Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Numylėtinis Jonas (Apaštalas)... > Mokymas apie pranašus ir prana... >

Mokymas apie pranašus ir pranašystes

AŠ ESU Numylėtinis Jonas. Aš žinomas jums kaip Apokalipsės autorius. Ir aš atėjau vėl, kad duočiau Mokymą, pagrįstą vidiniu žinojimu, žinojimu, pasiekiamu tik pranašams ir mistikams. Ir jūsų dienomis yra tokių, bet tiktai juos kartais painioja su visokiausiais šarlatanais, kurie skelbia save pranašais ir aiškiaregiais arba ekstrasensais, bet jų Dieviškojo Pasaulio suvokimo slenkstis toks neaukštas, kad kartais jų ateičiai būtų geriau, jeigu jie nustotų pranašavę ir nutiltų.
Kaip jūs manote, ar yra karma, kurią neša pranašai, ir kokia ši karma? Aš jums atsakysiu. Todėl, kad labai gerai suprantu, apie kokią karmą eina kalba. Pranašavimas niekuo nesiskiria nuo bet kurios kitos veiklos, kurią jūs atliekate fiziniame pasaulyje. Ir pranašai būna skirtingi. Yra pranašų, pranašaujančių nuo Šviesos, ir yra pranašų, kurie pranašauja iš tamsos. Kiekvienas pranašas pats pasirenka, kokioms jėgoms tarnauti.
Pranašystė – tai ryšio su nematomu pasauliu dovana. Ir ši dovana įgyjama ne per vieną įsikūnijimą. Ir tada, kai ši dovana atsiskleidžia, tai paprastai žmogus, pranašaujantis nuo Dievo, suvokia visą karminės atsakomybės, kuri gula ant jo pečių, dydį. Pranašystės yra iš subtiliojo plano nuskaitytos įvairių įvykių galimybės. Priklausomai nuo to plano ir lygio, iš kurio nuskaityta pranašystė, ji gali būti daugiau ar mažiau patikima. Bet kadangi subtiliajame plane nėra tų dalykų, prie kurių esate pripratę fiziniame plane, tai ir pranašystės dovana reiškia įvykių traktavimo dovaną pagal įspūdžius, gautus nuo prisilietimo prie subtiliojo plano.
Ir kadangi įspūdžių traktavimo metu įsijungia žmogiškasis protas, tai šioje stadijoje įvyksta informacijos iškraipymas ir prarandamas pranašystės patikimumas. Kadangi Apokalipsę aš rašiau simboliais, tai galėjau apeiti karmą, kuri gulasi ant pranašo tuo atveju, jeigu pranašystė neišsipildo. Ir kiekvienas pasiekęs aukštą lygį pranašas savo žinias pateikia pridengdamas – kaip eilėraščius, alegorijas, katrenus. Ir tai labai teisinga, nes leidžia išvengti karmos tuo atveju, jeigu pranašystė pasirodys neteisinga.
Yra kitų pranašų, kurie naudojasi žmonių susidomėjimu pranašystėmis ir duoda savo pranašystes suprantama kalba, remdamiesi žiniomis, kurių jie pasisėmė žemuosiuose astralinio plano sluoksniuose būdami narkotinės transo būsenos.
Šios pranašystės nėra didelė tiesa. Ir jos paprastai neišsipildo. Tikimybė, kad tokios pranašystės išsipildys, sudaro 50 procentų. Ir tai tas atvejis, kada sako: „Bobutė pusiau pasakė.“
Tačiau siekis patenkinti žmonių susidomėjimą pranašystėmis uždeda tokiems pranašams ir aiškiaregiams didelę karminę atsakomybę. Ir ši atsakomybė tuo didesnė, kuo didesnis kiekis žmonių sužinos apie pranašystę, o ji pasirodys neteisinga. Reikalas tas, kad bet kuri pranašystė programuoja žmonių, kurie ją priima, sąmonę. Ir jeigu žmonės nori tikėti pranašyste ir tokių žmonių yra daug, tai šie žmonės savo sąmone sukuria galimybę, kad pranašystė įvyktų. Ir jeigu reiškinys, pranašo pasakytas, nesutapo su Dieviškuoju matymu, bet buvo įvykdytas dėl žmogiškosios sąmonės, įdėtos į šį pasireiškimą, momentumo, tai jeigu tas reiškinys įvyko, karma gulasi ant pranašo ir ant tų žmonių, kurie savo sąmone prisidėjo prie šio pasireiškimo įvykdymo.
