Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Zaratustra > Mokymas apie Įšventinimą Nukry... >

Mokymas apie Įšventinimą Nukryžiavimu

AŠ ESU Zaratustra, vėl pas jus atėjęs!
AŠ ESU atėjau dabar šią dieną ir aš džiaugiuosi tuo, kad galimybė, Dieviškoji mūsų su jumis bendravimo galimybė per šį pasiuntinį, pratęsta. Jūs tikriausiai nežinote, kad tam, jog mūsų darbas būtų pratęstas, buvo reikalingas pasiruošimo tolesniam darbui fiziniame plane patvirtinimas. Tokį patvirtinimą iš vienos pusės įvykdė Rusijos tauta, šalis, kuri priglaudė mūsų pasiuntinį. Ir šį testą, šį išbandymą, tauta išlaikė. Negalime pasakyti, kad viskas ėjosi sklandžiai, bet mes matome, jog mūsų Mokymas labai daugelio Rusijos žmonių širdyse surado palaikymą. Daugelis širdžių užsidegė ugnimi ir ši ugnis matoma mums, Pakylėtųjų Pulkams. Todėl, kad mes, būdami savo lygyje, matome tą Liepsną, tą jūsų širdžių ugningumą. Mes matome Liepsną kiekvieno žmogaus širdyje, kad ir kur jis būtų. Ir pagal šią Liepsną, ir pagal šias Liepsnas, mes sprendžiame apie pasirengimą ir priimame sprendimą dėl tolesnio darbo.
Iš kitos pusės, mūsų pasiuntinys tuo pat metu perėjo labai sunkų išbandymą, kurį mes vadiname Nukryžiavimu. Šį išbandymą pereina kiekvienas, kas pasiekė atitinkamą sąmonės lygį. Šis išbandymas yra dėsningas Kelio ruožas. Aš noriu sustoti ties šiuo išbandymu ir truputį jums apie jį papasakoti, nes kiekvienas iš jūsų, jeigu ne šiame gyvenime, tai viename iš būsimų gyvenimų būsite priversti pereiti šį testą.
Tai dėsningas Kelio ruožas. Šis ruožas yra toks, kad kiekvienas, kas iki jo priėjo, turi pasilikti visiškai vienas prieš tuos išbandymus ir testus, kuriuos perėjo numylėtinis Jėzus, kai nešė savo kryžių į Golgotą ir paskui patyrė savo Nukryžiavimą ant kryžiaus. Aš noriu jums papasakoti apie šį išbandymą. Kiekvieną kartą, kai prieinate iki šio Kelio taško, jūs pasiliekate visiškai vienas prieš šį išbandymą. Jūs priversti judėti pirmyn tomis aplinkybėmis, kai jūsų niekas nesupranta. Žmonės, pasidavę masinei sąmonei, paprasčiausiai nesugeba suprasti, kas vyksta.
O vyksta štai kas. Žmogaus, priėjusio iki Įšventinimo Nukryžiavimu vibracijos tiek pakyla, kad tos jėgos, kurios mums priešinasi, pradeda veikti per kiekvieną žmogų, kuris bandomąjį supa. Ir gali pasirodyti, kad visas pasaulis įtūžo arba išprotėjo. Aišku, Jėzaus laikais šį išbandymą praeidavo fiziniame plane. Ir visi kankinimai, pasityčiojimai ir sunkumai būdavo fiziniame plane. Dabar jūsų apsišvietusiame amžiuje visi išbandymai persislinko į psichologinį planą. Aišku, žmonės atlieka tuos veiksmus, kurie paaštrina bandomojo padėtį, tačiau pagrindinis testas praeina subtiliajame plane. Susidaro tikrojo Nukryžiavimo įspūdis – Nukryžiavimo, būnant ant materijos kryžiaus.
Jums sunku tai įsivaizduoti, tačiau šis testas yra pats sunkiausias. Jums neduoda galimybės atsipalaiduoti nei minutės, nei dieną, nei naktį. Jus atakuoja visos įmanomos ir neįmanomos situacijos – ir fiziniame plane, ir minčių, ir astraliniame plane.
Jūs būnate visąlaik spaudžiami tų jėgų, kurios gina iliuziją. Ir tos jėgos, kurios jums suteikė palaikymą iš mūsų sąmonės lygio, būna izoliuotos. Mes negalime suteikti pagalbos, mes negalime nei nuplauti žaizdų, kurios padaromos subtiliesiems kūnams, nei suteikti apsaugos. Visi bandomojo kūnai sužeisti ir iš jų sunkiasi kraujas, Šviesa, Dieviškoji Energija, pritraukia įvairias astralinio plano būtybes, kurios ateina, kad žiauriai kankintų ir paimtų savąją Šviesos dalį.
