Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Helijas > Linkiu jums išmokti saugoti sa... >

Linkiu jums išmokti saugoti savo sąmonę tame lygyje, kur yra tik Meilė, džiaugsmas, ramybė ir harmonija

AŠ ESU Helijas. Aš atėjau šią dieną ir mane perpildo džiaugsmas! Ir aš noriu pasidalyti šiuo džiaugsmu! Todėl, kad viskas, kas dabar Žemėje vyksta, yra tik apmaudus epizodas. Ir viskas praeis.
Aš esu Karminės Valdybos, kuri vis dar posėdžiauja, pasiuntinys. Ir šį kartą man teko garbė pranešti jums apie tai, kad atsirado Žemėje individų, kurie išreiškė būtiną kryptingumo ir pasiaukojimo momentumą. Ir tai užfiksuota laiškuose Karminei Valdybai ir akašos kronikose.
Mes turėjome galimybę pateikti Didžiajai Centrinei Saulei tuos ištikimybės Dievo Valiai, pasiaukojimo ir narsumo pavyzdžius. Ir šito pakako tam, kad būtų paskirta taip Žemei būtinos energijos.
Atskleisiu jums nedidelę paslaptį. Visą šį laiką, kai tęsėsi Karminės Valdybos Posėdis, aš savo asmenine iniciatyva siunčiau Žemei Meilės spindulius. Ir daugelis iš jūsų, kurie trumpomis šiaurės pusrutulyje žiemos dienomis gaudė momentą ir nukreipdavo žvilgsnį į mane, galėjo pajausti mano Meilę. Savo Meile aš tiesiog žadinau jūsų sielas. Ir aš džiaugiuosi, kad taip pat ir mano pastangos nenuėjo niekais.
Ką gi, tai džiaugsminga žinia, kuri subrendo kaip tik šių sudėtingų metų pabaigoje. Šiais metais Valdovai dėjo labai daug pastangų, kad subalansuotų situaciją planetoje. Ir džiugu tai, kad Pakylėtųjų Valdovų pastangos rado atgarsį jūsų širdyse. Nedaugelio širdyse, bet tokiose nuoširdžiose ir ištikimose!
Kokia laimė jausti pasitenkinimą dėl gerai atlikto darbo! Mano džiaugsmas nežino ribų! Ir jeigu man pavyktų apdalyti nors tuos, kurie skaito šį mano laišką, savo Meile, savo džiaugsmu, savo optimizmu, įsivaizduokite, kiek šviesesnė ir džiaugsmingesnė taptų atmosfera Žemėje!
Aš stebiuosi tais žmonėmis, kurie bando surasti išorinį pasilinksminimą girtoje kompanijoje ar pramogavime. Aš stebiuosi jumis, nes tikrasis džiaugsmas ateina iš širdies. Jis būna įvairus. Ir kartais pagal žmogaus išvaizdą nesimato, kad jį perpildo vidinis džiaugsmas. Tačiau pakanka pažvelgti jam į akis ir viskas jums tampa suprantama.
Džiaugsmas – tai sąmonės būsena, kuri nesusieta su fiziniu pasauliu. Tai sąmonė, kurioje atsispindi Aukščiausieji pasauliai. Ir duok Dieve jums visiems išmokti jausti šį tylų džiaugsmą, pripildantį jūsų gyvenimą prasmės, kuri priverčia jus ištiesinti pečius ir ne eiti, o pleventi virš žemės.
Tai – ypatinga Išmintis, kuri geriausiu būdu jungiasi su Meile. Džiaugsmas ir Meilė. Jums pakanka kultivuoti savyje tik dvi šias savybes. Ir jūs pamatysite, kaip viskas jūsų gyvenime pradės keistis. Pažvelkite į mane. Ar nenorite jūs atsakydami man nusišypsoti?
Visada, kai liūdesys ar bloga būsena jus užvaldo, ieškokite manęs danguje, pagaukite asmeniškai jums mano nukreiptą Meilės spindulį, prisiminkite šį mano laišką.
Duokite sau žodį visada, kai jus užvaldys sunkios mintys, abejonės, prisiminti mane. Jums paprasčiausiai pakanka vizualizuoti didelį, degantį saulės diską dangiškai žydrame danguje. Pati ši vizualizacija gali pakeisti jūsų būseną tiesiog jus supančių žmonių akyse.
Taip, aš burtininkas ir aš galiu daryti stebuklus.
Kiekvienas iš jūsų irgi gali išmokti daryti tokį stebuklą. Tai ypatinga malonė, kurią galite atverti kaip dovaną. Tai – dovana uždegti žmonių širdis. Ir visi, kurie yra jūsų aplinkoje, galės pajusti jėgų, energijos antplūdį, pakylėtą dvasios būseną. Melskite, kad jums ši dovana būtų atverta. Šios dovanos paslaptis labai paprasta. Jūs tampate Dieviškosios energijos jūsų pasauliui laidininkais. Ir tada, kai jūs dėl savo nuopelnų gaunate šią dovaną, savo pasauliui tampate panašūs į saulę. Jūs duodate savo sielos šilumos ir energijos viskam, kas jus supa, niekam nedarydami apribojimų.
Aišku, kad pasiektume tokią būseną, daugelį metų reikia paskirti užkopimui į šį sąmonės lygį. Tačiau yra trumpesnis kelias, kai jūs akimirksniu galite pasiekti tą būseną, ir tie iš jūsų, kurie rašė laiškus Karminei Valdybai ir pasisiūlė pasiaukoti tam, kad pasaulis tęstų savo egzistavimą, jūs galite pabandyti pakilti į šį sąmonės lygį. Jums – tai lengva.
Daug sunkiau išlaikyti pasiektą sąmonės lygį ilgą laiko tarpą. Ir tada, kai jūs, įveikdami save, nugalėdami savo ir supančių žmonių netobulas būsenas, kas dieną saugote savo sąmonę besąlyginės Meilės ir vidinio džiaugsmo lygyje, jūs pereinate savo įšventinimus!
Visiems jums naujais metais linkiu išmokti saugoti savo sąmonę tame lygyje, kur yra tik Meilė, džiaugsmas, ramybė ir harmonija. Kuo didesnis žmogiškųjų individų skaičius sugebės nuolatos saugoti savo sąmonę tame lygyje, tuo lengviau bus visiems likusiems. Sunku – pirmtakams. Tiems, kurie eina iš paskos, – lengva.

AŠ ESU Helijas!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#31