Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Laisvės Deivė > Pats geriausias pamokslas bus ... >

Pats geriausias pamokslas bus jūsų asmeninis pavyzdys

AŠ ESU Laisvės Deivė, atėjusi pas jus per šį pasiuntinį.
AŠ ESU Karminės Valdybos narys ir AŠ ESU atėjau pas jus su atitinkamu tikslu balandžio 23 dienos išvakarėse.
Numylėtinis Surija atėjo pas jus kovo 19 dieną, kad supažindintų jus su tuo, jog 23 dienos dispensacija dabar veikia tik toms sieloms, kurių švari širdis ir švarūs veiksmų motyvai.
Todėl nepamirškite, kiekvieno mėnesio 23 dieną jūs turite galimybę transmutuoti ateinančio mėnesio karmą.
AŠ ESU Laisvės Deivė ir Dieviškosios Laisvės savybė jums visų pirma numato laisvę nuo jūsų karmos, laisvę nuo tų energijų, kurias jūs iškreipėte savo neatitinkančiais Dievo valios poelgiais praeityje. Šios energijos pririša jus prie fizinio plano ir prie kitų tankių Žemės planetos sluoksnių. Ir jūsų pagrindinė užduotis – atsilaisvinti nuo šio prisirišimo.
Ir šis atsilaisvinimo procesas nėra vienkartinis. Jeigu visa jūsų iškreipta energija per daugelį tūkstančių įsikūnijimų staiga jūsų auroje suaktyvėtų, tai jūs negalėtumėte išlaikyti tokios įtampos. Todėl pagal humaniškus Kosminių Ciklų Įstatymus jūsų gyvenimas padalijamas į laiko intervalus, kada aktyvuojasi viena ar kita anksčiau jūsų iškreipta energija. Ir šie laiko intervalai kartojasi 12 pagrindinių Kosminių valandų spinduliais.
Šie laiko ciklai dalijasi į metinius ciklus, vadinamuosius dvylikos metų ciklus, atitinkančius Zodiako ženklus, ir mėnesinius kiekvienų metų ciklus.
Tai yra tie ciklai, pagal kuriuos vyksta sugrąžinimas jums tų situacijų, kurias jums būtina praeiti, kad subalansuotumėte anksčiau jūsų iškreiptas ir esančias jūsų auroje energijas.
Viskas visatoje vyksta pagal kosminius ciklus ir šie ciklai Dievo užrašyti žvaigždžių kalba. Tas, kas suvoks žvaigždžių kalbą, galės sužinoti Dievo plano visai visatai ir konkrečiai planetai arba žvaigždei detales. Gimimo momentu jūsų gyvybės srautui paleidžiamas Kosminis laikrodis. Prisukama jūsų individualių valandų spyruoklė. Ir, žinodami jūsų gyvenimo planą, nulemtą žvaigždžių jūsų gimimo momentu, galite sužinoti, kokiu laiko periodu ir kokias energijas iš jūsų praeitų karminių įrašų jums leidžiama atidirbti.
Jeigu įdėmiai peržvelgsite savo gyvenimą, tai pastebėsite, kad labai periodiškai prieš jus iškyla tos pačios problemos, susijusios su jūsų psichika ir su jūsų pačių ir supančio pasaulio suvokimu. Spyruoklė vis labiau įsisuka ir kiekviename naujame apsisukime tos pačios problemos sugrįžta jums vėl ir vėl. Ir jūs priversti vėl ir vėl sugrįžti prie savo neatidirbtų savybių ir spręsti prieš jus iškylančias gyvenimiškas problemas kiekvieną kartą naujame lygyje.
Tai primena vandenyno bangų pliuškenimąsi. Banga plūsteli į krantą ir paskui atsitraukia. Judėdama banga įtraukia akmenis, esančius vandenyno krante, nusitempia juos su savimi. Ir per tūkstančius metų akmenys tampa glotnūs. Vandenynas gludina bet kurį aštrų akmens kampą. Lygiai taip pat kiekvieną dieną, dieną iš dienos, iš metų į metus, Dievas Kosminių ciklų pagalba šlifuoja jūsų netobulas savybes, kol jūs tapsite glotnūs. Kol jūsų aura įgis teisingo ovalo formą, skaidrumą ir spalvas, kurie iš pat pradžių buvo būdingi jūsų sielai prieš jums įsikūnijant fiziniame pasaulyje.
Ir šis jūsų savybių šlifavimo procesas ir jų pertvarkymo į Dieviškąsias savybes procesas vyksta ne vieną gyvenimą.
Išmintingas žmogus supranta, kad negalima išvengti Kosminio Įstatymo, bet rezultatą, į kurį jus nukreipia Kosminis Įstatymas, galima pasiekti per mažesnį laiko tarpą, jeigu nesipriešins Įstatymui, o padės jį įvykdyti. Šiuo atveju rezultatas pasiekiamas per mažesnį kosminių ciklų skaičių. Ir tą reiškia pasakymas, kad išrinktiesiems dienos bus sutrumpintos.
