Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Melchisedekas > Tegul jūsų šventė primins aukš... >

Tegul jūsų šventė primins aukštųjų, eterio oktavų lankymą

AŠ ESU Melchisedekas, atėjęs pas jus šią dieną.
Jūsų laimei, ši diena jums nebus liūdna arba neatitinkanti šventės atmosferos.
Jūs pripratote švęsti savo žemiškas šventes. Ir ši šventė yra viena iš pačių mėgstamiausių. Paprastai netgi tie žmonės, kurie ne per daug tiki Dievą ir Aukščiausias Jėgas, šią dieną jaučia kažkokį mistiškumą.
Jūs žinote, kad Pakylėtieji Valdovai nešvenčia žemiškųjų švenčių, bet mes – su jumis jūsų šventėje. Nes kiekvieną kartą, kai mes matome, kad žmonės švenčia metų pasikeitimą pagal mūsų rekomendacijas, tai mums duoda galimybę prisidėti prie jūsų šventės.
Jūs žinote, kad mūsų reikalavimai, kuriuos mes keliame žemiškajai šventei, skiriasi nuo žmonijos daugumos įsivaizdavimo, kokia turėtų būti šventė.
Pats svarbiausias ir pagrindinis reikalavimas, į kurį mes norėtume, kad jūs savo šventėse atsižvelgtumėte, yra jūsų šventės pripildymas Dieviškąja, mistine, prasme. Iš mūsų požiūrio taško gerai yra visa tai, kas padeda jums pakylėti savo sąmonę ir nors akies krašteliu arba savo fantazijos pagalba pažvelgti už uždangos.
Todėl mes nepritariame visai tai šventinei sumaiščiai, prie kurios jūs esate pripratę. Šventės metu būtų gerai prisiminti savo Dieviškąją paskirtį, tai, dėl ko jūs atėjote į įsikūnijimą. Ir jūs žinote, kad jūsų Aukščiausiasis AŠ visada žino, iš kur jūs atėjote ir kur einate. Ir tos jėgos, kurios nori jus išlaikyti iliuzijoje, stengiasi jums įteigti tuos šventės stereotipus, kurie yra visiškai nesuderinami su Dieviškaisiais pavyzdžiais, kuriuos mes kultivuojame. Ir viena, ką pasiekiate, kai įprastai ir aklai sekate masiniais šventės pavyzdžiais, tai įtvirtinate apie jus karaliaujančią iliuziją, užuot dėję pastangas iš jos ištrūkti.
Aš kalbu jums labai suprantama kalba, bet vargu ar daug kas supranta, kur link aš kreipiu.
O aš visgi tikiuosi, kad tarp žmonių, skaitančių šiuos diktavimus, atsiras nemažai individų, kurie bus pasirengę sugriauti įprastus šventės stereotipus, egzistuojančius masinėje sąmonėje, ir laikytis tų patarimų, kuriuos mes duodame.
Tegul jūsų šventė primins apsilankymą aukštosiose, eterio, oktavose, į kurias jums kartais pasiseka prasiskverbti miego metu. Pasistenkite prisiminti tuos įspūdžius ir tuos pojūčius, kuriuos jaučiate būdami mūsų Šviesos oktavose. Ar matėte šiose oktavose kur nors girtas kompanijas ar kokias nors neharmoningai nusiteikusių žmonių grupes?
Ne, tokiems reiškiniams ne vieta mūsų pasaulyje. Pasistenkite prisiminti malonią atmosferą, viešpataujančią mūsų oktavose. Švelnus, neerzinantis ir kartu gana ryškus apšvietimas, kuriame matosi visi jus supantys daiktai. Prisiminkite eterio oktavų garsus.
Labai tylus varpelių skimbčiojimas, ramus mantrų ritmas ar choro dainavimas.
