Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Zaratustra > Kuo greičiau pakeisite savo el... >

Kuo greičiau pakeisite savo elgseną ir vakarykščius įpročius, tuo greičiau visas pasaulis įeis į Naują Epochą

AŠ ESU Zaratustra, pagal jūsų priimtą laiko skaičiavimą atėjęs pas jus šią dieną metų ciklo pasikeitimo metu. Mano laiku, kai aš buvau įsikūnijęs Žemėje, buvo priimti visiškai kiti dienų ir metų skaičiavimai. Tačiau tai netrukdo jums švęsti savo šventes ir jas priderinti prie konkrečių datų.
Viskas jūsų pasaulyje yra reliatyvu ir tai, kas vos prieš kelis tūkstančius metų buvo kitaip, dabar pasikeitė. Ir būtų be galo nuostabu, jei žmogiškoji prigimtis irgi taip greitai keistųsi, kaip ir visa kita jūsų pasaulyje. Tačiau lėčiausiai keičiasi būtent tai, kas susiję su žmogiškąja sąmone ir aplinkinio pasaulio suvokimu. Ir mano laikais žmonės taipogi pavydėdavo, neapkęsdavo, keikdavosi, šlovindavo Dievą ir tuoj pat apie jį pamiršdavo.
Todėl mes nuoširdžiai tikimės, kad jūsų laikas gali pakeisti žmogiškąją prigimtį ir išvesti žmonijos sąmonę į visiškai kitą lygį, protingo žmogaus sąmonės lygį, o ne žmogaus-gyvūno, kokie iki šiol yra dauguma žmonių. Kad ir kaip liūdna jums yra išgirsti šiuos žodžius metų pabaigoje, aš visgi rizikuoju jums tai priminti. Ir tas atkaklumas bei užsispyrimas, su kuriais jūs ginate savas švenčių šventimo tradicijas, verti daug geresnio panaudojimo. Ką gi, jūs dar turite laiko spyriotis išreikšdami savo įpročius. Tačiau būtų daug geriau, jeigu sugebėtumėte rasti savyje jėgų, atmestumėte senus stereotipus ir pabandytumėte įsiklausyti į mus, Pakylėtųjų Pulkus.
Labai daug tradicijų, kurias jūs šventai vykdote, turi būti peržiūrėtos. Ir šitai yra labai svarbu todėl, kad nauja karta nesąmoningai, pasąmonės lygyje, sugeria jūsų elgseną, jūsų reikšmingų datų šventimo tradicijas. Ir paskui jūs nustebę laukiate, kad jūsų vaikai būtų už jus protingesni, tauresni ir subtilesni. Ne, jūs patys savo kasdieniais veiksmais įskiepyjate į savo vaikų sąmonę tuos elgesio stereotipus ir gyvenimo būdą, kurio jie negali atsikratyti kartais iki gyvenimo pabaigos.
Pagalvokite, ar ne paprasčiau būtų jums patiems pradėti atsilaisvinti nuo savo trūkumų, negu ir toliau tiražuoti savo trūkumus savo vaikuose, prie tų karminių problemų, su kuriomis jie ateina į gyvenimą, pridėdami dar ir savo asmeninius trūkumus. Jeigu jūs iš tikrųjų rūpinatės savo vaikais ir norite jiems viso paties geriausio, tai išsiugdykite įprotį kontroliuoti savo elgesį namuose, darbe, gatvėje. Pradėkite kontroliuoti ne tik savo veiksmus, bet ir savo mintis bei jausmus. Nes tada, kai jūsų elgesys įgis Dieviškųjų bruožų, jūsų vaikai iš tiesų galės iš jūsų išmokti daug ko ir atsilygins jums šimteriopai tada, kai jau nepajėgsite rūpintis kitais, bet jums bus reikalingas kitų rūpestis ir globa.
Savo vaikuose jūs padedate pamatą visų teisingų ir neteisingų elgesio pavyzdžių nuo pat gimimo ir netgi dar iki gimimo, kai vieną gražią dieną nustembate sužinoję, kad turėsite kūdikį.
