Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Porcija > Su Dievu viskas įmanoma! >

Su Dievu viskas įmanoma!

AŠ ESU Porcija, vėl pas jus atėjusi!
Šiandien aš linkusi tęsti jūsų mokymą ir duoti jums supratimą kai kurių procesų, kurie plačiai žinomi mūsų pasaulyje, tačiau jūsų pasaulyje ne per daug paplitę.
Aš esu Galimybių Dievybė. Tai štai, aš pareiškiu, kad prieš jus atvertos milžiniškos galimybės! Jos guli tiesiog prieš jūsų nosį. Ir bet kurią minutę jūs galite jomis pasinaudoti. Ir mes jau jums buvome atvėrę milžiniškas perspektyvas, kurios pasiruošusios atsiverti Žemės žmonijai. Mes pasakojome apie teleportacijos, levitacijos sugebėjimus, mes pasakojome apie naujus energijos šaltinius ir kitus dalykus, kurie jums atrodo kaip stebuklai iš pasakų.
Tai štai, aš jums pareiškiu, kad visa tai guli tiesiog jūsų panosėje ir visu tuo jūs galite pasinaudoti.
„Kodėl gi mes šito nematome?“ – visiškai dėsningas klausimas, į kurį aš neturiu atsakymo.
Todėl, kad, pirma, jūs nepasiruošę savo išorine sąmone įsileisti šių galimybių ir stebuklų į savo gyvenimą. Ir, antra, tam, kad visa tai pasireikštų jūsų gyvenime, jums būtina išsiskirti su ta iliuzija, kuri jus supa. Jūs taip įklimpote jus supančioje iliuzijoje, ji taip užvaldė jūsų sąmonę ir visą jūsų būtybę, kad naujam, subtilesniam, iliuzijos pasireiškimui, kuris priartintų jus prie mūsų Dieviškojo pasaulio, jūsų sąmonėje paprasčiausiai neliko vietos.
Tik šios dvi priežastys skiria jus nuo tų milžiniškų galimybių, kurios pasiruošusios išsiskleisti prieš jūsų žvilgsnį.
Yra smulkesnės galimybės, kurios gali pasireikšti jūsų gyvenime jau tiesiog šiais metais. Ir šios galimybės susijusios su kažkokiais nežymiais jūsų gyvenimo dalykais. Pavyzdžiui, jūs norite įstoti į kažkokią aukštąją mokyklą, tačiau bijote, kad nepraeisite konkurso, arba norite keliauti į kažkokią šalį, tačiau neturite pinigų.
Yra labai daug norų, kurie susiję su jūsų iliuzijos pasauliu ir kuriuos jūs norite įgyvendinti.
Iš karto įspėsiu, jog tam, kad būtų įgyvendinti jūsų norai, jie turi atitikti Dievo Valią. Ir jie būtinai išsipildys! Tačiau kas gi šiuo atveju jus skiria nuo jūsų norų patenkinimo?
Jūsų karma. Tos energijos, kurios yra jūsų auroje ir kurios neduoda Dieviškajai galimybei pasireikšti jūsų gyvenime.
Todėl tada, kai rašote laiškus Karminei Valdybai ir prašote išpildyti tam tikrus norus, aš imu svarstykles ir ant vienos lėkštės dedu jūsų norą gauti kažkokią galimybę, o ant kitos dedu jūsų karmą, kuri trukdo šią galimybę įgyvendinti. Ir jūs gaunate tai, ko prašote, arba negaunate.
Tačiau karma nėra kažkas nepaslankaus. Ji gali būti pakeista arba į gerąją, arba – į blogąją pusę. Tada, kai rašote laiškus Karminei Valdybai, ateinantiems pusei metų jūs prisiimate įsipareigojimus skaityti tam tikrą skaičių maldų arba Rožinių tam tikru periodiškumu, kad būtų įgyvendinti jūsų prašymai. Ir jei jūsų maldų energija teisingai nukreipta, tai karma svarstyklėse sumažėja ir Dieviškoji galimybė gali persverti. Tai gali įvykti, o gali ir neįvykti. Viskas priklauso nuo karmos, kuri guli priešingoje svarstyklių lėkštėje, sunkumo.
Tačiau bet kuri karma gali būti atidirbta ir bet kuri kliūtis gali būti pašalinta. Viskas priklauso tik nuo jūsų siekio.
Pavyzdžiui, žinau žmonių, kurie bandė išsiskirti su žalingu įpročiu, būtent: su rūkymu. Pusės metų laikotarpiu jie kiekvieną dieną skaitė Rožinius, tačiau taip ir nemetė rūkyti.
Šis žalingas įprotis jūsų sąmonėje įsišaknijo per dešimtmečius. Todėl itin retais atvejais galima atsikratyti šio įpročio per pusmetį. Tačiau jūs turite nuolatos, kiekvieną dieną, išreikšti troškimą atsikratyti šio savo žalingo įpročio.
Suprantate – kiekvieną dieną nuoširdžiai norėti atsikratyti žalingo įpročio ir prašyti Dievo jums padėti.
Nežinau, kiek konkrečiai laiko kiekvienam iš jūsų prireiks prašyti Dievo, kad prašymas būtų įgyvendintas, tačiau žinau, kad tai būtinai įvyks, kai jūsų noras nuolatos svers jūsų Dieviškosios galimybės svarstyklių lėkštę, priešingą tai lėkštei, kurioje guli jūsų karma, stovinti tarp jūsų ir Dieviškosios galimybės įgyvendinimo.
Toks galimybių jūsų pasaulyje įgyvendinimo mechanizmas.
Ir jeigu jūs lygiai su tokiu pat uolumu, su kokiu kartais bandote įgyvendinti savo norus fiziniame plane, siektumėte Dieviškųjų galimybių, kurios jūsų laukia Aukso Amžiuje, ir jei šito norėtų nors keletas procentų Žemėje įkūnytos žmonijos, tai Aukso Amžius palaipsniui pradėtų nusėsti į jūsų fizinį pasaulį.
Dieviškieji pavyzdžiai pasiruošę nusėsti. Jie laukia tik to, kad jūsų sąmonė truputį atsilaisvintų nuo nuolatinio susitelkimo į supančią iliuziją ir Dieviškieji pavyzdžiai galėtų per jūsų sąmonę prasisprausti į jūsų fizinį pasaulį.
Patikėkite manimi, kad viskas vyks tarsi savaime. Reikalingas tik jūsų sąmonės pasiruošimas pereiti į naują evoliucinio vystymosi viją.
Su Dievu viskas įmanoma! Ir labai gaila, kad didžioji dauguma žmonijos, kaip ir anksčiau, mažai tiki. Tikėjimas tuo, kas nematoma, leidžia jums užsikabinti sąmone už jūsų tikėjimo objekto, ir jis pradeda prisitraukti į jūsų pasaulį.
Atėjau pas jus šią dieną, kad duočiau jums įsitikinimą tuo, jog jūs nevieniši ir ištisa Šviesos būtybių Hierarchija dirba, kad padėtų Žemės žmonijai kritiniu momentu.
Nepraraskite Tikėjimo, Vilties ir saugokite savo širdyse Meilę. Ir aš įsitikinusi, kad viskas mums pavyks!

AŠ ESU Porcija, Galimybių Deivė


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#18