Jūs turite galimybę sutrumpinti savo buvimo Žemėje dienas tik tuo atveju, jeigu pagreitinsite karmos sugrįžimą. Ir tai, ką kitas žmogus atidirbs per dešimtis metų, jūsų galite pereiti per metus.
Jūs paprasčiausiai greičiau pertvarkysite iškreiptą energiją, nes norėsite daryti tai ir dėl Dieviškosios malonės, kuri leidžia jums tai daryti.
Todėl nenuvertinkite 23 kiekvieno mėnesio dienos. Jeigu jūsų ketinimai tyri, tai šią dieną galite transmutuoti ateinančio mėnesio karmą ne tik teisingais pasirinkimais, bet ir maldos praktika.
Aš norėčiau, kad turėtumėte teisingą motyvą, su kuriuo jums verta pradėti skaityti maldas tą dieną:
-Nuoširdžiai suvokiate visas savo nuodėmes, padarytas praeityje, ir stengiatės padaryti viską, kas nuo jūsų priklauso, kad nekartotumėte šių nuodėmių ateityje.
- Ir jūs esate pasirengę savo širdžių, pripildytų meile visai kūrinijai, kiekvienai gyvai būtybei momentumo pagalba pritraukti į savo pasaulį tą kiekį Dieviškosios Energijos, kuris leis jums iki galo perdirbti savo iškreiptą energiją.
Ir jeigu šitaip sugebėsite savo uždirbto momentumo dėka pertvarkyti į Šviesą visą iškreiptą energiją, kuri leidus Įstatymui šiuo kosminiu terminu yra atvira perdirbimui, tai kai ateis kitas terminas, skirtas šios energijos pertvarkymui, tai jau nebebus ką pertvarkyti.
Ir visgi jūs ir toliau tarnausite. Todėl, kad iki tol, kol esate įsikūnijime, turite panaudoti kiekvieną savo buvimo Žemėje minutę, kad suteiktumėte pagalbą toms gyvoms būtybėms, kurios ne taip sėkmingai pasislinko savo Keliu kaip jūs.
Tam, kad žmogus suvoktų savo padėtį šiame pasaulyje, įsisavintų savo netobulumą ir veržtųsi į Dievą, jam būtina pradinė energija, kuri leis jam tai padaryti.
Įsivaizduokite, kad priėjote prie žmogaus, kurio tokia sunki karma, kad nesuvokia savo ryšio su Dievu ir su visomis kitomis būtybėmis Žemėje. Jis panašus į aprūkusį indą. Labai aprūkusį. Kodėl gi jums neišeikvojus dalies savo energijos, kad išvalytumėte šį indą. Perbrauktumėte per jį skudurėliu, padėtumėte jam gauti nors mažą Dieviškosios Energijos dalelę, mažą Šviesos spindulėlį, kuris sugebės pažadinti šio žmogaus miegančią sąmonę.
Kiekvienas iš jūsų, jeigu prisiminsite, buvo tokioje aprūkusioje padėtyje praeityje. Ir visada šalia jūsų atsirasdavo žmogus, kuris švelniai į jus pažvelgdavo arba atjausdavo jūsų sielą. Ir jūs gavote tą energijos porciją, kurios jums trūko tuo momentu, kad pakylėtumėte savo sąmonę iki aukštesnio Realybės suvokimo lygio. Kiekvienam iš jūsų reikalinga pagalba ir kiekvienas iš jūsų gali suteikti tokią pagalbą.
Galite suteikti šią pagalbą nesąmoningai, savo žvilgsniu, savo reakcija į atsiradusią kritinę situaciją. Pats geriausias pamokslas bus jūsų asmeninis pavyzdys, tai, kaip elgiatės gyvenime, kaip priimate gyvenimiškas situacijas ir gyvenimiškus išbandymus.
Jūsų pradinės įšventinimų mokyklos baigiamasis egzaminas bus ta diena, kai pamatysite, kokiam dideliam jus supančių žmonių būriui galite padėti. Ir pats didžiausias jūsų pasiekimas bus tas momentas, kai jūs nuoširdžiai džiaugsitės savo draugų pasiekimais.
Kai nuoširdžiai džiaugiatės supančių jus žmonių pasiekimais, tai kaip savo asmeninių pasiekimų momentumą gaunate kiekvieno iš žmonių, kurio pasiekimais jūs nuoširdžiai džiaugiatės, pasiekimus.
Šitaip galite pagausinti savo brangenybes Danguje, savo kauzalinio kūno turtus. Galite iš viso nieko nedaryti patys, o tik padėti ir nuoširdžiai džiaugtis kitų pasiekimais. Taip uždirbsite daug daugiau nuopelnų ir gerosios karmos, negu netgi tada, kai patys dėsite visas pastangas kovai su savo trūkumais.
Aš šiandien jums atskleidžiau labai paprastą paslaptį, kurios dėka labai daugelis buvo pakylėti ir užbaigė žemiškuosius įsikūnijimus.
Mokėkite džiaugtis ir žavėtis kitų žmonių pasiekimais.

AŠ ESU Laisvės Deivė, daviau jums pamokymus šią dieną.