Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Laisvės Deivė > Mokymas apie Dieviškąją Laisvę... >

Mokymas apie Dieviškąją Laisvę

AŠ ESU Laisvės Deivė.
AŠ ESU šiandieną atėjau tam, kad įtvirtinčiau jūsų protuose ir širdyse Laisvės savybę. Prieš duodama jums laišką, aš mąsčiau, kaip būtų geriau pateikti informaciją tiems žmonėms, kurie skaito šiuos laiškus. Aš priklausau tiems Valdovams, kurie globoja Ameriką. Ir Niujorke aš įtvirtinu Laisvės fokusą Amerikai ir visam pasauliui.
Taipogi aš esu Karminės Valdybos narys ir jūs galite kreiptis į mane asmeniškai, ypač jei jums kils klausimų po šiandieninio mano laiško.
Taigi laisvės savybė. Aš nepavargstu kalbėdama apie šią savybę, nes tai viena iš svarbiausių savybių, kurios daro žmogų panašų į Dievus. Kiekvienas iš jūsų laisvę įsivaizduos savaip. Tačiau yra aukštesnis laisvės pavyzdys, kuriuo turite sekti, jei norite eiti tuo Keliu, kurio jus moko Pakylėtieji Valdovai.
Visiškai atsakingai turiu jums pasakyti, kad šioje savybėje yra labai didelių iškraipymų. Viskas jūsų pasaulyje dvejopa ir viskas iškraipoma. Laisvės savybė nėra jokia išimtis.
Mes kalbame apie laisvę, o labai daugelis pradeda galvoti apie visko leistinumą, apie laisvę užsiimti bet kuriais dalykais, kuriais šiuo momentu jie nori užsiimti. Ir kadangi jų sąmonės būsena netobula, tai labai daugelis nori laisvai užsiimti pačiais nepadoriausiais dalykais, ir butų labai nepatenkinti, jei jiems uždraustų tai daryti.
Todėl aš ateinu, kad paaiškinčiau jums laisvės savybę. Ir kuo arčiau ši savybė bus prie Dieviškojo pasireiškimo, tuo aukštesnius laisvės pavyzdžius galėsite suprasti ir savo gyvenime jais sekti.
Pats aukščiausias jums pasiekiamas laisvės supratimas bus laisvė nuo materijos pančių. Tiesa, aš nežinau, kiek vis dėl to tai bus pasiekiama daugumai, kas skaito šį mano laišką.
Jei eitume į amžių gilumą ir prisimintume seną žmonijos istoriją, tai žmonija dar nebuvo panardinta į materiją. Ji egzistavo subtilesniuose būties planuose. Tai buvo prieš daugelį milijonų metų. Tačiau kiekvienas iš jūsų, kas skaito mano laišką, tuo laiku gyveno. Žemei tai buvo kūdikystės amžius.
Ir šiame kūdikystės amžiuje žmonija buvo nenuodėminga. Ji turėjo teleportacijos, nusodinimo sugebėjimą, ji nuolat buvo palaimos ir vienybės su Kūrėju būsenos.
Tačiau nebuvo vieno elemento, kuris būtų leidęs žmonėms evoliucionuoti ir būti sąmoningiems kūrėjams. Žmonija neturėjo proto. Kas buvo paskui, jūs truputį žinote. Tai atsispindėjo daugelyje mitų, legendų ir pasaulio mokymų. Žmonija buvo apdalinta protu savanoriškai pasiaukojus Didingosioms Dvasioms, Šventiesiems Kumarams.
Ir gavusi savo dispozicijon šį galingą instrumentą, žmonija pradėjo juo naudotis. O kadangi žmonija turėjo laisvą valią, tai ji turėjo galimybę panaudoti šią dovaną pagal savo laisvą valią.
