Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Mes nustatome savo Šviesos fok... >

Mes nustatome savo Šviesos fokusą Rusijos Žemėje

AŠ ESU Lanello, atėjęs per šį Pasiuntinį.
Jūs prisimenate mane? AŠ ESU tas, kuris 1958 metais Amerikoje įkūrė organizaciją „Summit Lighthouse“.
Aš įkūriau šią organizaciją vadovaudamasis nurodymais El Morijos ir kitų Pakylėtųjų Valdovų, kurie palaikė šią organizaciją beveik 40 jos egzistavimo metų, iki 1997 metų, kai El Morija nustojo remti šią organizaciją.
Aš turiu pateikti jums naują informaciją apie mūsų organizacijų, dabar egzistuojančių Amerikoje, rėmimą.
Galbūt jums žinoma, kad egzistuoja keletas organizacijų skirtingose valstijose, tarp jų Montanoje, kurios pasiskelbė esančios „Summit Lighthouse“ perėmėjos, o žmonės, įkūrę šias organizacijas, pasiskelbė pasiuntiniais.
Atėjo momentas, kai aš turiu padėti jums išspręsti šią painiavą jūsų protuose, kilusią dėl tokio didelio organizacijų ir pasiuntinių kiekio.
Noriu duoti jums instrukciją, kaip turėtumėte reaguoti į šias organizacijas.
Deja, situacija Amerikoje tokia, kad nei viena organizacija nėra palaikoma Pakylėtųjų Valdovų ir nei vienas pasiuntinys, kuris pasiskelbė esąs Didžiosios Baltosios Brolijos pasiuntinys, iš tikrųjų nėra šios Brolijos pasiuntinys.
Bet kuri organizacija, kuri yra Amerikos teritorijoje, ateityje nebus Valdovų remiama.
Per daug Šviesos, per daug energijos Pakylėtųjų Pulkai išnaudojo tokių organizacijų kaip „Laisvės Tiltas“, judėjimas AŠ ESU ir pagaliau „Summit Lighthouse“ sukūrimui. Per šias organizacijas buvo išlaisvinta tiek Šviesos, kad vargu ar apskritai kada nors Žemės vystymosi istorijoje buvo toks Šviesos kiekis išlaisvintas per tokį trumpą laikotarpį.
Amerikos žmonės turėjo galimybę tiesiogiai bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais, visa tai vyko tiesiog jų akyse. Jie turėjo galimybę jausti Šviesą, išlaisvintą priimant diktavimus.
Jie, galima sakyti, priglusdavo lūpomis ir gėrė, gėrė šią Šviesą.
Mes pagirdėme trokštančius, mes davėme žinias tuo lygiu, kokiu galima buvo duoti žinias tuo metu toje šalyje.
Ir koks buvo rezultatas? Aš neatskleisiu jums didelės paslapties, jeigu pasakysiu, kad žmonės, dešimtmečiais gėrę diktavimų Šviesą, įsigudrino 90 procentų šios Šviesos panaudoti vidinėms intrigoms ir rietenoms.
Ar galite įsivaizduoti, kaip skaudu buvo Pakylėtųjų Pulkams stebėti, kaip Šviesa, su meile jų įlieta į žmonių širdis, pavirsdavo smerkimo, pavydo ir kitų negatyvių žmonėms būdingų jausmų pelenais.
Kaip sunku, numylėtiniai, mums buvo stebėti su tokia meile mūsų duodamos Šviesos Energijos iškraipymą.
Precedento neturinti Dangaus dispensacija Amerikos žemėje žlugo. Ir aš turiu konstatuoti šį liūdną faktą. Ir nei vienai organizacijai, bent jau artimiausioje ateityje, nebus skiriama Pakylėtųjų Pulkų parama.
Mes ne vieną kartą bandėme įtvirtinti Šviesos fokusą Amerikos teritorijoje ir kiekvieną kartą mes pralaimėdavome dėl įsikūnijusių mūsų sekėjų nenuspėjamo nerealiosios dalies pasireiškimo.
AŠ ESU Lanello, pas jus atėjęs tam, kad praneščiau jums šį liūdną faktą.
Mes išeiname iš Amerikos Žemės ir perkeliame savo Šviesos fokusą į Motinos Rusijos Žemę.
Jūs žinote, kad pirminis Didžiosios Baltosios Brolijos sumanymas buvo būtent Rusijoje įtvirtinti Šviesos fokusą, kad šioje Dievo mylimoje šalyje būtų realizuoti Brolijos planai.
Tačiau tamsos jėgų pasipriešinimas buvo toks didelis, kad prisiėjo atsitraukti. Ir visą XX amžių mes negalėjome veikti Rusijos teritorijoje dėl ten susiklosčiusių karminių aplinkybių. Jūs žinote, kad aš ir Elizabeth buvome įsikūniję kaip caraitis Aleksejus ir caraitė Anastasija. Bet mūsų misija buvo nutraukta pačioje pradžioje, nes kilo revoliucija ir caro šeima buvo sušaudyta.
