Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Padma Sambhava > Pokalbis apie būtinas tolesnei... >

Pokalbis apie būtinas tolesnei evoliucijai savybes

AŠ ESU Padma Sambhava, atėjęs pas jus per pasaulius.
Šiandieninio mūsų pokalbio tema bus amžina tema, kuri bus aktuali tol, kol egzistuos išreikšti pasauliai. Tai – Mokytojo ir mokinio, Guru ir čelos, tema.
Jūs turite priėjimą prie pačių šiuolaikiškiausių masinės informacijos priemonių, savo dispozicijoje turite tokias priemones kaip Internetas, jūs įvaldėte kompiuterį. Tačiau turiu jums pasakyti, jog jūsų civilizacija nė kiek nepažengė tuose santykiuose, kurie egzistuoja tol, kol egzistuoja išreikšti pasauliai.
Priešingai, jūs manote, jog viską žinote ir galite prieiti prie bet kurios informacijos, kurios apstu jūsų pasaulyje.
Jus įtikina, jog visą informaciją galima nusipirkti už pinigus, nes ji guli parduotuvių lentynose arba ją galima gauti apsilankius seminare.
Jus suklaidina ir jūs klystate. Todėl, kad ta informacija, kuri iš tikrųjų yra vertinga, neguli parduotuvių lentynose.
Kad ir kaip stengtųsi, jūsų civilizacija negali gauti priėjimo prie šios informacijos. Todėl, kad iš tikrųjų visi raktai į bet kurią informaciją paslėpti jūsų viduje. Ir tam, kad gautumėte šiuos raktus, jums reikėtų pakylėti savo sąmonę iki to lygio, kai sugebėsite šiuos raktus gauti. Dieviškosios išminties mokymo mechanizmas ištobulintas per amžius. Ir jo esmė ta, kad mokinys nuolankiai laukia, kada ateis momentas ir durys, už kurių slepiasi Tiesa, bus pravertos.
Pasikeitė laikas. Tačiau jis pasikeitė tik tuo, kad vis mažesnis žmonių kiekis sugeba įgyti tas savybes, kurios veda prie durų, už kurių slepiasi Tiesa. Likusieji Tiesos ieško ne ten, kur ji yra, o ten, kur šviečia masinių informacijos priemonių prožektoriai ir trimituoja, jog štai ji – tiesa.
Tyliai, labai tyliai ateina Tiesos suvokimas. Tarp dviejų atodūsių ir tarp dviejų širdies dūžių.
Gatvės ir masinių informacijos priemonių triukšmas netinka tam, kad pradėtumėte ieškoti Tiesos.
Jūsų civilizacijoje per daug sumaišties. Ir tada, kai kažkas paskelbia dar vieną kvailystę, ją pateikdamas kaip naują iš aukštų sferų atėjusią informaciją, galima nusišypsoti, o galima ir nuliūsti. Nes daug sumaišties ir visko daug, o Tiesos nėra.
Gelbėjimosi siūleliai, panašiai kaip voratinklio gijos, išmėtyti jūsų pasaulyje kaip ženklai, vedantys į Tiesos buveines. Bet jūs ženklų nepastebite ir neatkreipiate į juos dėmesio.
Vertėtų užsiimti labai paprastais dalykais tam, kad jūsų civilizacija gautų nors įsivaizdavimą apie tuos dalykus, kurie susiję su slaptosiomis žiniomis, kurios vis dar plinta Žemėje mokinių perėmimo grandine.
Tačiau net pačiais atšiauriausiais laikais ryšys tarp pasaulių nenutrūkdavo. Visada, netgi pačiais baisiausiais laikais, įsikūnijime buvo žmonių, kurie nešė į pasaulį Tiesos vibracijas.
Yra žemės rutulyje specialių vietų, kur yra šio Žinojimo, šios Tiesos nešėjų.
Žinau, esu įsitikinęs, kad ateis laikai, kai žmonės pavargs nuo sumaišties. Kai žmonės pradės grįžti į tą siaurą takelį, kuris veda į Tiesą.
Kai aš buvau įsikūnijime, nepradėdavau pokalbio su siekiančiais žinių tol, kol jie nepademonstruodavo savo kryptingumo ir nuolankumo.
Kartais po dešimtį metų laukdavau ir stebėdavau, prieš pradėdamas patį paprasčiausią pokalbį su tais individais, kurie siekė tapti mano mokiniais, kad gautų dalelę Tiesos.
Kas iš jūsų gali sėdėti meditacijos poza ištisus metus ir nuolankiai laukti, kada jūsų vibracijos leis Mokytojui su jumis klabėti?
Ne, jūs norite sumokėti pinigus ir už juos gauti visas žinias.
Nusiraminkite. Tiesa ir žinios už pinigus neperkamos. Jos įeina į jūsų būtybę tada, kai jūsų sąmonė pasiruošusi jas įsisavinti.
Tai įvyksta neišvengiamai. Kai indas pasiruošęs – ateina Mokytojas. Tai – jūsų fiziniame pasaulyje veikiantis įstatymas.
Ir jeigu prie Mokytojo prieisite anksčiau, nei iš tikrųjų būsite pasirengę, tai negausite nieko, tik nusivylimą. Maža to, jūs dar apkaltinsite Mokytoją visomis jums būdingomis ydomis. Todėl, kad tikrasis Mokytojas yra jūsų veidrodis, kuriame matote save.
Dažnai nutinka, kad žmonės mano, jog fizinio pasaulio laikas ir aplinkybės taip pasikeitė, jog būtini nauji požiūriai, traktavimai, nauji mokymai, kad senos priemonės paseno ir daugiau neaktualios.
Ką gi? Galbūt jums taip ir yra. Tačiau tie įstatymai, kurie egzistuoja visatoje milijardus metų, kol kas dar nepasikeitė.
Kada nors jūsų mokslininkai savo laboratorijose ras kosminių įstatymų patvirtinimus. Tačiau tai įvyks ne anksčiau, nei žmonijos sąmonė bus pasiruošusi šiuos atradimus priimti. O iki tol mokslas yra atitrūkęs nuo Tiesos, kaip apskritai jūsų civilizacija nuo jos atitrūkusi.
Šiandien pas jus atėjau dėl to, kad jūs savo sąmonėje išsiaiškintumėte, jog tol, kol neįgysite tolesnei evoliucijai būtinų savybių, niekur nepajudėsite iš mirties taško, kuriame žmonija mindžikuoja jau keletą tūkstantmečių.
Tam, kad geriau įsisavintumėte, šias savybes aš pakartosiu.
Jums būtinas nuolankumas prieš Aukščiausiąjį Įstatymą, jums būtini kryptingumas, paklusnumas, kantrybė ir pakantumas.
Tai – pagrindinės savybės.
Dar jums būtinas teisingas vektorius, kuris suteikia teisingą jūsų žengimo Keliu kryptį. O teisingu vektoriumi laikomas noras padėti visoms šioje visatoje egzistuojančioms gyvoms būtybėms.
Daviau jums pamokymą. Ir dabar jums reikia laiko apmąstymams.

AŠ ESU Padma Sambhava. Om.