Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vienatinio Esatis > Svarbus laiškas >

Svarbus laiškas

AŠ ESU Vienatinio Esatis. AŠ ESU itin retai ateinu pas nepakylėtąją žmoniją.
Mano rūpesčiai ir mano bendravimo ratas toli peržengia jūsų interesų ribas ir tas vibracijas, kurios būdingos jūsų pasauliui...
Tačiau aš čia. Ir mano atėjimą paskatino įvykių svarbumas...
Aš ateinu todėl, kad užtikrinčiau jus, jog Žemė, kaip visa planeta, ir tos sferos, kurios yra priartėjusios prie jūsų, bus pervestos į naują energetinį lygį. Mes ateiname tam, kad paruoštume jūsų sąmonę šiam Didžiajam Perėjimui.
Supraskite, pakanka tik nedideliam Žemės planetos gyventojų procentui gauti naujus supratimus ir išplėsti savo sąmonę iki būtino lygio, ir visa planeta bus apimta naujo mąstymo ir naujų vibracijų. Anksčiau evoliucijos procesas buvo palaikomas jūsų žemiškųjų Valdovų, o dabar mes nutarėme surizikuoti ir įvykdyti šuolį, perėjimą į naują energetinį lygį.
Nebijokite, šis šuolis nebus toks globalus, kad išnyktų visa, kas gyva planetoje.
Greičiau tai bus panašu į lengvą niuktelėjimą, atsargų kūdikio stumtelėjimą į naują gyvenimą.
Daugelis iš jūsų taip ir nesugeba savarankiškai vystytis. Daugelis iš jūsų, kaip ir anksčiau, tikisi, kad visi pasikeitimai praeis šalia jų ir jie galės išsaugoti ir savo senus įpročius, ir tą pačią savo sąmonės būklę.
Tačiau aš atėjau tam, kad sugriaučiau šį jūsų sąmonės stereotipą.
Patikėkite manimi, kad ir kaip siektumėte išlaikyti savo ankstesnes patogias ir nerūpestingas pozicijas, visgi atėjo laikas, kai privalu išeiti iš už įprastų ribų ir sienų.
Ir kai tik įvyks šis permainų procesas, jūs su nuostaba pasakosite vienas kitam, kaip seniau gyvenote, būdami ankstesnio sąmonės lygio. Ir netgi tuomet, kai žiūrėsite filmus ir klausysitės muzikos, būdingos dabartinei civilizacijai, jūs netikėsite savo ausimis ir akimis. Tiek tai, kas būdinga Žemės civilizacijai dabar, skirsis nuo to, ką jūs gausite ateityje.
Ir tai natūralus procesas. Kai būnate paauglys, daugelis dalykų jums atrodo svarbūs ir įdomūs. Kai labiau suaugate, tai su nuostaba žvelgiate į savo ankstesnius užsiėmimus.
Viskas šioje Visatoje parenkama pagal atitikimo vibracijoms įstatymą.
Ir tada, kai jūsų vibracijos pakils, visi jūsų ankstesni pomėgiai jums atrodys keisti ir beprasmiai.
Patikėkite manimi ir patikėkite mano patirtimi pervedant atsilikusias civilizacijas į naują energetinį lygį.
Aš nustebęs stebiu labai daug jūsų civilizacijos reiškinių. Pas jus labai dideli kontrastai. Aukštos vibracijos, aukšti pavyzdžiai mene, muzikoje, tapyboje susipina su žemų vibracijų itin žemais pavyzdžiais. Jūsų sąmonė sugeba sutalpinti tokio skirtingo plano dalykus. Jūs sugebate vibruoti įvairiuose energetiniuose diapazonuose.
Ką gi, tai reiškia tik tai, kad jums bus paprasčiau prisitaikyti prie naujos energetinės būsenos. Ir jums bus paprasčiau įeiti į naują savo sąmonės vystymosi epochą.
Aš atėjau su nuostabiu pergalės jausmu savo širdyje. Aš nujaučiu jūsų sielų džiaugsmą, išsilaisvinus nuo begalės nereikalingų senų dalykų ir praeities šlamšto.
Aš džiaugiuosi, kad jūs išsilaisvinsite pagaliau nuo daugelio senų įpročių ir galėsite prisijungti prie Visatos harmonijos suvokimo, galėsite prisijungti prie šios Visatos Vienybės ir galėsite tapti tokie pat, kaip ir kitos civilizacijos, kurios vystosi pagal Dievo planą.
Kaip suprantate, mes priversti įsiterpti į jūsų laisvos valios įstatymo veikimą ir truputį aprėžti jūsų laisvą valią. Tačiau ši priemonė laikina ir priverstinė, ir aš tikiuosi, kad apskritai Žemės planetos žmonių civilizacija nenukentės ir galės patikimai bei stabiliai vystytis.
Aš suprantu, kad mano šiandieninis laiškas kai kuriems gali sukelti nerimą ir netgi šoką.
Man nesinorėtų, kad jūs baimintumėtės arba pradėtumėte ruošti produktų atsargai. Nieko tokio, ko bijo jūsų sąmonė, neatsitiks, nes visi pasikeitimai įvyks labai švelniai ir tuose Būties planuose, į kuriuos jūs neturite galimybės patekti.
Jums nėra ko bijoti. Mes rūpinamės jumis. Visa protingų kosminių būtybių Hierarchija ištikimai tarnauja daugybei civilizacijų, egzistuojančių šioje Visatoje, taip pat ir jūsų žemiškajai civilizacijai.
Karminėje Valdyboje mūsų sprendimui buvo pritarta. Šios Visatos Aukščiausioji Taryba davė savo sutikimą.
Šiandien aš jums daviau būtiną informaciją. Visus pasirinkimus, kuriuos turėjote padaryti ir apie kuriuos mes perspėjome, jūs padarėte.
Dabar belieka laukti kosminių terminų ir kosminių galimybių.

AŠ ESU Vienatinio Esatis. Om.