Sunki šio veiksmo karma prislėgė visą Rusijos tautą. Ir tai, ką jūs dabar matote šioje šalyje – primenanti karą suirutė be aiškių kovos veiksmų fiziniame plane, yra karmos, kilusios dėl caro šeimos sušaudymo, pasekmė.
Per visą savo istoriją Rusija atrėmė daug priešų. Ir aš visada atjaučiau drąsius šios šalies žmones. Dar niekada šiai šaliai neteko susidurti su nematomu priešu. Priešu, kuris įslinko į žmonių širdis bei protus ir priverčia juos atlikti veiksmus, niekaip nederančius su Dievišku sumanymu šiai šaliai.
Mes vėl perkeliame savo fokusą į šią Motinos Rusijos Žemę.
Ir dabar aš kreipiuosi į tuos Motinos Rusijos gyventojus, kurie gali mane išgirsti ir perskaityti ši diktavimą.
Prieš akis turite Amerikos pavyzdį. Taip pat prieš akis turite Rusijos pavyzdį – tuos veiksmus, kuriuos ji praeityje nukreipė į Dievo pasiuntinius, Šviesos Hierarchijos atstovus.
Situacija Žemėje yra tokia nenuspėjama, kad mes negalime iš anksto numatyti, kiek sėkmingos bus mūsų pastangos šį kartą.
Tačiau galiu jus užtikrinti, kad Valdovų darbo sėkmę visiškai lemia jūsų asmeninės pastangos.
Taip, daug Šviesos mes įdėjome į Amerikos Žemę ir ten nenuskynėme jokių apčiuopiamų savo darbo vaisių. Kiekviena nauja dispensacija duodama žymiai griežtesnėmis sąlygomis ir su daug didesniais apribojimais.
Ir štai dabar jūs turite pradėti veikti neturėdami organizacijos, kurioje Valdovai galėtų įtvirtinti fokusą, neturėdami piniginių lėšų, neturėdami nieko, išskyrus savo rankas, savo kojas, savo galvas ir savo širdžių atsidavimą.
Tai atšiaurios sąlygos ir sunkūs išbandymai šios šalies šviesos nešėjams.
Bet galiu jus užtikrinti, kad dabar Rusijos teritorijoje įsikūniję geriausi Šviesos atstovai, geriausi Dievo sūnūs ir dukterys.
Ir kiekvienas iš jų laikys garbe įvykdyti savo Dieviškąją misiją, kad ir kokiomis sunkiomis sąlygomis Rusijoje reikėtų veikti.
Jūs turite Pasiuntinį ir turite galimybę gauti šį pamokymą ir kitų Valdovų pamokymus.
Iš tikrųjų jums daugiau nereikia nieko, kad pradėtumėte veikti.
Mes maitinome Dievo sūnus ir dukteris Amerikoje beveik per visą XX amžių.
Ir dabar mes priversti sugrįžti į Rusijos Žemę ir rasti palaikymą širdyse tų sūnų ir dukrų, kurie negavo tiek daug Šviesos, kuriais mes tiek daug nesirūpinome ir kurių tiek daug neglobojome, bet kurie yra visiškai subrendę Šviesos vaikai ir sugeba veikti bet kokiomis aplinkybėmis ir pačiomis atšiauriausiomis, šiai šaliai būdingomis, sąlygomis.
Jūs gavote savo testus ir gavote savo išbandymus, būdami ne „Summit Lighthouse“ šiltnamio sąlygomis. Jūs gavote savo įšventinimus būtent gyvendami Rusijos sąlygomis.
Ir jūs atsilaikėte tokiomis sudėtingomis sąlygomis.
Tai, ką Amerikos sąlygomis buvo lengva įgyvendinti dėl laisvės ir demokratijos principų, kuriuos Sen Žermenas padėjo kaip šios šalies pamatą, Rusijos sąlygomis visad įgyvendinti būdavo labai sunku.
Ir labai daug Dievo sūnų ir dukterų pražuvo lageriuose ir psichiatrinėse ligoninėse. Jums teko pereiti per sunkius išbandymus ir tai užgrūdino jūsų širdis.
Mes nustatome savo Šviesos fokusą Rusijos Žemėje. Ir dabar tik nuo jūsų pačių ir nuo jūsų pastangų priklauso, kaip šią mūsų paramą sugebėsite realizuoti.
Mes atveriame jums Kelią. Bet eisite juo savo kojomis.

AŠ ESU Lanello. Ir aš atėjau informuoti jus apie naują dispensaciją Rusijai, kuri jau prasidėjo!Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.