Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Amitabha > Mokymas apie meditacijos prakt... >

Mokymas apie meditacijos praktiką

AŠ ESU Amitabha Buda, atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
Daugelis žmonių Vakaruose negirdėjo apie mane. Aš žinomas Rytuose kaip vienas iš penkių Dhyani Budų.
Aš pašauktas tarnauti viename iš slaptųjų spindulių. Jūs galite pašaukti mane, kai jus apima žmogiškosios aistros. Bet kuri žmogiškoji aistra gali būti įveikta. Ir jūs ateinate į įsikūnijimą tam, kad įveiktumėte savo aistras, atsikratytumėte savo aistrų.
Paprastai visos aistros glaudžiai susijusios su jūsų piktnaudžiavimu seksualine energija. Ir visi jūsų iškreipimai mano spindulyje susiję arba su savo norų nepatenkinimu arba su perdėtais norais.
Mano čakra yra tarp stuburo pagrindo čakros ir sielos buveinės čakros. Ir ši čakra susijusi su jūsų Kristaus AŠ.
Aš mokau meditacijos praktikos, kaip to, kas gali išlaisvinti jus nuo žmogiškųjų norų ir aistrų.
Todėl aš laikysiu, kad šiandieninio pokalbio užduotis bus įvykdyta, jeigu suvoksite meditacijos praktikos reikšmę ir priimsite sprendimą įgyvendinti šią praktiką savo gyvenime.
Bet kurios meditacijos užduotis ir tikslas – pasiekti minčių nebuvimo būseną. Visišką proto ramybę.
Kai jums pavyksta nuraminti savo protą, savo vidiniams jausmams sugrąžinate harmoningą būseną. Jūs balansuojate savo vidinę prigimtį ir nuraminate savo norus.
Kol jūsų sąmonė užimta dalykais, supančiais jus fiziniame pasaulyje, negalite pakylėti savo sąmonės iki tų aukštumų, kurios leis jums įeiti į kitą, realų, pasaulį ir būti jame.
Bet kuri meditacinė praktika nukreipta į tai, kad pasiektumėte tokį savo sąmonės lygį, kuris leis jums išeiti už jūsų pasaulio ribų.
Kai įgyjate sugebėjimą medituoti, tai gaunate priėjimą prie Aukščiausių pasaulių žinių ir energijų.
Kiekvieno iš jūsų pasiekimai meditacijos srityje gali skirtis. Galite pasiekti skirtingas sferas ir gauti skirtingus supratimus apie Aukščiausius pasaulius. Tačiau jūsų praktikos pagrindas bus subtiliojo pasaulio energijų poveikis jūsų sąmonei. Tai vyksta nepastebimai jūsų išorinei sąmonei. Jūs paprasčiausiai gaunate galimybę būti pasauliuose su aukštesnėmis vibracijomis ir jūs prisigeriate šių pasaulių energijų. Jūsų sąmonė lengvai pasikeičia dėl aukštų Aukščiausių pasaulių vibracijų poveikio. Jums nereikia žinoti viso mechanizmo, kaip tai vyksta.
Aukščiausių pasaulių energijų poveikį galima palyginti su saulės poveikiu jūsų odai. Jūs paprasčiausiai išeinate į saulę, patenkate po švelniais saulės spinduliais ir jūsų oda tampa lygi ir įdegusi.
Lygiai taip pat jūsų sąmonė išsilygina dėl subtiliųjų energijų poveikio, praranda savo trūkumus ir įgyja subtilumą, būtiną naujos informacijos priėmimui. Jūsų sąmonė išsiplečia ir išnyksta barjerai, kurie anksčiau trukdė jums suvokti akivaizdžias tiesas.
Aišku, meditacinė praktika reikalauja nemažai laiko ir patyrusio vadovo šalia.
Daugelis Rytų mokytojų, kurie įvaldė meditacijos praktiką, prisirenka mokinių ir moko juos pagal tuos metodus, kuriuos jie įvaldė patys.
Daugelis metų praeina kol įvaldote meditacinę praktiką. Tačiau tai pats trumpiausias kelias, galintis atvesti į jūsų sąmonės išplėtimą, ir aš nežinau kito kelio, kuris būtų toks pat efektingas.
Istoriškai taip susiklostė, kad vakarinė žmonijos dalis negavo priėjimo prie meditacinės praktikos. Vakaruose labiau remiamasi į maldą.
Tačiau geriausios maldos praktikos kaip tik ir priveda prie to, kad žmogus atjungia savo išorinę sąmonę, pakylėja savo vibracijas ir išeina į tiesioginį kontaktą su aukščiausiomis sferomis. Kartu vyksta tiesioginis apsikeitimas energijomis su Aukščiausia jūsų pačių dalimi ir su Aukščiausiais pasauliais.
Tačiau malda, turėdama prasmės krūvį, dažnai neleidžia jūsų protui atsiplėšti nuo jus supančio pasaulio.
Yra daugkartinio maldų kartojimo praktika. Privedantis iki nemąstymo ir automatizmo, maldų kartojimas turi tokį pat poveikį, kaip ir mantrų skaitymo praktika. Tokia praktika labai vertinga. Bet į ją galima žiūrėti tik kaip į paruošiamąjį etapą meditacijai.
