Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Numylėtinis Jonas (Apaštalas)... > Pokalbis apie pagarbaus, jaudu... >

Pokalbis apie pagarbaus, jaudulingo požiūrio į Tiesos Žodį atkūrimą

AŠ ESU numylėtinis Jonas, pas jus atėjęs.
Mano šiandieninis laiškas bus skirtas Dievo Žodžiui. Kaip pagarbiai, jaudulingai aš būdamas metraštininkas užrašydavau visus įvykius, liečiančius Jėzaus būtį.
Aš labai gerai suvokiau, kad kiekvienas žodis savyje turi ne tik informaciją, bet taipogi jis savyje turi ir tam tikrą vibraciją. Ir tai, kokios būsenos aš pradėdavau rašyti, lemdavo užrašomo dalyko energetinį lygį. Visų pirma, stengdavausi neiškreipti įvykių prasmės bei reikšmės ir kiek įmanoma smulkiau pateikti visus įvykius.
Aišku, kiekvienas žmogus Tiesą perleidžia per save, per savo širdį. Ir jei surinksite 10 žmonių ir jiems papasakosite vieną ir tą pačią tiesą, tai kiekvienas iš jų supras kažką savo, ir toliau tiesa plis jau persilaužusi per šių žmonių sąmonę.
Tai natūrali žmonių savybė ir todėl visada buvo ypatingų žmonių, kuriems būdavo patikėta nešti Dievo Žodį. Praėjusiais laikais požiūris į Dievo Žodį ir į jo atvaizdavimą popieriuje ar kitame nešiklyje buvo labai pagarbus, jaudulingas ir atsargus. Buvo atsakomybės už neteisingai perduotą turinį suvokimas.
Kitaip jūsų laikais. Taip, dabar kiekvienas yra raštingas ir ne tik raštingas, bet ir naudojasi įvairiomis technikomis. Ir kiekvienas popieriuje ar kompiuteryje gali išreikšti, pavyzdžiui, savo mintis. Tačiau už, atrodytų, geros savybės, kai visi žmonės turi galimybę laisvai išreikšti viską, ką panorėję, jūsų dvejopame pasaulyje slepiasi pagrindinis pavojus – nepagarba Žodžiui ir Tiesai, kuri slypi už žodžių.
Sakoma: „Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas.“* Ir jei žodžius sakote vienam žmogui ar netgi dešimčiai, ir jūsų žodžiai neatitinka tiesos, tai jūs kuriate karmą, ir ši karma pasidaugina iš jus girdinčių žmonių skaičiaus.
Dabar žmonija savo dispozicijon gavo galingiausias masinės informacijos priemones: laikraščius, radiją, televiziją, internetą. Ir vieno žmogaus ištartą ar parašytą žodį gali išgirsti ar perskaityti milijonai žmonių.
Viena vertus, turite didelį taktinį pasiekimą, kuris jums leidžia nešti Žodį daugeliui milijonų, o kita vertus, jei jūs nešate ne Tiesos Žodį, o melą, tai jūsų karma pasidaugina tiek kartų, kiek žmonių turi galimybę girdėti ar skaityti jūsų ištartą melą.
Atėjo laikas, kai karma greitėja visur kur. Per daug užsibuvo žmonija tame laiptelyje, nuo kurio turėjo pakilti jau aukščiau. Todėl viskas pasaulyje, visi, kaip jūs manote, žmogiškojo proto pasiekimai, viena vertus, leidžia labai greitai atidirbti karmą tiems, kas teisingas ir eina į koją su Dievu, kita vertus, tie, kurie nenori eiti nubrėžtu keliu, labai greitai užsidirba negatyvią karmą ir kai ji viršija visas leidžiamas ribas, tai jie išeina į nebūtį.
Taigi jūsų pasaulis dabar yra milžiniška kuliamoji, kurioje vyksta grūdų nuo pelų atskyrimas. Ir šis procesas su kiekvienais metais vis greitėja.
