Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Helijas > Atverkite savo širdis beribei ... >

Atverkite savo širdis beribei Dangaus malonei

AŠ ESU Helijas. Aš siunčiu jums linkėjimus iš mūsų Saulės sistemos Saulės!
Aš atėjau, kad duočiau nedidelį mokymą apie Saulės prigimtį. Saulę jūs matote kiekvieną dieną. Ir jums atrodo taip įprasta matyti Saulės tekėjimą ir jos nusileidimą, kad neatkreipiate į tai dėmesio.
Tačiau Saulė jūsų Saulės sistemoje yra tas centras, be kurio būtų neįmanomas gyvybės egzistavimas nei vienoje iš Saulės sistemos planetų - matomų jūsų fiziniu matymu ir nematomų. Todėl ant manęs, kaip ant būtybės, įdvasinančios savo buvimu Saulę, krinta didelė atsakomybė.
Visi procesai, kurie vyksta fizinėje Saulėje ir kurie daro įtaką įvykiams Žemėje, kaip įrodė jūsų mokslininkai, yra procesų, vykstančių subtilesniame pasaulyje, pasekmė.
Jūsų Saulė yra žvaigždė, kurioje gyvena protingos ir labai išsivysčiusios būtybės. Todėl tie procesai, kurie vyksta mūsų Saulės sistemoje, yra mūsų visiškai kontroliuojami. Kad ir kiek jūsų mokslininkai įrodinėtų, kad gyvybė neįmanoma esant tokioms aukštoms temperatūroms, aš čia ir aš egzistuoju, aš suteikiu savo pagalbą ir savo paramą kiekvienai saulės sistemos planetai, įskaitant jūsų Žemę.
Jūsų planeta išgyvena pasikeitimus ir artimiausiu (aišku, kosminiais matais) metu jūsų laukia rimti pasikeitimai jūsų planetoje. Ir tai palies visas gyvas būtybes, gyvenančias Žemės planetoje. Ir Saulė, jos spinduliavimas ir magnetinis ir gravitacinis laukai, taipogi subtilesni laukai, kurių jūsų mokslininkai nesugeba užfiksuoti, vaidins ne paskutinį vaidmenį tuose pertvarkymuose, kurie laukia Žemės.
Nebijokite tų permainų, kurios vyksta Žemės planetoje. Šios permainos vyks daugelio tūkstančių metų, daugelio jūsų įsikūnijimų laikotarpiu. Ir šie pakitimai prisidės prie to, kad jūsų technokratinė civilizacija būtų ištrinta iš naujų žmonijos kartų ir rasių atminties. Žemės ateities korekcija jau prasidėjo ir jums pasisekė išvengti planetos sugriovimo. Todėl visi ateičiai numatomi pakitimai bus planiniai. Žemė palaipsniui atsikratys jūsų civilizacijos įtakos pasekmių ir įgis natūralesnę išvaizdą, švelnesnį klimatą, ir pats egzistavimas planetoje bus malonesnis ir saugesnis.
Visa tai bus artimiausioje kosminiais matais ateityje. Ir visi šie pakitimai įvyks dėl jūsų sąmonės pasikeitimo, per jūsų protus ir širdis.
O jūsų sąmonės pasikeitimui įtaką daro daugelis faktorių, tarp kurių svarbiausias yra jūsų Saulė ir tie procesai, kurie vyksta Saulėje - fiziniame plane, taip pat ir subtilesniuose planuose.
Netgi šių diktavimų priėmimas vyksta su Saulės energijos pagalba ir man betarpiškai dalyvaujant - man dalyvaujant kiekvieno diktavimo perdavimo metu.
Taip, numylėtiniai, būtina sąlyga perduodant mūsų pranešimus yra Saulės energija, kurią mes panaudojame perduodamos informacijos sustiprinimui.
Ir taip, kaip Saulė šviečia visiems be išimties, šie diktavimai, kuriuos mes duodame trečią mėnesį kiekvieną dieną, duodami visiems be jokių apribojimų.
Ir lygiai taip, kaip Saulė vieniems daro teigiamą poveikį, o kitiems pražūtingą, toks pats ir šių diktavimų poveikis.
Yra žmonių, kuriems šiuose diktavimuose yra tobulas, gyvybingas Dieviškosios Energijos nektaras ir kurie pasiruošę gerti šį nektarą kiekvieną dieną ir negali pasisotinti. Lygiai taip pat yra kitų žmonių, kurie dėl energijų, esančių šiuose diktavimuose, įtakos jaučia labai negatyvias vidines būsenas. Jie vis labiau ir labiau nusirita į kritikos, smerkimo ir netgi pykčio poziciją.
