Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Padma Sambhava > Visa maldos praktikos esmė - ... >

Visa maldos praktikos esmė - jūsų sąmonės pakylėjimas

AŠ ESU Padma Sambhava. Ar žinote mane?
AŠ ESU atėjęs per šį pasiuntinį, kad truputį papasakočiau jums apie tai, ką aš vykdžiau savo įsikūnijimo Žemėje metu.
Aš atėjau į Žemę daugiau kaip prieš tūkstantį metų. Aš buvau pagimdytas išminties. AŠ ESU gimęs iš Išminties Lotoso.
Mano Budos pasiekimų lygis leido ateiti man į šį pasaulį tokiu būdu.
Ir jūs galite manimi netikėti. Daug stebuklų vyksta Žemėje, bet jeigu netikite šiais stebuklais, tai šie stebuklai jums neegzistuoja.
Jūs tikite tiktai tuo, ką matote savo televizorių ir kompiuterių ekranuose.
Tai, kas nerealu, jūs suvokiate kaip realybę, o to, kas realu, negalite suvokti.
Jūs tapsite Buda, kai jūsų sąmonėje įvyks atvirkštinis procesas: suvoksite Dieviškąją Realybę, būdami iliuzijoje ir suvokdami visą jūsų pasaulio netikrumą.
AŠ ESU buvau atėjęs į Žemę, kad įtvirtinčiau pagrindus to tikėjimo, kuris pavadintas budizmu, kad atnaujinčiau šį tikėjimą ir sustiprinčiau jį. Tai buvo mano misija. Ir aš džiaugiuosi atsiradusia man galimybe kreiptis į žmones, kurių dauguma nėra budistai.
Iš tikrųjų, kiekvienas iš jūsų labai paprastai gali tapti budistu. Jums pakanka savo širdyje priimti sprendimą niekada nekenkti nei vienai gyvai būtybei Žemėje ir jums būtina prisiimti įsipareigojimą padėti visoms gyvoms būtybėms Žemėje. Ir jeigu esate pasiruošę įvykdyti šiuos du pažadus, tai nuo šios dienos jūs galite save laikyti budistais.
Aš atėjau pas jus Vaišakhos šventės (balandžio gegužės) mėnesio, pilnaties Jaučio ženkle, išvakarėse. Ir aš atėjau įtvirtinti budizmo pagrindų jūsų širdyse, kaip kad aš atėjau su šia misija daugiau kaip prieš tūkstantį metų. Niekas pasaulyje nepasikeitė. Pasaulis kaip ir anksčiau skendi iliuzijoje ir neskuba su ja išsiskirti.
Jūsų maldos praktika turi būti kryptinga. Jeigu jūs meldžiatės be būtino kryptingumo, tai veltui eikvojate laiką. Ir jeigu tuo momentu, kai meldžiatės ar medituojate, jus aplanko mintys apie tai, kokį didelį darbą jūs atliekate žmonijai, tai jūsų malda tampa bevertė.
Kai meldžiatės, turite visiškai palikti savo žmogiškąją sąmonę. Kaip galite kalbėti su Dievu, jeigu savo sąmonėje nepakilote iki to lygio, kai Dievas galės jus išgirsti?
Jei tarpusavyje šnekatės, tai stengiatės prieiti arčiau, kad žmogus, į kurį kreipiatės, galėtų išgirsti jus. Kodėl gi savo pokalbio su Dievu metu nesirūpinate tuo, kad Dievas jus išgirstų?
Dievas kalba su jumis širdies kalba ir jūsų širdyje. Todėl, kai meldžiatės, niekas neturi atitraukti jūsų dėmesio. Jūs turite būti visiškai susikaupę į savo širdį, į savo širdies pojūčius.
Jums tuo metu netgi nebūtina tarti maldos žodžius. Jūs paprasčiausiai savo sąmonę sujungiate su Dievo sąmone. Pakeliate savo sąmonę iki Aukščiausiojo AŠ lygio. Ir jūs - Dievuje.
Visa maldos praktikos prasmė - jūsų sąmonės pakylėjimas. Jeigu jūsų lūpos ir jūsų liežuvis taria maldos žodžius, o jūsų protas tuo momentu klaidžioja aplink stebėdamas, kas jus supa, kuo užsiima kiti žmonės, tai geriau jums palikti maldą. Jūs užsiimate beprasmiu dalyku. Malda - tai bendravimas su Dievu, o ne pratimas liežuviui. Jūs žinote, kad budizmas kitaip suvokia Dievą. Bet jeigu Dievą suvokiate kaip Aukščiausiąjį Įstatymą, Absoliutą, Aukščiausią Išmintį, tai jūs jau beveik esate budistas.