Kodėl jums būtinas patyręs vadovas ar mokytojas jūsų meditacinių pratybų metu?
Žinote, kad nematomas pasaulis turi skirtingus vibracijų dažnius. Jis padalintas į sluoksnius, panašiai į sluoksniuotą pyragą. Ir pavojus yra tas, kad jūs galite patekti ne labai aukštų energijų įtakon ir įeiti į kontaktą su nedraugiškomis būtybėmis. Ir šios būtybės gali jus išmokyti ne paties geriausio ir pamaitinti jus ne pačiomis geriausiomis energijomis.
Viskas priklauso nuo pradinio, jau jūsų pasiekto, sąmonės lygio. Jeigu išeinate į meditacijos būseną labai geros, pusiausvyros, būsenos, prisipildę Dieviškumo ir nusiteikę į Dieviškąją dermę, tai greičiausiai pateksite į aukštų vibracijų ir švarių energijų poveikį.
O jeigu pradedate medituoti pilni egoistinių norų ir polinkių, tai greičiausiai per meditaciją tik sustiprinsite savo negatyvias savybes.
Galų gale viską lemia tai, kiek sugebate įveikti ir sutramdyti savąjį ego prieš meditacijos pradžią.
Todėl bet kuri meditacinė praktika taip, kaip ir viskas jūsų pasaulyje, gali turėti dvejopą charakterį ir jūsų gaunamą efektą lemia motyvai ir vidiniai siekiai. Jeigu pradedate meditaciją tam, kad įvaldytumėte metodus, leidžiančius jums kontroliuoti žmones ir įgyti sugebėjimų, kurie leis jums užimti privilegijuotą padėtį jūsų pasaulyje, tai savo meditacijų eigoje jūs kursite karmą. Todėl, kad Dieviškąją Energiją panaudosite savo ego patenkinimui. Bet kurią meditacinę praktiką reikia pradėti visiškai nusižeminus prieš Dievo Valią ir virpant prieš Jo galybę.
Tik tada, kai jūsų motyvas švarus ir jūsų norai tyri, galite pakylėti savo sąmonę iki tokių aukštų vibracijų, kad jūs gausite priėjimą prie tobulų Dieviškųjų Energijų, kurios iš jūsų kurs naujo žmogaus skulptūrą, savo esme Dieviškąją.
Ir šiuo atveju kuo daugiau laiko praleisite meditacijose, tuo vis labiau ir labiau jūsų meditacijos priartės prie tobulų Dieviškųjų pavyzdžių.
Nebijokite šiuo atveju per daug atsiplėšti nuo savo tikrovės. Todėl, kad kai tik jūs išeisite iš meditacinės būsenos, jūsų sąmonė nusileis į jūsų planą greitaeigio lifto greičiu. Praeis dar kiek laiko ir jūs vėl suvoksite, kur esate.
Iš pradžių jums bus sunku išlaikyti tokius vibracijų pasikeitimus. Jūs visa jėga pajusite šią nėrimo būseną. Iš pradžių jūs nusimetate nuo savęs visas mintis ir jausmus ir neriate į aukščiausią realybę. Vėliau jūs palaipsniui sugrįžtate iš tos realybės į savo pasaulį, vėl apsivilkdami savo žemiškas mintis ir jausmus.
Tokia praktika leis jums visąlaik suvokti save būnantį dviejuose pasauliuose tuo pat metu. Kaip ir bet kuri kita praktika, meditacinė praktika reikalauja iš jūsų pastovumo ir reguliarumo. Būtų idealu, jeigu skirtumėte šiai praktikai 1,5-2 valandas kiekvieną dieną.
Tačiau jeigu jūsų buvimo fiziniame pasaulyje sąlygos kol kas jums šito neleidžia, tai galite pradėti savo meditacijas nuo karto per savaitę. Bet būtinas jūsų praktikos reguliarumas ir kryptingumas.
Aš žinau, kad daugelis iš jūsų praleidžiate melsdamiesi iki valandos ir daugiau per dieną. Galbūt būtų prasminga dalį to laiko, kurį jūs skiriate maldai, paskirti meditacinei praktikai. Sakykim, 15-20 minučių.
Jūsų Aukščiausiasis AŠ visada žino, kas šiuo momentu yra svarbiausia jūsų sielos vystymuisi. Todėl įsiklausykite į savo vidinius pojūčius. Kad nebūtų taip, jog jūs atimsite iš savęs taip būtiną jums maldos praktiką ir dėl savo vidinių apribojimų nesugebėsite kokybiškai medituoti.
Šiandien aš paliečiau labai svarbius klausimus, susijusius su meditacijos praktika. Ir aš džiaugsiuosi, jeigu kažkam iš jūsų mano pamokymai padės. Iš tikrųjų, yra labai daug žmonių, kurie priėmė įsikūnijimą Vakaruose, bet praeityje daugelį įsikūnijimų turėjo Rytuose, kur jau buvo visiškai įvaldę meditacines praktikas. Šiuo atveju jums būtina paprasčiausiai truputį stumtelėti savo sąmonę, kad prisimintumėte tuos įgūdžius, kuriuos jau turėjote praeityje. Štai į tuos žmones daugiausia šiandien aš ir kreipiausi.

AŠ ESU Amitabha