Tai Dieviškosios Energijos savybė, numylėtiniai, ji pagreitina tuos vidinius procesus, kurie vyksta jūsų būtybėje. Ir jeigu jūs visa savo širdimi ir visa savo esybe linkstate į Šviesą, Saulę, Gėrį, Dievą, tai papildoma Dieviškoji Energija pagreitins jūsų gerus siekius ir gausite neregėtą savo augimo ir vystymosi impulsą. Ir jeigu jūsų viduje apsigyveno negeros pavydo, smerkimo, egoizmo, neapykantos energijos - ar mažai kitų neigiamų jausmų egzistuoja Žemėje, tai Dieviškoji Energija sustiprins jūsų negatyvias savybes, ir tai, kas anksčiau buvo paslėpta po išorine padoria sapaliojimo apie Dievą kauke, negalės daugiau būti paslėpta ir išlįs į paviršių.
Ir jūsų neigiami jausmai ir mintys pasireikš per jūsų poelgius, jūsų žodžius, per viską, ką darote.
Ir tai jums visų pirma turėtų pasitarnauti kaip signalas analizei, ar viskas jūsų viduje gerai. Ar nenukrypote jūs nuo krypties? Ar neatėjo laikas atkreipti ypatingą dėmesį į visas savo negatyvias savybes ir pagaliau atsikratyti jų galutinai ir negrįžtamai.
Todėl, numylėtiniai, įdėmiai sekite savo būsenos pasikeitimus skaitant šiuos diktavimus ir laiku imkitės pastangų, kad su šaknimis išrautumėte mažiausią trūkumą ir mažiausią neigiamą energiją, apsigyvenusią jūsų auroje ir įaugusią į jūsų išorinę sąmonę.
Taip, numylėtiniai, Dieviškoji Energija, visų pirma duodama jums tam, kad atskleistumėte savo netobulybes ir laiku imtumėtės priemonių, kad su jomis išsiskirtumėte.
Tiems iš jūsų, kam šie diktavimai daro tokį neigiamą poveikį, kad jūs paprasčiausiai negalite jų skaityti dėl to, jog jus tiesiog užplūsta pykčio, neapykantos, smerkimo, pasipiktinimo banga, aš rekomenduoju neilgam nutraukti šių diktavimų skaitymą. Tai bus daug geriau, negu skleisti apie save neigiamas vibracijas ir neteisingai kvalifikuoti Dieviškąją Energiją.
Jums būtina dirbti su savimi. Kreipkitės pagalbos į Valdovus, prašykite jų padėti jums atsikratyti jūsų neigiamų minčių ir jausmų. Prašykite ne kartkartėm, o kiekvieną dieną. Ir aš tikiu, kad ateis momentas, kai galėsite atnaujinti šių diktavimų skaitymą ir mėgautis juose esančiu Dieviškosios Energijos nektaru.
Tiktai tam, kas visiškai negyva ir savanoriškai savo laisva valia atsisakė tolesnio evoliucinio vystymosi, šie diktavimai nedarys jokio poveikio.
Jeigu jūs nieko nejaučiate skaitydami šiuos diktavimus ir negaunate skaitydami nei informacinio, nei energetinio papildymo, tai aš jus galiu tik užjausti. Jūs iš tikrųjų pasirinkote ir šis pasirinkimas yra šone nuo pagrindinės evoliucinės eigos šioje planetoje ir šioje visatoje.
Ir netgi tai, kas dvasiškai negyva, vis tiek gauna Saulės šviesą. Todėl, kad Saulės prigimtis – šviesti, duoti šilumą ir energiją. Ir sutikite, kad jūs negalite Saulei priekaištauti, jog ji savo spinduliais daro jums per griežtą poveikį.
Taip pat ir jūs negalite priekaištauti mums ir pasiuntiniui už šiuos diktavimus, kuriuos mes jums duodame.
Ir tai iš tiesų ta malonė, kurią jums suteikia Dangus. Ir visą šios malonės reikšmę jūs galėsite įvertinti tik praėjus kuriam laikui.
Švelnios ir rūpestingos Kosminių Būtybių rankos pasiruošusios suteikti visą jums būtiną pagalbą 24 valandas per parą. Ir tik jūs patys sprendžiate, pasinaudoti šia pagalba ar atmesti ją.
Atverkite savo širdis beribei Dangaus malonei ir pakiškite savo čakras po nesibaigiančios Dieviškosios Energijos srove, po ant jūsų krentančiu Šviesos kriokliu.

AŠ ESU Helijas, stoviu prieš jus Saulės Šviesos ir Dieviškos Energijos krioklyje.