Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vienatinio Esatis > Palaiminimas >

Palaiminimas

AŠ ESU Vienatinio Esatis.
AŠ ESU siunčiu jums šiandien Savo palaiminimą.
Aš išnaudoju šią galimybę, kad pasiųsčiau to intensyvumo Savo Meilės spindulį, kurį galės priimti šis pasiuntinys. O, žmogiškasis organizmas gali suvokti tik milijoninę mano tikrosios Esaties dalį.
Aš negaliu Savęs parodyti visiškai. Jūsų pasaulis nesugeba išlaikyti Mano vibracijų. Todėl Aš siunčiu tik mažą savo Esaties dalį, perlauždamas Savo Meilės spindulį per pasiuntinio čakras. Ir jūs, kas į šį laišką sutelks dėmesį, taipogi galėsite suvokti dalį mano palaiminimo pasauliui.
AŠ ESU labai džiaugiuosi, kad yra kontakto tarp jūsų ir Mano pasaulio galimybė. O, jūs neįsivaizduojate, koks tai reikšmingas įvykis!
AŠ ESU galiu būti jūsų pasaulyje. O tai reiškia, jog jūsų pasaulis gauna didžiulę tolesnio vystymosi galimybę. Jei nesusiklostytų aplinkybės ir Aš negalėčiau būti pasiuntinio čakrose, tai viskas rutuliotųsi kitaip.
Jūs pripratote savo pasaulyje vadovautis savo vaizdiniais apie viską. Ir jums reikšminga yra tai, kas jūsų pasaulyje įvyksta. Ir tada, kai jūs negalite kažko pajusti arba pačiupinėti, tai tik tikėjimas gali jus priversti kažką suvokti.
Kitaip mūsų pasaulyje. Šiandieninio Mano laiško faktas Man yra labai svarbus ir iš tikrųjų atveriantis naują galimybę Žemės žmonijai. Todėl, kad Aš nulemiu jūsų ateitį ir nuo Manęs viskas priklauso.
Todėl tiems, kurie nesugeba priimti mano šiandieninio buvimo jūsų pasaulyje fakto, tegul viskas lieka kaip ir anksčiau. Jums nėra dėl ko rūpintis, viskas vyks savaime Man Esant.
Daugelis svajoja apie tai, kad viskas vyktų savaime, o jie tuo metu ilsėtųsi.
Tačiau yra skirtumas tarp Mano supratimo apie tai, kas turi įvykti, ir jūsų supratimo. Galiausiai viskas vystysis tuo keliu, kurį Aš nurodžiau, bet vargu ar tai patiks daugeliui žmogiškųjų individų.
Todėl neeikvokite laiko veltui. Pertvarkykite savo sąmonę. Priimkite Dieviškuosius principus ir Dieviškuosius pavyzdžius iš pradžių į savo protą, o paskui išplatinkite šiuos pavyzdžius savo pasaulyje. Nes kiekvienas žmogus, kuris per jūsų kūrimą sugebės prisiliesti prie Dieviškųjų pavyzdžių, bus atkerėtas nuo iliuzijos magijos. Ir jūs vienas po kito pradėsite prabusti amžinajam Gyvenimui.
Aš taip pasakiau.
Apie tai galite perskaityti senųjų išminčių knygose, kurie sugebėjo pagauti Mano spindulį ir kalbėdavosi su Manimi, kaip su degančiu ir nesudegančiu krūmu.
Pakanka milijoninės Mano Esaties dalies jūsų pasaulyje, kad viskas pradėtų keistis.
Dabar, kai jums pasakiau esmę, tai, kas pasakyta, noriu įtvirtinti.
Nebijokite to, kas bus. Tyroms širdims ir išvalytoms sąmonėms niekas nebaisu. Jūs jau užsitarnavote savo teisę įeiti į amžinąjį Gyvenimą. Tie, kurie dėl savo laisvos valios pasirinko iliuzijos pasaulį, pasiliks šiame pasaulyje kažkurį laiką, kol pasaulis liausis egzistavęs.
Visas tolesnio kelio mechanizmas yra jūsų viduje, jūsų širdyse.
Neįmanoma būti prisirišusiam prie fizinio pasaulio ir įeiti į Dievo Karalystę. Aš kalbu apie bet kurį mažiausią prisirišimą.
Visus kviečiu į puotą. Kiekvienas gali įeiti. Bet ar visi sugebės?
Dieviškosios galimybės durys plačiai atvertos, taip plačiai, kaip niekada anksčiau.
Palikite savo tinklus, eikite su Manimi, Aš padarysiu jus žmogiškųjų sielų gaudytojais. Iki laiko, kuris ateis, iš iliuzijos jūros mes galėsime išgaudyti labai daugelį.
Pakankamai pasakiau tiems, kurie išmano. Tie, kurie paprasčiausiai skaito arba klauso, bet nesupranta, jiems Aš irgi pasakiau viską, kas būtina.

AŠ ESU Vienatinio Esatis. Om.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#32