Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Amitabha > Atėjo laikas išreikšti savo ti... >

Atėjo laikas išreikšti savo tikrąją Budos prigimtį (MP3)

AŠ ESU Amitabha Buda. Aš ateinu retai. Ir kiekvieną kartą, kai aš turiu galimybę praverti duris į jūsų pasaulį, stengiuosi jums visų pirma duoti tą įsivaizdavimą, kuris duos galimybę išeiti už įprastų jūsų pasaulio ribų. Todėl, kad yra kažkas daugiau, kur jūs turite veržtis. Ir tą daugiau jūs turite išauginti savo širdyse.
Tada, kai aš ateinu į jūsų pasaulį, aš noriu duoti pamokymą iš tos srities, kuri aktuali kiekvienam iš įsikūnijusių. Tas pamokymas yra apie tai, kaip jūs galite įveikti savo aistras. Tą jumyse, kas siaučia kaip vandenynas ir trukdo nuraminti protą.
Jūs esate netobuli pasireiškimai. Ir jūsų netobulybės laikinos, kaip ir pats pasireiškimas. Todėl jums atmatuotas tik tas terminas, kol nesugebėsite atsikratyti visko jumyse, kas skiria mane ir jus, jus ir Dievą.
Aš jums kalbu mįslėmis, bet jūs mane išgirsite. Todėl, kad ką aš sakau, yra skirta ne jūsų fizinei klausai. Aš su jumis kalbu kalba, kuri suprantama jūsų sielai. O jūsų siela yra pati jautriausia ir labiausiai pasiduodanti mūsų įtakai jūsų pačių dalis. Dabar aš kalbu daugelio Budų ir Bodhisatvų vardu. Mes esame ta šaka Hierarchijoje, kuri palaiko Žinojimą ir nepakylėtos žmonijos protuose padeda pasireikšti Dieviškajai Išminčiai. Mes tarnaujame Žemės planetos žmonėms, tačiau kaip mažai kas iš jūsų žino apie mūsų egzistavimą.
Mes nuolankiai vykdome savo pareigą. Ir mes labai tikimės, kad atsiras tarp jūsų tų, kurie sugebės ryžtis eiti Budų keliu.
Yra daug kelių ir kelelių, kurie veda į Dievą. Ir tada, kai jūs prieinate kryžkelę ir turite pasirinkti tolesnį kelią, visada prie jūsų tyliai prieis Buda, vienas iš mūsų, ir pasiūlys jums eiti kartu su juo.
Mūsų kelias – tai visiško nuolankumo prieš Aukščiausiąjį Įstatymą kelias. Ir tas, kas pasiruošęs eiti Budų keliu, žino, kad nėra jokių išorinių ėjimo Budų keliu atributų. Nei Budų statulos, nei malonaus aromato, nei varpelių – niekas nėra svarbu, svarbu tik viena – jūsų paklusnumas ir jūsų noras tarnauti gyvoms būtybėms, gyvenančioms visuose pasauliuose.
Mes ateiname pas jus, kai savo kasdienių meditacinių praktikų metu sugebate pasiekti meditacinę būseną. Jūs žinote, kad aš esu Buda, kuris moko jus meditacijos praktikos*. Jums – tiems, kas gyvena dideliuose miestuose ir neturi galimybės išvažiuoti į budistinius centrus bei vienuolynus, įvaldyti meditacinę praktiką yra ganėtinai sunku. Ši praktika tradiciškai žinoma Tibete, ir daugelis lamų moko savo mokinius šios meditacinės praktikos. Tačiau tarp jūsų įkūnyta daug Budų. Daugelis Budų surizikavo krištoline styga nusileisti į įsikūnijimą šiuo sunkiu planetai laiku. Daugelis iš jų nesuvokia, kad jie yra Budos, ir aš atėjau tam, kad paskambinčiau budistiniais varpeliais ir pažadinčiau jų sielų atmintį.
Todėl, kad turite pagaliau suvokti savo vidinę prigimtį. Atėjo laikas išreikšti savo tikrąją Budos prigimtį. Laiko ne taip jau daug, ir aš atėjau dar kartą jums priminti, kad kryptingumas ir nuoseklumas jūsų dedamose pastangose dabar būtini kaip niekada.
Budos skiriasi būtent sugebėjimu bet kuriomis išorinėmis aplinkybėmis nepaleisti tikslo, dėl kurio jis ar ji įsikūnijo fiziniame pasaulyje. Tikrasis Buda vykdys savo Misiją netgi tada, kai pateks į tokias nepalankias sąlygas, kai niekas iš supančių žmonių netgi neįtaria apie nematomų Šviesos Būtybių Hierarchijos, Budų ir Bodhisatvų egzistavimą.
Tikrasis Buda, net apsuptas labai aptemdytos sąmonės būsenos žmonių, prisimins, kad yra Aukščiausiasis Įstatymas, ir seks šiuo Įstatymu. Todėl, kad Budos prigimtis prasišviečia kiekviename jo judesyje, visame, ką jis daro ir kaip jis tai daro.
Tikrasis Buda neprisirišęs prie savo veiklos rezultatų. Jis nedirbs dėl pinigų arba dėl pagarbos. Tikrasis Buda vykdys savo tarnavimą Gyvybei pačiomis nepalankiausiomis išorinėmis sąlygomis. Jis pasitenkins menku maistu ir skurdžia apranga, bet jo sielos turtų neįmanoma pridengti jokiais apdarais. Auksinė Budos esmė prasišviečia kiekviename jo judesyje, kiekviename veiksme ir kiekviename žodyje.
Labai mažai Budų yra įsikūnijime. Ir jums yra ko iš jų pasimokyti. Jūsų užduotis yra išmokti surasti įkūnytus Budas. Ir net tada, kai Buda ar Bodhisatva sėdi apsiskarmalavęs ir prašo išmaldos, jūs neturite praeiti pro šalį. Todėl, kad apie jūsų dvasinį lygį galima spręsti pagal tai, kaip žiūrite į tuos Budas, kurie yra dabar įsikūnijime.
Šiuos Budas jūs turite surasti ir padėti jiems įvykdyti jų Tarnavimą Gyvybei.
Tada, kai jūs veikiate dėl visos žmonijos, kai esate pasiruošę daryti savo darbus tam, kad visos gyvos būtybės būtų laimingos, atlikdami šį nesavanaudišką tarnavimą jūs tampate Buda pats ir sugebate savo pavyzdžiu išgelbėti daugelį sielų, kurios nieko nežino apie Aukščiausiąjį Įstatymą ir niekada negirdėjo apie didingas Šviesos Būtybes, kurios Žemei suteikia pagalbą.
Aš atėjau pas jus šią dieną priminti tiems iš jūsų, kurie priėmė įsikūnijimą apimti nesavanaudiško tarnavimo Žemės žmonijai polėkio, kad jūsų laikas atėjo. Ir jeigu jus dar apima žmogiškosios silpnybės, įpročiai ir aistros, tai turite nedelsdami juos palikti. Todėl, kad nėra kada užsiiminėti niekais tuo laiku, kai nėra kam daryti darbų, nukreiptų į tarnavimą Gyvybei.

AŠ ESU Amitabha

*„Mokymas apie meditacijos praktiką“, Amitabha (2005 05 18).


Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5,9Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/1154568000/2008-06-27_Amitabha.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.