Prisiminkite tą meilę ir harmoniją, kurios viešpatauja mūsų oktavose. Ir net tada, kai jūs sutinkate tylias būtybes iš Aukščiausių Pasaulių, kurios su jumis nekalba, jums vis tiek malonus jų buvimas, nes jaučiate iš jų sklindančią begalinę meilę. Jūs tiesiog maudotės šioje meilėje, nenusakomoje meilės jėgoje, apgaubiančioje jus kaip smilkalai.
Nėra nieko, kas jus erzintų. Viskas labai harmoninga. Ir jums nesinori palikti mūsų oktavų. Ir po tų naktų, kai jums pasiseka ir patenkate į mūsų eterio šventoves bei rūmus, jums ypač nesinori prabusti ir sugrįžti į jūsų pasaulį.
Todėl jūsų užduotis yra maksimaliai, kiek leis išorinės aplinkybės, priartinti tos vietos, kur švenčiate, atmosferą prie eterio oktavų. Ak, aš puikiai suprantu, kad jums labai sunku bus įveikti jūsų giminaičių ir pažįstamų pasipriešinimą, kai į savo pasaulį pabandysite perkelti mūsų pavyzdžius.
Ir ne visiems iš jūsų šitai pavyks.
Todėl aš noriu jus įspėti dėl bereikalingo ir bergždžio jėgų bei energijos eikvojimo. Jūs žinote, kad jūsų pasaulyje viskas prisitraukia pagal vibracijas. Ir jeigu jūs savo sąmonėje pasiekėte tam tikrą, pakankamai aukštą, ribą, tai jūs automatiškai šventės metu pateksite į tą kompaniją, kuri leis jums realizuoti jūsų veržimąsi į eterio oktavas, išreikštas fiziniame pasaulyje. Arba jūs gausite galimybę pasilikti vienumoje ir pajusti eterio oktavų pasaką aplink jus žemiškos šventės metu.
Žmogiškosios sąmonės evoliucija yra labai laipsniška. Ir jeigu jūs šiandien nuspręsite, kad jūsų šventė turi būti būtent tokia, kaip aš apsakiau, tai nereiškia, kad ji jums būtent taip ir pavyks. Todėl, kad jūsų sąmonės stereotipai labai stiprūs. Bet dabar savo sąmonėje turite pavyzdį, kurio jums reikia siekti. Ir jūs žinote, kad jeigu grūdas pasėtas į gerą dirvą ir jeigu ši dirva bus periodiškai laistoma mūsų Dieviškąja Energija, tai būtinai pasirodys želmenys.
Mes labai kantrūs. Ir mes pasiruošę daugelį jūsų žemiškųjų gyvenimų stebėti, kaip mūsų pasėtos sėklos pamažu prasikala iš dirvos ir veržiasi į Dieviškosios Sąmonės saulę.
Jeigu jūsų siekis stiprus ir jeigu jūsų tikėjimas tvirtas, tai tie pavyzdžiai ir paveikslai, kuriuos mes jums duodame šių diktavimų metu, būtinai išdygs jūsų pasaulyje. Be to, kuo didesnis jūsų tikėjimas ir veržimasis, jūsų ištikimybė ir meilė, tuo greičiau aplink jus įvyks tie pokyčiai, kurių mes laukiame.
Sukaupta informacija ir energija netruks pasireikšti jūsų gyvenimuose. Ir net tas vidinis pasipriešinimas, kurį daugelis iš jūsų jaučia skaitydami šiuos diktavimus, vis tiek yra tas pirmas žingsnis, kurį jūs žengiate teisinga kryptimi. Dėl to, kad jūsų pasipriešinimas priverčia jus galvoti, analizuoti. Ir gabiausi mokiniai atsiranda būtent iš tų žmonių, kurie nepriima visko, ką mes sakome, už gryną pinigą, o bando savo sąmone ir savo gyvenimiška patirtimi patikrinti to, kas duodama, patikimumą.
Todėl imkite mūsų informaciją, mūsų energiją. Viską tikrinkite savo sąmonėje.
Ir aš įsitikinęs, kad sugebėsite iš mūsų jums duotos medžiagos išgauti būtent tuos auksinius Tiesos trupinėlius, kurie jums būtini būtent šiame jūsų gyvenime etape.

AŠ ESU Melchisedekas