Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Zaratustra > Jūs patys turite išmokti verti... >

Jūs patys turite išmokti vertinti savo poelgius, savo mintis ir išsilaisvinti nuo viso to, kas tuščia ir žmogiška, kas trukdo jū

AŠ ESU Zaratustra, vėl atėjęs pas jus per šį pasiuntinį. Atstumas laike, kuris skiria mus nuo praėjusio susitikimo, ne toks didelis*, tačiau tas atstumas, kurį jūs įveikėte savo sąmonėje, tie, kurie reguliariai skaito mūsų per šį pasiuntinį duodamus diktavimus, toks didelis, kad tai galima palyginti tiktai su naujos žvaigždės sprogimu. Išminties ir Dieviškosios Sąmonės žvaigždės, kuri nušvietė jūsų protus ir širdis nuo mūsų paskutinio susitikimo.
Aš stebiu jūsų sąmonės būseną. Aš turiu tokią galimybę. Ir aš matau jus, tuos, kurie pakilo į naują sąmonės lygį skaitydami šiuos diktavimus, būtent kaip naujų žvaigždžių įsižiebimus tamsoje, kuri ir toliau gaubia Žemę.
Kiekvienas iš jūsų apšviečia nedidelę erdvę aplink save, šviesdami tiems žmonėms, su kuriais susitinka kasdieniame gyvenime. Bet kuo didesnis tokių žvaigždžių ir žvaigždelių kiekis įsižiebs Žemės planetoje, tuo šviesesnė ir džiaugsmingesnė bus bendra planetoje vyraujanti atmosfera.
Per kasdienę sumaištį jūs nepastebite tų pasikeitimų, kurie vyksta jūsų sąmonėje. Todėl patikėkite manimi. Ir jeigu jums pasiseks artimiausiu metu išsaugoti tuos pačius jūsų sąmonės augimo tempus, tai jau dabar gyvenanti karta pajus palankius postūmius planetoje. Postūmius, nukreiptus ne į techninio progreso pusę, kuriuo visu šiuo metu planeta sekė, o postūmius, nukreiptus į dvasinio progreso pusę, į sielos vystymosi pusę. Ir jums įgyjant vis didesnį ir didesnį sąskambį su Aukščiausiais Pasauliais, šių pasaulių prasiskverbimas į jūsų pasaulį taps vis labiau ir labiau jaučiamas. Ir šitai yra tai, ko mes siekiame, ir šitai yra tai, kur link mes jus kviečiame.
Kai esate nuolatos pasinėrę į netikėjimo atmosferą, kurioje karaliauja neigiamos energijos ir savybės, jums sunku pajusti mūsų vibracijas ir ryšį su Dieviškuoju pasauliu. Tačiau vis daugiau ir daugiau jūsų, netgi būdami dideliuose miestuose, sugebate nors trumpam laikui tiek pakylėti savo sąmonę, kad galite prisiliesti prie subtiliųjų pasaulių. Ir kuo daugiau jūsų sugebės pakylėti savo sąmonę ir keliauti į subtiliuosius pasaulius, tuo didesniais tempais vyks pokyčiai planetoje į Dieviškojo Kelio vystymosi pusę.
Dabar jūs esate pačiame žemiausiame materialumo taške. Ir todėl tamsių energijų poveikis jums toks didelis, kad esate tiesiog apgaubti šiomis energijomis. Jos jus suvystė ir jūs negalite įgyti pakankamos laisvės persikelti erdvėje ir laike. Ir jums sunku savo žmogiškoje sąmonėje įsivaizduoti tas galimybes ir tuos horizontus, kurie gali atsiverti bet kuriuo momentu, pakanka jums tik išreikšti kryptingumo ir tikėjimo savybes.
Todėl kad ir kokioje būsenoje jūsų sielos būtų, kad ir kaip jūs būtumėte apsunkinti savo einamųjų reikalų ir žmogiškųjų problemų, visada prisiminkite, jog visa tai laikina. Ir kai tik jums pavyks žengti pirmą, dar neryžtingą, žingsnį į Dieviškos Realybės pusę ir kai tik pašauksite pagalbos, visi Pakylėtųjų Pulkai ir angelai puls jums į pagalbą. Tegul jūsų neglumina, kad pagalba nebus suteikta akimirksniu. Mums reikalingas laikas, kad sudėliotume išorines aplinkybes ir išgriautume karmines užtvaras. Bet dažniausiai tai, ko jūs prašote savo maldose ir savo laiškuose, įvykdoma vienu ar kitu laipsniu. Jums pakanka tik įdėti kasdienes nedideles pastangas. Kartais jūsų maldos būna net ne tokios svarbios, nes jūs dar neturite to maldų skaitymo momentumo, kuris būtinas tam, kad turėtų realų poveikį. Bet jūsų kasdienės pastangos bus būtinai atlygintos. Todėl, kad mes suprantame ir įvertiname, kaip kartais jums sunku nors keletą minučių skirti maldai. Nes atrodo, kad viskas, kas jus supa, jums priešinasi, kai tik pradedate rimtai vykdyti savo įsipareigojimus, kuriuos prisiėmėte savo laiškuose Karminei Valdybai arba paprasčiausiai išreiškėte širdies proveržį ir nusprendėte nesavanaudiškai paskirti tam tikrą laiką šventam darbui.
