Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vienatinio Esatis > Mes visi vieningi ir turime be... >

Mes visi vieningi ir turime bendras Ištakas

AŠ ESU Liepsna, amžina Liepsna, nedaloma Liepsna, vieninga Liepsna, esanti amžinybėje, nedalume ir begalybėje.

AŠ ESU Šviesos ir Ugnies tėkmė.

Liepsna…

Ugnis…

Mirtingoji sąmonė negali manęs suvokti. Negali pajusti mano Vibracijų, mano Dvasios, mano Ugnies.

Švytinti begalybė! Amžinybė!

Grožis. Suderinamumas. Palaima. Džiaugsmas. Harmonija.

Visatos sukūrimas paklūsta mano Įstatymui. Ir viskas, ką aš kalbu, yra sena Tiesa, kurią žmonija visada mėgindavo suprasti, kurios siekdavo šviesiausi žmonijos protai.

Aš sugalvoju pasaulius ir tai, ką sugalvoju, realizuoju. Aš kuriu savo Valia ir Ugnimi. Palaipsniui detalizuodamas kūriniją, skirdamas pareigas dvasinėms Būtybėms, apgyvendintoms Mano pasaulyje.

Aš egzistuoju kiekvienoje šioje dvasinėje Būtybėje, bet kartu kiekvienai iš jų duotas asmeninis individualumas, asmeninis gebėjimas kurti, lavinti save. Visų būtybių pagrindą sudaro mano Liepsna.

Mano sąmonės lygyje mes visi vieningi.

Tačiau visatai diferencijuojantis vyksta pasidalijimas ir sutankėjimas. Kuo žemesnės išreikšto pasaulio vibracijos, tuo didesnis atsiskyrimas ir nesuderinamumas tarp mano paties dalių.

Aš leidžiu egzistuoti šiam atsiskyrimui, nes per jį siekiu pažinti save.

Visata panaši į žmogaus organizmą. Kiekviena galaktika ar galaktikų grupė gali būti prilyginta žmogaus organizmo organams ir sistemoms.

Visa tai sudaro mano kūną, lygiai taip, kaip jūsų kūną sudaro organai ir sistemos. Mes panašūs.

Ir taip pat, kaip jums sunku suprasti Aukščiausios Būties planų egzistavimą šioje kūrinijos sistemoje, taip pat ir man sunku suvokti jūsų tankaus pasaulio problemas.

Visatos valdymui egzistuoja visa protingų būtybių, esančių skirtinguose išsivystymo lygiuose, hierarchija.

Ir ši hierarchija nusitęsusi nuo manęs iki smulkiausios šio pasaulio dalelės.

Visi mes pavaldūs bendram šios visatos Įstatymui.

Ir kuo aukštesnis dvasinės būtybės lygis šioje hierarchijoje, tuo mažesnę laisvę ji turi. Todėl žmogui, turinčiam beveik neribotą laisvę, yra skirta laikui bėgant atsisakyti šios laisvės ir už tai gauti didelius įgaliojimus, didelę valdžią. Didesnę galybę.

Tas lygis, kurį protingos būtybės užima šioje visatoje, tiesiogiai susijęs su šių būtybių sąmonės lygiu. Žmogus, būtent žemės planetos žmonija, užima šioje hierarchijoje vietą piramidės apačioje.

Ji reikalauja nuolatinio tų būtybių, kurios yra pasiekusios aukštesnį išsivystymo lygį, rūpinimosi bei globos.

Šį procesą galima palyginti su vaikų auklėjimo mokykloje ar darželyje procesu. Ateina skirtingi mokytojai ir moko.

Šie mokytojai gali ateiti ir iš išorės, kito žmogaus pavidalu, ir pasireikšti jūsų viduje.

Jeigu jūsų pasiekimų lygis, susijęs su jūsų vibracijų lygiu, leidžia, tai jūsų kūniškoje šventovėje gali būti viena ar kelios Šviesos Būtybės. Jūs paprasčiausiai gaunate papildomą Dieviškąją energiją, sustiprintą Šviesos tėkmę. Išorinis šių būtybių, esančių jūsų viduje, buvimas niekaip nepasireiškia. Tačiau kiekvienas žmogus, kuriame šios būtybės yra, apie tai žino. Jis žino, kas iš Šviesos būtybių yra jame.