Taip pat elgiasi ir žmonės. Jie prieina ir ima Šviesą, kuri nekontroliuojamai liejasi iš sužeistos auros. Ir tik vienetai sugeba suvokti, kas vyksta. Kitų išorinei sąmonei visiškai nesuprantama prasmė to, kas vyksta.
Ir jeigu bandomasis neišlaiko šio testo, pradeda kovoti ar puola į neviltį, praranda Tikėjimą ir Viltį, tai laikoma, kad nepereina savo Įšventinimo Nukryžiavimu.
Prisiminkite Jėzų ir jo žodžius: „Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro.“ Ir tai tikra tiesa todėl, kad išorine sąmone žmonės nesuvokia esmės to, kas vyksta. Ir kiekvienas iš jų vaidina savo vaidmenį – kažkas ištaria niekinančius žodžius, kažkas įkala vinis į bandomojo rankas ir kojas, kažkas išduoda, kažkas padeda nešti kryžių.
Grandiozinis spektaklis vaidinamas materijoje. Ir visi Pakylėtųjų Pulkai neturi teisės įsikišti. Bandomasis pasilieka visiškai vienas prieš išorinio pasaulio aplinkybes ir pats vienas su Aukščiausiąja savo paties dalimi. Ir nėra galimybės atgauti jėgas, nėra galimybės gauti Dievo malonės balzamą iš Aukščiausio Pasaulio. Pačiomis sunkiausiomis testo minutėmis nutraukiamas ryšys ir su Aukščiausiąja savo paties dalimi. Ir šitai panašu į baisią, tamsią Dvasios naktį.
Baisus išbandymas. Tačiau šis išbandymas yra neišvengiamas Kelyje, nes neišsiskyrus galutinai su ego likučiais, su prisirišimais prie fizinio pasaulio, negalimas tolesnis žengimas Keliu.
Vienetai Žemėje pasiruošę pereiti šį išbandymą ir jį pereina. Į šitų žmonių skaičių įeina ir mūsų pasiuntinys.
Tačiau aš jums pasakoju visa tai ne tam, kad leistumėtės į tuščias kalbas ir samprotavimus. Visa tai aš jums pasakoju dėl to, kad jūs taipogi būtumėte pasiruošę pereiti savo Nukryžiavimą materijoje ir galutinai atsisakyti visų prisirišimų.
Mes negąsdiname jūsų išbandymų žiaurumu. Mes tik perspėjame, kad tai yra dėsningas Kelio ruožas. Ir kiekvienas iš jūsų, kas eina Keliu, nurodytu Pakylėtųjų Valdovų, anksčiau ar vėliau pereis savo Nukryžiavimą materijoje ir paskui pakils į Dvasios Viršūnę.
Prieš Dievui jums patikint patį atsakingiausią darbą, Jis turi būti įsitikinęs, kad jūs šiam darbui pasiruošę ir niekas, jokie užsikabinimai už fizinio pasaulio, netaps kliūtimi įvykdyti jūsų darbą Dievui.
Nematuokite dabar šio testo sau. Prisiminkite, ką aš pasakiau: tik vienetai Žemės rutulyje dabar pasiruošę pereiti šį testą. Kitiems išbandymai dažniausiai susiję su jų asmeninės karmos grįžimu. Nukryžiavimo testas susijęs su planetinės karmos kryžiaus nešimu ir tam, kad jums patikėtų nešti šį kryžių, jums reikia dar labai daug dirbti su savimi ir savo trūkumais, prisirišimais ir įpročiais.
Žmonėms būdinga perdėti savo pasiekimus dvasiniame Kelyje. Tačiau, kai tik pasitaiko proga, jūs akimirksniu užmirštate apie mūsų laiškus ir apie savo menamus pasiekimus ir žvaliai bei džiaugsmingai metatės į iliuzijos vandenis ir masinės sąmonės labirintus.
Todėl prieš matuodami ant savęs Kristaus rūbus, būkite sąžiningi su savimi ir dėmesingai išanalizuokite savo gyvenimo būdą, savo prisirišimus ir įpročius. Aš nesakau, kad turite atsisakyti visų savo trūkumų ir įpročių iš karto. Ko gero, tai bus ne jūsų jėgoms. Bet pasirinkti teisingą kryptį ir stengtis jos laikytis savo gyvenimuose bus pagal jėgas labai daugeliui tų, kas skaito mūsų laiškus.
Aš noriu jums priminti, kad mūsų laiškai dabar jums yra gelbėjimosi iš iliuzijos vandenų lynas. Priimkite šią Dangaus dovaną taip dėmesingai ir su virpuliu viduje, kaip tik įstengiate.
O dabar aš su jumis atsisveikinu. Ir džiaugiuosi, kad man pasisekė pateikti jums dar vieną slaptą mūsų Mokymo dalį – Mokymą apie Nukryžiavimą.

AŠ ESU Zaratustra