo maišalynėje, teisingai pasirinkdami ir asmeniniu pavyzdžiu nurodydami Kelią kitiems.
Maldos ir meditacijos yra pagalbinės priemonės, padedančios jums palaikyti savo sąmonę aukštame lygyje, bet pagrindinė kova vyksta jūsų kasdieniniame gyvenime, tarp gyvenimiškų smulkmenų ir suirutės.
Kažkada karma atsimegzdavo mūšio lauke, kovų laukuose. Dabar jūs esate tame pačiame kovos lauke ir parodote visus narsos ir heroizmo stebuklus, kovodami su savo gyvenimiškomis problemomis ir netvarka. Aukodami savo gerovę, aukodami savo laisvą laiką dėl Dieviškųjų pavyzdžių įtvirtinimo jūsų pasaulyje.
Aš linkiu jums pergalės!
Pergalės prieš savo trūkumus ir pergalės įtvirtinant Dieviškuosius principus savo kasdieniame gyvenime.

AŠ ESU Lanello
Visada Pergalė!