Šiandien kaip tik ta diena, kuri duoda jums galimybę išsiskirti su tuo, kas sena, ir pradėti elgtis naujai. Pabandykite panorėti pasikeisti naujais metais tiek, kad savo elgesiu atitiktumėte pačius geriausius Dieviškuosius pavyzdžius, iki kurių gali pakilti jūsų sąmonė.
Pabandykite pradėti naują gyvenimą ir pamatysite, kaip sudėtinga jums bus šitai padaryti. Ne priimti patį sprendimą, o įvykdyti jį savo gyvenime, nors keletą naujų metų dienų.
Aš per daug nuvarginau jus pamąstymais saviauklos temomis. Tačiau kuo anksčiau susimąstysite, ką galite pakeisti savyje, savo elgsenoje, tuo greičiau sugebėsite pakeisti ir savo artimuosius, visus, su kuo bendraujate. Nebandykite pakeisti aplinkos, o stenkitės pakeisti save ir jūsų aplinka bus priversta prisiderinti prie jūsų priimto naujo elgesio stereotipo.
Kažkada kažkas turi pradėti. Ir palaipsniui taps nemadinga žiūrėti televizorių, praleisti vakarą su alaus buteliu ir cigarete. Išeis neteisingi pavyzdžiai ir juos pakeisti ateis nauji elgesio pavyzdžiai. Jūs patys savo gyvenimuose nustatote tvarką. Ir kažkada reikia pradėti keisti savo gyvenimą pagal laiko reikalavimus.
Pabandykite ir pajusite, kad jūsų savijauta pagerės todėl, kad jūsų elgesys atitiks laiko reikalavimus ir naujas į Žemę atėjusias vibracijas. Ciklai pasikeitė ir laikas vis greitėja. Todėl kuo greičiau pakeisite savo elgseną ir savo vakarykščius įpročius, tuo greičiau visas pasaulis įeis į Naują Epochą.
Jums nereikia nieko teisti ir niekam nurodinėti, kaip jis turi elgtis. Jums reikia paprasčiausiai pakeisti savo elgesio stereotipus ir savo pavyzdžiu parodyti kitiems, kaip šitai galima padaryti.
Atėjo laikas jūsų sąmonėje įvykdyti revoliuciją. Ir tie elgesio stereotipų pasikeitimai, kurie įvyks artimiausiu metu, praėjus vos keletui metų nustos žmones stebinti, nes nauju laiku ateis nauji reikalų tvarkymo būdai, šeimyninių santykių reikalų ir viso šeimos gyvenimo būdo.
Nauja šeima bus pagrįsta Dieviškaisiais principais, ne maldiniais budėjimais ir nesibaigiančiu savęs kankinimu. Naujas laikas skirsis Dieviškųjų principų įgyvendinimu kiekvieno šeimos nario elgsenoje. Ir jūs nustebę aptiksite, kad jūsų santykiai su kitais žmonėmis labai mažai skirsis nuo tų santykių, kurie yra priimti jūsų šeimoje. Todėl, kad jūs esate giminės ir priklausote vienai didžiulei žmonių šeimai, kurios namai yra visas Žemės rutulys. Ir kaip kad jūs padalijate žmonių visuomenę į šeimas ir vėliau nustebę aptinkate, kad esate dar didesnėje šeimoje, lygiai taip pat nustebę aptinkate, kad tarp skirtingų tautų, gyvenančių skirtingose šalyse, nėra jokių prieštaravimų. Ir tarp skirtingų tautų ne didesni skirtumai nei tarp jūsų ir tolimų giminaičių, gyvenančių už tūkstančių kilometrų nuo jūsų.
Aš suprantu, kad viskam savas laikas ir viskas, apie ką mes šiandien kalbėjome, neįvyks ateinančiais metais. Bet kažkuriais ateinančio tūkstantmečio metais šitai tikrai gali įvykti.
Galų gale, aš laikau šį pozityvų vaizdinį savo sąmonėje ir jums primygtinai rekomenduoju išlaikyti savo sąmonėje kaip galima daugiau pozityvių vaizdinių, ypač masinių švenčių periodu. Kažkas turi saugoti pusiausvyrą tuo metu, kai kiti žmonės dar savo sąmonėje neįsisavino elementarių Dieviškosios elgsenos formų.

AŠ ESU Zaratustra, linkiu jums sėkmės naujais metais!