Iš jūsų fizinio pasaulio žiūrint, papildoma šviesa neduoda jokios pirmenybės. Vibracijų skirtingumas ir didelis jūsų pasaulio tankumas priveda prie to, kad papildomas šviesos buvimas ardo jūsų gyvenimus, žiūrint iš žemiškosios logikos taško. Nutrūksta įprasti ryšiai, prarandamas darbas, fizinė šventovė neišlaiko ir pasireiškia išoriniai kokių nors negalavimų požymiai. Tačiau šių Šviesos Būtybių buvimas būtinas ir kiekvienas savanoris, kuris įleidžia į save šias Šviesos Būtybes, daro tai laisva savo valia, aukodamas išorinius fizinius pasiekimus ir atiduodamas pirmenybę pasiekimų subtilesniuose pasauliuose įgijimui.

Šių Šviesos Būtybių buvimas išplečia sąmonę, suteikia galimybę įsisavinti subtiliojo pasaulio energijas, žinomas kaip Šventosios Dvasios talentus.

Ta riba, skirianti žmones, kurie suteikė galimybę šviesai tarnauti jų šventovėse, ir tuos žmones, kurie įsileidžia į savo šventoves įvairias žemas dvasias ir išsikūnijusias būtybes, yra labai siaura (subtili). Deja, dabartiniu metu žmonijos dauguma, 90 procentų, savanoriškai įsileidžia žemąsias dvasias, nesukdami sau galvos dėl tokių laisvosios valios pasireiškimo pasekmių.

Ir šie žmonės, kurie įsileidžia į savo šventoves žemąsias tamsos dvasias, gali turėti tokių pat sugebėjimų, kaip ir žmonės, įsileidžiantys į savo šventoves Šviesos dvasias. Jie gali gydyti, priimti diktavimus, numatyti ateitį. Tačiau yra vienas skirtumas. Žmogus, aukojantis savo žemuosius kūnus dėl tarnavimo Šviesai, niekada nepanaudos savo sugebėjimų, kad gautų matomus šio pasaulio daiktus ir ženklus. Tai gali būti valdžia, pinigai, įtaka, autoritetas. Daug nerealiosios žmonių dalies pasireiškimų egzistuoja šiame pasaulyje.

Būtent čia ir yra painiava. Žmonės mato stebuklus, mato išgijimus ir negali savo žmogiškąja sąmone atskirti tamsos ir Šviesos atstovų.

O kriterijus čia gali būti tik vienas – vidinis žinojimas, vidinė intuicija.

Stebėkite, ar elgiasi žmogus savo gyvenime taip, kaip moko?

Jis moko atleisti, bet ar atleidžia pats?

Jis moko atsisakyti svetimavimo nuodėmės, bet ar taip pats elgiasi? Ar pats neiškreipia seksualinės energijos? Moko Dieviškosios meilės, nesavanaudiškumo, bet ką tas žmogus pats turi? Ar gyvena jis prabangoje? Ką jis valgo?

Žiūrėkite. Stebėkite.

Tačiau bet kuris išorinis žmogus kaip mokytojas jums reikalingas tik tol, kol pasieksite tą savo kelio atkarpą, kai fiziniame plane jums nebus reikalingas joks mokytojas, esantis ne jumyse.

Galite susitikinėti su bet kuria Šviesos Būtybe, kurios lygį pasiekiate savo sąmonėje. Žinias galite gauti tiesiogiai iš šių Šviesos Būtybių. Ir jūsų vibracijos einant laikui taip sutaps su šių Šviesos Būtybių vibracijomis, kad leisite joms būti jumyse nuolat. Jūs suteikiate joms visiškam disponavimui savo kūniškąją šventovę ir visus žemuosius kūnus. Savo laisva valia. Ir nėra čia nieko bloga ir tai visiškai atitinka Aukščiausią Įstatymą. Todėl, kad mes visi vieningi ir turime bendras Ištakas. Toks padalijimas būdingas tik šiam pasauliui. Subtilesniuose pasauliuose Vienybė juntama vis labiau ir labiau, pagal materijos išretėjimą ir įgyjant Ugnies, Liepsnos savybių.

Jūs patys savo laisva valia renkatės, kam tarnauti. Ir tai lemia jūsų sąmonės lygis.

Savanoriškai atsisakykite bet kurio tamsos jėgų pasireiškimo per jus. Atsikratykite viso to bagažo, kurį įgijote per savo buvimo šioje planetoje ilgus milijonus metų. Pakylėkite savo sąmonę ir leiskitės į Aukščiausius Pasaulius. Kartu su jūsų sąmonės augimu pasikeis ir jūsų pasaulis. Ir visi tie, kurie kabinasi už seno ir kieno laikas baigėsi, turės išsiskirti su jūsų pasauliu, kuriam labai greitai pagal kosminius mastelius skirta tapti puikiu ir tobulu pasauliu, o jūsų planetai lemta pavirsti spindinčia žvaigžde.

AŠ ESU Vienatinio Esatis ir aš linkiu jums sėkmės Kelyje į Būties begalybę.