Todėl bet kuri pranašystė kaip lazda turi du galus. Jeigu pranašystė pakeičia Dieviškąjį planą į geresnę pusę, tai tokios pranašystės įgyvendinimas atneša gerąją karmą visiems, kas savo sąmone dalyvavo įgyvendinant šią pranašystę. Jeigu Dieviškasis planas dėl pranašystės buvo pablogintas, tai susikūrė neigiama pranašystės karma.
Pranašystės yra toks pat dvejopas reiškinys, kaip ir viskas jūsų pasaulyje.
Ir tie žmonės, kurie pasiduoda melagingų pranašų pranašysčių energijoms, sukuria neigiamą karmą.
Pranašai iš Šviesos visada buvo negerbiami todėl, kad pranašystės, kurias jie duodavo, nepatikdavo daugeliui žmonių. Ir visada žmonės baimingai žiūrėdavo į tokius pranašus. Su jais stengdavosi nesusidėti arba net stengdavosi sunaikinti fiziškai. Susidorojimo su Šviesos pranašais karma sunkia našta guldavo ant ateinančių kartų.
Atvirkščiai, bet kuris Dieviškųjų pranašų gerbimas atnešdavo gerąją karmą šeimai to, kas pranašui buvo svetingas.
Tikrieji pranašai visada būdavo Dievo pasiuntiniai ir jų misija buvo padėti teisingam žmogiškosios sąmonės vystymuisi. O tie, kas pasiskelbdavo pranašais neturėdami Dievo žymės, rizikuodavo gauti sunkią karmą. Todėl visada būkite atsargūs ir niekada neleiskite sau įsitraukti į bet kokią pranašišką veiklą, jeigu ji ne nuo Dievo, jeigu ji nuo velnio.
Aš kalbu jums apie šį Mokymą todėl, kad praėjo šimtai metų nuo mano įsikūnijimo momento, bet šis Mokymas neprarado savo aktualumo. Priešingai, tapo aktualus, nes atsirado labai daug aiškiaregių, nuo kurių daug daugiau žalos nei naudos. Ir jeigu jūs įsitraukiate į jų veiklą, naudojatės jų paslaugomis, mokate už jų paslaugas, tai šitaip kuriate neteisingo veiksmo karmą.
Aš atėjau, kad duočiau šį svarbų jums Mokymą apie tikruosius ir melagingus pranašus. Ir kad jūs savo sąmonėje galėtumėte sąmoningai žiūrėti į viską, ką sutinkate savo kelyje iš šios srities.
Todėl, kad labai svarbu yra tai, kur jūs nukreipiate savo energiją. Nei vienas melagingas pranašas negalėtų pranašauti, jeigu jūs neduotumėte jam savo dėmesio energijos ir savo pinigų, skatindami jį užsiimti Dievui nepatinkančiu darbu.
Melagingi pranašai yra pagimdyti nešvarios žmogiškosios sąmonės, neišmanymo ir prietaringumo.
Dabar, kai pagrindinė Mokymo dalis duota, aš norėčiau duoti jums pranašystę, liečiančią jūsų ateitį. Prieš ateidamas aš ir kiti Pakylėtieji Valdovai mąstėme apie tai, ar verta duoti jums šią pranašystę per šį pasiuntinį. Nes mums reikėjo atsižvelgti į laidininko švarumą ir informacijos iškraipymo, kuris gali įvykti, lygį. Mes nusprendėme surizikuoti, taigi aš pradedu.
Šiuo sunkiu laiku, kuriuo gyvenate, jūs nuolat susimąstote apie daugelį dalykų, ypač apie tai, kokia planetos ateitis ir ar negresia jai dar vienas globalinis kataklizmas. Todėl labai svarbu bus jums išgirsti, kad jokio globalinio kataklizmo nenusimato dabar gyvenančios kartos gyvenimo laikotarpiu. Tačiau viskas gali pasikeisti, jeigu jūs nedėsite kasdienių pastangų keisdami savo sąmonę. Ta stabili pusiausvyros būsena planetoje, kuri pasiekta dabar, pasiekta todėl, kad labai daug žmonių pakilo į tokį savo sąmonės lygį, kuriame jie sugeba pozityviai mąstyti ir nukreipti savo pastangas Bendram Gėriui, į Gėrį ir Šviesą. Ir jeigu su kiekvienais metais tokių žmonių kiekis didės, tai joks globalinis kataklizmas neįvyks ir kitos kartos gyvenimo periodu. Todėl, kad kiekviena prieš tai gyvenusi karta paruošia dirvą ateinančiai kartai. Ir jūs savo sąmone ruošiate stabilų vystymąsi visai Žemės planetos gyvybei būsimam kosminiam ciklui.
Aš linkiu jums ir toliau taip sėkmingai saugoti savo sąmonę aukštame lygyje.

AŠ ESU Jonas Numylėtinis, su didele pagarba jūsų AŠ ESU gyvybės srautams.



Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.