Kaip keista stebėti, kai žmonės savo žmogiškąja sąmone sprendžia, koks yra Dievas ir ką Jis savimi išreiškia. Ir jeigu jūsų supratimas apie Dievą nesutampa su kito žmogaus supratimu, tai galite jausti netgi priešiškumą tam žmogui. Kiekvienas žmogus savo sąmonėje turi savąjį Dievo paveikslą. Ir todėl jums reikia paprasčiausiai įsisąmoninti, kad kiti žmonės gali turėti kitą Dievo supratimą. Bet tai nereiškia, kad kažkas turi teisingesnį supratimą, o kažkas turi mažiau teisingą supratimą.
Jūs priartėjate prie Dievo tik tada, kai pakylėjate savo sąmonę iki kaip galima aukštesnio jums pasiekiamo lygio. Ir kuo aukštesnis jūsų sąmonės lygis, tuo labiau suprantate, kad negalite pažinti Dievo. Ir netgi tada, kai kitų žmonių akyse tampate dievu, jūs vis tiek negalėsite pažinti Dievo.
Yra tik amžinas siekis suvokti Būtį, amžinas siekis save pranokti. Bet kai savo sąmonėje pasiekiate nirvanos būseną, tai suprantate, kad pasiekėte viską ir jums daugiau nereikia nieko pažinti todėl, kad jūs įėjote į Dievybės būseną.
Tačiau atėjus kitiems kosminiams terminams jūs vėl išeinate iš šios būsenos ir vėl pradedate pažinti Dievą.
Šis procesas neturi nei pradžios, nei galo.
Bet dabar esate ant pačios žemiausios Dievo pažinimo pakopos ir pati pirma užduotis yra išmokti atskirti iliuzinį pasaulį ir Realųjį pasaulį. Ir pirmiausia turite išmokti atskirti iliuziją savo sąmonėje.
Jeigu permąstysite savo mintis ir jausmus, tai suprasite, kad jūsų mintys ir jausmai absoliučiai nerealūs. Viskas, ką bepaliestumėte savo protu, yra iliuzija. Todėl pirmas atsilaisvinimo nuo iliuzijos etapas yra jūsų supratimas, kad visos jūsų mintys ir jausmai yra iliuzija.
Ir kai tik jūs šitai suprasite, būsite pasiruošę tolesniam žingsniui suvokiant tai, kas gi jumyse yra Realu.
Egzistuoja daugelis meditacijos praktikų. Visos jos nukreiptos į tai, kad padėtų prisiliesti prie jūsų pačių Realiosios dalies.
Ir pirmas žingsnis į Realiąją jūsų pačių dalį yra jūsų proto nuraminimas.
Aš duosiu jums savo mantrą. Į šią mantrą aš įdedu savo energiją, savo pasiekimų momentumą. Todėl, jeigu jūs nuspręsite skaityti šią mantrą dabar, tai tas mano mantros kartojimas duos maksimalų efektą. Ši mantra padės jums atsikratyti ne tik pernelyg didelio jūsų proto paslankumo, bet taip pat padės jums atsikratyti daugelio jūsų netobulybių.
Taigi nuolankiai tariate:

OM MANI PADME HUM

Kartokite šitą mantrą taip ilgai ir taip dažnai, kiek jums norėsis tai daryti.
Ši mantra padės jums atsikratyti savojo ego taip greitai, kaip greitai jūsų protas leis jo atsikratyti.
Kai kurie iš jūsų galvoja, kad galbūt jie iki šio gyvenimo pabaigos neatsikratys savo ego. Kai kurie galvoja, kad jiems prireiks dar keleto gyvenimų, kad atsikratytų savojo ego.
Įvyksta lygiai tai, ką jūs laikote galimą savo sąmonėje. Ir jeigu jūs savo sąmonėje laikysite galimą tai, kad atsikratysite savojo ego, jeigu metus kartosite mano mantrą po 1000 kartų per dieną, tai taip ir įvyks.
Tik prašau, prieš skaitydami mano mantrą nepamirškite įvykdyti mano rekomendacijų, kurias aš daviau šiame diktavime.
Nepamirškite, kad jūs kalbate su Dievu, tad savo širdyje kaip galima labiau prie Jo priartėkite, kad Jis jus išgirstų.

AŠ ESU Padma Sambhava, buvau su jumis šią dieną Vaišakhos šventės išvakarėse.