Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Porcija > Mokymas apie Pasiuntinio manti... >

Mokymas apie Pasiuntinio mantijos veikimą

AŠ ESU Porcija.
Per šį Pasiuntinį aš ateinu pirmą kartą, nes yra pretekstas pateikti jūsų žiniai tą informaciją, kuri yra mano kompetencijoje.
AŠ ESU Teisingumo ir Dieviškojo Teisėtumo Deivė. Taipogi aš atveriu Dieviškąją Galimybę, jei ji užtarnauta ir pateisinama.
Dabar, kai mes susipažinome, noriu jums pateikti tą informaciją, kuri jums nebus per daug džiaugsminga.
Galbūt jūs nenumanote apie tą mūsų Pasiuntinio veiklos pusę, kuri nėra labai afišuojama. Tačiau atėjo laikas kai ką papasakoti. Yra Pasiuntinio auroje kažkas, kas mums kartais leidžia dalyvauti jūsų oktavoje ir veikti. Tokiu būdu mes turime galimybę kai ką sužinoti. Taipogi yra dar viena savybė, arba ypatybė, kuri neatskiriama nuo mūsų Pasiuntinio funkcijų. Tada, kai mūsų buvimas Pasiuntinio auroje sustiprėja, mes turime galimybę pritraukti iš jūsų pasaulio tuos individus, kurie tiesiog sulekia į Šviesą. Ne visada tie žmonės, kurie prieina prie mūsų Pasiuntinio, yra šviesnešiai, kurie prisitraukia pagal vibracijas. Dažniausiai sulekia tie individai, kurie nori paragauti Šviesos, mėgautis Šviesa, prisiragavę mūsų Šviesos, nori tęsti savo nepadorius darbus jūsų oktavoje.
Kaip kartais daugelį tūkstančių metų mes negalime į savo dėmesio lauką gauti kai kurių individų, kurių tokie rafinuoti triukai, kad savo machinacijoms ir manipuliacijoms panaudodami kitus žmones, išmoko išvengti netgi karmos.
Todėl viena iš Pasiuntinio funkcijų – panašių individų pritraukimas. O toliau pradeda veikti Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinio kardas. Ir šis kardas atkerta visus maskaradinius rūbus nuo šių individų ir priverčia juos pasirodyti savo tikrąja esme. Ir štai tada Dieviškasis Teisėtumas turi galimybę išsipildyti. Taip, numylėtiniai, deja, daugiausiai į Šviesą sulekia tie žmonės, kurie nori pasinaudoti šia Šviesa savo interesams. Ir tada, kai jie supranta, kad išnaudoti mūsų Pasiuntinio savo savanaudiškiems tikslams jiems nepavyksta, štai čia ir apnuogina savo tikrąją esmę. Štai čia jie ir pasirodo visame savo nepadorume ir netobulybėje.
Kai Tatjana gavo Pasiuntinio mantiją, ji nesuprato, kad ši mantija turi tokį poveikį. Ji nuoširdžiai ir džiaugsmingai priimdavo kiekvieną prie jos priėjusį žmogų. Ji iš tikrųjų nuoširdžiai tikėjo, kad Šviesa gali pritraukti tik Šviesą, nežinodama apie tai, kad Šviesa taipogi patraukli ir tamsai, kuri nori užvaldyti šią Šviesą ir panaudoti ją savo tikslams.
Tuo tarpu mes turėjome galimybę stebėti. Jūs matote, kad aš pirmą kartą duodu šį savo laišką, tačiau visus šiuos metus aš stebėjau ir dariau savo išvadas. Todėl, kad galiausiai nuo manęs priklauso, ar ir toliau duoti galimybę Rusijai – šaliai, kurioje gyvena pasiuntinys, ar perkelti mūsų Šviesos fokusą į kitą šalį.
Kol kas neturiu kuo jūsų pradžiuginti. Ir kaip Deivė, atsakinga už Dieviškąjį Teisingumą, aš taip pat turėjau galimybę stebėti visas teismo bylas, kurios buvo sumanytos prieš mūsų pasiuntinį. Ir aš pamačiau, kad šios šalies teismų sistema neperėjo savo testo. Mes tyčia netrukdėme natūraliai teisminių procesų eigai. Mums reikėjo pasiekti aukščiausią šios šalies teismą. Ir ką mes pamatėme? Mes pamatėme visišką nepagarbą įstatymui, Dieviškajam Įstatymui, ir mūsų Pasiuntiniui, mūsų atstovui fiziniame plane.
Visko, kas vyko, vienas žmogus padaryti negalėjo. Tik tylus ir atkaklus pasipriešinimas daugelio individų, kurie nenori išeiti į Šviesą ir nenori jokių permainų, privedė prie tokios įvykių eigos. Daugelis žmonių turėjo galimybę išreikšti savo tikrąją esmę. Labai daugelis.
Jums atrodo, kad tai pralaimėjimas? Aš esu optimistė ir nenuilstanti kovotoja! Ir aš jums pasakysiu, jog mes pasiekėme didelę pergalę! Todėl, kad tai, kas nebuvo prieinama Dieviškajam Teisėtumui, pagaliau tapo aiškus ir aš galėjau pakelti savo Dieviškojo Teisingumo ir Teisėtumo kardą virš labai daugelio individų, kurie save išreiškė mūsų Pasiuntinio dėka.
Galiausiai tikslas pasiektas. O mūsų tikslas šiuo atveju yra grūdų atskyrimas nuo pelų. Aišku, mūsų Pasiuntiniui nėra ko pavydėti, nes ji būna tai Dieviškosios girnos, tai Dieviškieji spragilai, tai Dieviškasis kardas, o kartais tiesiog lazda.
Ką gi, tai išvirkštinė Pasiuntinio pareigų pusė, kuri iki šiol nebuvo afišuojama. Tačiau mes gavome puikų rezultatą! Mes sugebėjome išaiškinti tuos individus, kurie visada būdavo skirtingose bažnyčiose. Jie buvo šventovių vyresnieji, inkvizicijų vadovai ir visada mokėjo padaryti taip, kad pastatytų kitus po karmos poveikiu, o patys pasilikdavo šešėlyje ir dėl pasiektos pergalės trindavo delnus.
Prieš ką, ponai, jūs laimite? Prieš Dievą? Tačiau tai neįmanoma! Jūsų laikas baigiasi! Ir aš džiaugiuosi, kad mes sugebėjome išaiškinti labai daugelį piktavalių individų, kurie dabindavosi vienuolių apdarais ir vaidindavo šventuolius. Ir štai pagaliau jie buvo priversti veikti ir išreikšti savo tikrąją esmę!
Dabar ateina mano darbas. Ir aš jus užtikrinu, kad aš jį atliksiu geriausiu būdu!
Dar ne viskas prarasta! Tačiau kur tie, kur tie geriausieji Šviesos jėgų atstovai, kurie nusileido į įsikūnijimą?
Aš žinau daugelį iš jų, kas suklupo ir negali ištiesinti pečių jau iki dabartinio įsikūnijimo pabaigos. Mano sesė Guan In jums padės.
Nujaučiu labai daug nuostabių momentų, kurie leis mums išspręsti labai daugelį užduočių. Aš kovosiu už Dieviškosios Galimybės tęstinumą. O tada mes pažiūrėsime, kas bus.

AŠ ESU Porcija!

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#25