Šiandieną atėjau, kad sielose tų žmonių, kurie įsiklauso į Dieviškąją Tiesą, pasėčiau pagarbų, jaudulingą požiūrį į Žodį. Aš norėčiau atkurti Žodį. Tikrąjį Dievo Žodį, kuris jūsų gyvenime pasireiškia visur kur.
Dievo Žodis – tai ne paprasti žmonių žodžiai, tai – vibracija, kuri žmogui leidžia įgyti atpažinimą ir supratimą, ir Dievo malonę.
Tada, kai neilgam patenkate į tikrąsias Dieviškąsias vibracijas, galbūt būdami gamtoje, galbūt stebėdami vaikų žaidimą, galbūt klausydami geros muzikos, šio Tiesos momento jūs su niekuo negalite supainioti. Jūs jaučiate vidinį pasitenkinimą, ramybę, palaimą. Ir šiuo momentu jūs prisijungiate prie Dieviškosios Tiesos ir išpažįstate Dievo Žodį netgi tada, kai tylite ir nieko nekalbate.
Numylėtiniai, toks jūsų laikotarpis, kuriuo jūs gyvenate. Labai mažai jūsų pasaulyje pasiliko to tikrojo, ko jums realiai verta įsiklausyti. Visa kita – tuštybių tuštybė, ir tai – laikina tuštybė. O jums vertėtų galvoti apie amžinąjį Gyvenimą. Reikšmę turi tik jūsų ištikimybė Dievui, tik jūsų asmeniniai santykiai su Dievu, gyvenančiu jūsų širdyje.
Šį laišką duodu tikėdamasis perspėti tuos, kurie per daug įsijautė žongliruodami žodžiais. Kurie tiražuoja daugelį neteisingų supratimų. Nereikia jums šito daryti, numylėtiniai.
Pagunda, jog daugelis perskaitys jūsų žodžius, neturi persverti jumyse sveiko proto suvokti tai, kokią karmą jūs galite sukurti. Pagal visas sąskaitas reikės atsiskaityti. Ir atsakyti reikės už kiekvieną žodį.
Šį pasiuntinį aš pasirinkau tam, kad pateikčiau jums paprastą Tiesą ir perspėčiau. Nes tam, kad neštum Dievo Žodį, reikia būti Dievo išrinktuoju. Kitaip jūsų pasaulio painiava niekada nebus išnarpliota ir nebus įvesta tvarka.
Ne kiekvienu, kuris rašo laiškus, tikėkite. Tai, kas parašyta, patikrinkite savo širdimi. Ar ji atsilieps?
Ir tų, kas skaito laiškus, turi būti pagarbus požiūris į Žodį. Skaitant mūsų laišką negalima leisti išorinės sumaišties. Todėl, kad jūs bendraujate su Dievu ir Valdovais, o ne skaitote eilinį patrauklų jūsų spaudos straipsnį.
Jūsų būsena, kurioje pradedate skaityti mūsų laiškus, lemia efektą, kurį jūs pasieksite.
Ir neskubėkite peikti to, ką skaitote, geriau prisiminkite tą būseną, kurios apimti jūs ėmėtės skaityti mūsų laiškus.
Jūs negalite mūsų išgirsti ir suprasti, jei nepasirūpinsite tuo, kad jūsų vibracijos pakiltų ir galėtumėte atverti širdį bei nusiteikti į tą Valdovą, kuris duoda laišką.
Tiek pastangų mes dedame, kad pateiktume jums Tiesos Žodį. O jūs, išsidrėbę ant sofos ir nesiliaudami žiūrėti televizorių, bandote skaityti mūsų laiškus.
Jei norite kalbėtis su Dievu ir Valdovais, susitvarkykite, susiderinkite su Dieviškąja malda ar meditacija, kad jūsų būtybė sugebėtų išgirsti Tiesos Žodį, o ne tik klausyti ar skaityti.
Aš atėjau, kad atkurčiau jūsų pagarbų, jaudulingą požiūrį į Žodį.

AŠ ESU numylėtinis JonasKlausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* "Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas." (Mt. 12:36,37).