Ir tada, kai protas buvo naudojamas pagal Dievo Valią, žmogiškieji individai prie savo kauzalinio kūno pridėdavo vaivorykštinius apvalkalus. O tada, kai protas buvo naudojamas ego užgaidoms tenkinti, tai Dieviškoji energija nusėsdavo ir tankindavo erdvę. Praėjo daugelis milijonų metų ir pasaulis pasidarė toks tankus, koks jis jums atrodo dabar. Ir milijonų metų laikotarpiu neteisingai žmonijos panaudotos proto bei laisvos valios dovanos iš esmės sukūrė sielos kalėjimą. Todėl, kad jūsų sukurtas tankus pasaulis vis labiau ir labiau kaustydavo pirmapradę jums būdingą laisvę. Ir dabar jūs esate tarp tankaus pasaulio, pririšti prie jo daugeliu sąsajų. Tai jūsų sukurtos karminės sąsajos. Jūsų prisirišimai prie šio pasaulio, prie pomėgių ir šio pasaulio daiktų.
Šiandieną aš atėjau, kad pažadinčiau jūsų sielose Dieviškosios Laisvės, kaip išsilaisvinimo iš materijos pančių, siekį. Atėjo laikas jums suvokti tuos paprastus dalykus, kurių jus moko Pakylėtieji Valdovai. Jūsų sąmonė turi būti išlaisvinta pirmiausia. Turite išmokti savo sąmonėje jausti Dieviškąją laisvę, kaip neprisirišimą prie materialaus pasaulio. Pažvelkite, kas jus jūsų pasaulyje laiko? Išanalizuokite visus savo prisirišimus. Ar taip jau jie dabar jums svarbūs? Ar nebandote jūs sekti inertiškai daugumos žmonijos sąmonei iš paskos?
Žmonija, kiekvienas žmogiškasis individas, stovi savoje evoliucinio vystymosi stadijoje. Tačiau turi atsirasti tam tikras skaičius individų, kurie sugeba atsiliepti į mano žodžius ir prabusti savo sąmone Dieviškajai Laisvei, kaip laisvei nuo materijos pančių, kaip laisvei nuo bet kurių prisirišimų prie materijos.
Aš nesakau nieko kito, kas nebūtų buvę studijuojama įšventintųjų mokyklose. Vienas iš svarbiausių dalykų, kuris buvo dėstoma šiose mokyklose, – tai laisvė nuo prisirišimų prie materijos apskritai, ypač nuo prisirišimų prie bet kurios nuosavybės, daiktų.
Labai gerai suprantu, kad visas pasaulis šiuo metu sukurtas žmonių parašytų įstatymų, kurie pirmiausia pašaukti ginti nuosavybės teisę, pagrindu.
Ar neatrodo jums keista, kad tiek įstaigų, teismų, valstybinių ir privačių struktūrų nukreipia savo pastangas į tai, kad įtvirtintų kažkieno teisę į kokią nors nuosavybę?
Iš mano ir iš Pakylėtųjų Valdovų požiūrio taško tai – absoliučiai absurdiški veiksmai. Kaip galima turėti tai, kas jau turi savo šeimininką nuo šios kūrinijos pradžios. Viskas priklauso Dievui ir viskas yra Dievas.
Dabar jūs įsivaizduojate, kokia praraja skiria Pakylėtųjų Pulkų sąmonę ir daugumos žmogiškųjų individų sąmonę? Ir dabar jūs matote tai, su kuo jums reikia dirbti.
Kaip be perdėtų sukrėtimų ir netgi aukų išnarplioti jūsų prisirišimų Gordijo mazgus? Kaip rūpestingai išnarplioti vieną karminį ryšį po kito ir nepadaryti žalos Gyvybei? Tai viena iš tų užduočių, kurias sprendžia Pakylėtieji Valdovai ir taip pat Karminė Valdyba.
Taip, galima paimti kalaviją ir per keletą sekundžių perkirsti žmonijos karmos Gordijo mazgą. Tačiau kiek sielų tada žus?
Todėl mes ateiname ir kiekvieną kartą kreipiamės į tuos, kurie sugeba mus išgirsti. Labai gerai suprantu, kad galima skristi į kosmosą, galima kurti superšiuolaikinę techniką ir upes nukreipti atgal, ir tai daug lengviau, nei pakeisti sąmonę, kad pakiltumėte į kitą evoliucinį lygį.
Buvau su jumis šią dieną. Ir dabar atėjo laikas man išeiti.

AŠ ESU Laisvės Deivė


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#21