Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Padma Sambhava > Pokalbis apie piniginę energij... >

Pokalbis apie piniginę energiją ir apie daug kitką

AŠ ESU Padma Sambhava. Aš jau buvau atėjęs. Ir jūs mane jau pažįstate.
Kai įsikūnijau Žemėje, aš atėjau su misija atnaujinti Gautamos Budos duotą Mokymą.
Deja, taip žmonių pasaulyje nutinka, kad kai tik iš gyvenimo išeina Mokytojas, kuris turi dvasinius pasiekimus ir yra remiamas Aukščiausių jėgų, žmonės tuoj pat duodamą Mokymą pradeda iškraipyti.
Ir jūsų laikotarpis nėra jokia išimtis. Priešingai, viskas dar labiau sustiprėjo. Ir kiekvienas pradėjo įsivaizduoti save esant didingu mokytoju ir duoti savo asmeninį mokymą.
Niekada praėjusiose epochose tai nebuvo įmanoma. Nes žmonės buvo labai gerai susipažinę su karmos Įstatymu. Be to, priėjimą prie žinių ir raštingumo turėjo tik tie, kurie turėjo turėti šį priėjimą pagal savo kilmę.
Todėl jūsų laikotarpis labai sudėtingas. Ir tiesiog po kiekvienu krūmu sėdi tie, kurie pasiskelbė guru ir duoda savo mokymą. Labai gaila, kad jų nuo vaikystės nemokė karmos Įstatymo.
Kiekvienas žodis, kuris neatitinka Dieviškosios Tiesos ir išeina iš lūpų tų, kurie pasiskelbė dvasiniais mokytojais, ateity turės būti karmiškai atidirbtas.
Labai daugelis jūsų pasaulio dalykų galėjo susiklostyti kitaip, jeigu žmonės būtų labiau susipažinę su karmos, arba atpildo, Įstatymu.
Tai – pagrindinis šioje visatoje egzistuojantis Įstatymas. Ir labai gaila, kad šis Įstatymas nestudijuojamas nė vienoje pasaulietinėje mokykloje ir nė vienoje pasaulietinėje mokymo įstaigoje.
Kiek daug jūsų pasaulio dalykų galėjo susiklostyti kitaip, jei žmonės nuolatos prisimintų karmos, arba atpildo, Įstatymą. Ir kiek daugelio problemų būtų buvę galima išvengti, jei žmonės nebūtų tokie neišmanantys.
Kai aš buvau įsikūnijime, karmos Įstatymo dėstymas buvo vienas iš pačių svarbiausių mano mokomų dalykų. Man irgi buvo sunku. Nes buvo daug žmonių, kurie manė, jog turi aukštų dvasinių pasiekimų, tačiau tikrovėje išeidavo, kad visi jų dvasiniai pasiekimai apsiribodavo noru tarnauti savajam ego ir kitus žmones priversti tarnauti savajam ego.
Kaip viskas labai subtilu jūsų pasaulyje. Ir jeigu nukreiptumėte nors dalį savo pastangų, kurias dedate tam, kad iš gyvenimo gautumėte malonumų, įsisavindami karmos Įstatymą, tai jūsų gyvenimas labai greitai galėtų pasikeisti.
Pavyzdžiui, aš žinau, jog daugelis žmonių kaip pasiekimą laiko sugebėjimą apgauti kitus žmones. Jie iš laimės trina rankas, kad apgavo savo artimuosius ir į savo kišenę įsidėjo keletą atliekamų piniginių kupiūrų.
Jums atrodo, jog išreiškėte miklumą ir išradingumą. Tačiau tikrovėje jūs išreiškėte apgavystę ir vagystę.
Jei galėtumėte atsekti, prie kokių ateities pasekmių prives jūsų poelgis, jūs strimgalviais bėgtumėte ieškoti žmogaus, kurį apgavote, ir bandytumėte sudėti į jo kišenes visus savo turimus pinigus.
Pinigai fiziniame plane yra Dieviškosios energijos išraiška. Ir jūsų požiūris į pinigus parodo, kaip jūs žiūrite į Dieviškąją energiją.