Nebijokite jokių kliūčių, kurios iškyla prieš jus jūsų pasaulyje. Todėl, kad kliūtys liudija tik tai, kad jas būtina įveikti. Jeigu kiekvieną dieną įveiksite kliūtis ir kiekvieną dieną vykdysite prisiimtus įsipareigojimus, tai tas kryptingumo momentumas, kurį jūs per šį laiką uždirbsite, su laiku padės jums jūsų maldose. Todėl, kad jūsų maldos su laiku įgis vis didesnę ir didesnę jėgą.
Jūs meldžiatės netgi ne žodžiais, jūs meldžiatės savo širdimis, savo širdžių polėkiu. Ir mes visada jus matome, kai jūs nuoširdžiai meldžiatės. Tuo momentu jūs plykstelėjate kaip didelis šviesos blyksnis ir šis blyksnis yra kaip signalas mums ir angelams ir mes metamės jums padėti.
Jūs žinote, kad geriausiai veikia tos maldos, kurias ištariate savo širdyje nuoširdžiai ir nesavanaudiškai.
Todėl kai Jėzus jums kalbėjo apie tai, kad turite atsiskirti ir uždaryti kambario, kuriame meldžiatės, duris, tai šitai yra visiškai teisingas patarimas.** Todėl, kad bet kuri vieša malda turi veidmainiškumo antspaudą.
Ir daugelis iš tų, kurie kas dieną lanko bažnyčias arba maldų namus, šitai daro daugiau iš davatkiškumo ir veidmainiškumo negu iš tikrojo tikėjimo ir atsidavimo.
Mokėkite savo viduje atskirti šias būsenas. Negudraukite ir neveidmainiaukite prieš save. Nėra jūsų pasaulyje kito teisėjo, išskyrus jus pačius. Ir jūs patys turite išmokti vertinti savo poelgius, savo mintis ir atsilaisvinti nuo viso to, kas tuščia ir žmogiška, kas trukdo jūsų žengimui Keliu.
Ir iš esmės jums nereikalingas joks išorinis vadovas, nes jūsų pagrindinis teisėjas visada yra jūsų viduje. Tai jūsų Aukščiausiasis AŠ, jūsų sąžinė, jūsų Kristaus AŠ.
Todėl jums bus naudinga analizuoti visus savo poelgius, kuriuos padarėte per dieną. Įpraskite tiesiog keletą minučių prieš miegą skirti praėjusios dienos ir savo poelgių analizei. Neteiskite savęs griežtai už klaidas, kurias padarėte. Ir neleiskite savo kūniškam protui vėl ir vėl jus įtraukti į tas netikusias situacijas, į kurias buvote patekę dieną. Paprasčiausiai įvertinkite situaciją ir tvirtai savo širdyje priimkite sprendimą niekada daugiau neįsitraukti į šią neigiamą būseną arba į netinkamą poelgį. Prašykite savo Aukščiausiojo AŠ pagalbos, kad jis pasufleruotų jums tą momentą, kai kitą kartą stovėsite prie analogiškos situacijos slenksčio, ir kad jis padėtų jums teisingai pasirinkti.
Niekada neleiskite sau ilgiau nei vieną minutę būti susitelkus į bet kuriuos neigiamus dienos įvykius. Jums paprasčiausiai pakanka įvertinti įvykį. Todėl, kad kai galvojate ir per ilgai analizuojate neigiamą situaciją, jūs pamaitinate ją savo energija. Ir šitaip sukuriate neigiamos energijos sutankėjimą, kuris klaidžios erdvėje ir prisitrauks prie tų žmonių, kurių vibracijos sutampa su šio neigiamų energijų sutankėjimo vibracijomis. Taip jūs tiesiog kursite savo būsimų problemų ir būsimų situacijų priežastis.
Jūsų sąmonė turi visąlaik saugoti tą švarumą, kuris būdingas mažiems vaikams. Atkirskite nuo savęs bet kurias nekokybiškas neigiamas būsenas.
Įsivaizduokite, kad imate peilį ir nupjaunate nuo savęs tas mintis ir įkyrias būsenas, kurių negalite atsikratyti. Bandykite pakeisti šias neigiamas būsenas teigiamais pavyzdžiais ir jausmais. Stebėkite savo vidiniu žvilgsniu gražias gėles, gamtos vaizdus, klausykitės ramios švelnios muzikos. Labai naudinga prieš miegą būtų pasinerti į žvaigždžių ir galaktikų stebėjimą mintimis. Klausykite ir bandykite išgirsti tylos balsą, kuris jus pasiekia iš kosmoso ir erdvės gelmių.
Aš daviau jums maisto pamąstymui. Ir aš palieku jus šiandieną tikėdamasis, kad pasinaudosite mano patarimais ir prisiminsite juos tada, kai jie jums bus būtini.

AŠ ESU Zaratustra ir aš stoviu Dieviškosios harmonijos liepsnoje.

*„Kūniškasis protas turi užleisti vietą Dieviškajai išminčiai“, Numylėtinis Zaratustra (2005 03 30).

**„Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar nepaprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia.“ (Mt 6:5–8)