Tarp dvasinių Mokytojų, tarp tikrųjų dvasinių Mokytojų, o ne tarp tų, kurie save taip vadina, labai paplitęs metodas duoti mokiniui pinigų ir pažiūrėti, kaip jis su jais elgsis.
Pagal tai, kaip žmogus elgiasi su pinigais, matosi, koks jo požiūris į Dieviškąją energiją. Ir jei mokinys pasisavino pinigus ar jų dalį arba neracionaliai leido pinigus, tai jis tuoj pat buvo išmetamas iš mokinių tarpo.
Mokytojas už savo mokinius neša karminę atsakomybę. Todėl visi mokiniai kruopščiai tikrinami pagal įvairias neigiamas savybes.
Niekada individas negalėdavo tapti mokiniu tol, kol pasaulyje turėjo bet kokių karminių skolų.
Išversiu į jūsų kalbą. Tai gali būti piniginės paskolos, kreditai, įsipareigojimai sutuoktiniui ar sutuoktinei, skola vaikams juos auklėjant ir išmokslinant, privedant juos iki to lygio, kai sugebės gyventi savarankiškai, ir kiti įsipareigojimai visuomenei bei artimiesiems.
Jei rimtai ruošiatės žengti dvasiniu keliu, visos jūsų skolos visuomenei ir privatiems žmonėms turi būti visiškai padengtos.
Išmintingi žmonės netgi gyvendami įprastą gyvenimą stengiasi nesukurti skolų. Jie, atvirkščiai, stengiasi padaryti taip, kad jiems kiti būtų skolingi. Nes jie labai gerai supranta karmos Įstatymą, galbūt net pasąmonės lygiu. Ir jūsų skolininkas vienaip ar kitaip bus priverstas atiduoti jums savo karminę skolą. Jei ne šiame gyvenime, tai viename iš būsimų gyvenimų. Karmos Įstatymas veikia nepriekaištingai.
Jūs tikriausiai kartais stebitės kai kuriais žmonėmis, kurie, atrodytų, ir nededa didelių pastangų, bet pinigai patys pas juos ateina. Paslaptis paprasta: praėjusiuose gyvenimuose jie turėjo teisingą požiūrį į piniginę energiją. O kiti žmonės, kad ir kaip stengiasi uždirbti pinigų, – negali jų uždirbti. Visa esmė ta, kad praeityje jie arba neatiduodavo skolų, arba pasisavindavo svetimus pinigus.
Yra dar vienas aspektas eikvojant piniginę energiją. Tą žinojo visais amžiais. Tada, kai pinigus leidžiate geram dalykui, – tiek, kiek jų išleisite, dešimt kartų daugiau jums bus sugrąžinta.
Labai gaila, kad neturite priėjimo prie akašos kronikų, kad atsektumėte, kaip šis įstatymas veikia. Todėl, kad ne visada vieno įsikūnijimo laikotarpiu įvyksta pinigų sugrąžinimas.
Dar turėčiau priminti tokį momentą kaip nesavanaudiškumas aukojant pinigus. Labdaringos aukos labai panašios į maldą. Kuo nesavanaudiškiau aukojate energiją, tuo daugiau ateity gausite dovanų.
Prisiminkite: ne jūs savo darbu uždirbate pinigų, pinigų jums duoda Dievas. Todėl beprasmiška užsiimti pinigų uždirbimu. Lygiai taip pat beprasmiška stengtis įsigyti įvairių jūsų pasaulio daiktų.
Daiktų ir malonumų vaikymusi jūs bandote pakeisti Dievo nebuvimą jūsų sieloje.
Kai jūsų širdyje apsigyvena Dievas, tai jums daugiau nieko nereikia. Jūs jaučiate visišką pasitenkinimą ir Dievas jumis rūpinasi.
Suprantu, jog šie paprasti dalykai, apie kuriuos kalbu šiandieniniame pokalbyje, labai sunkiai jums suprantami, nes pasaulis apsivertė. Ir paprastos tiesos jūsų sąmonei tapo neprieinamos.

AŠ ESU Padma Sambhava


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#39