Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Elohimas Taika > Taika Žemėje priklauso nuo to ... >

Taika Žemėje priklauso nuo to sąmonės lygio, kurį sugeba išreikšti geriausi Dievo sūnūs ir dukterys Žemėje

AŠ ESU Elohimas Taika.
Aš atėjau pas jus norėdamas įtvirtinti jūsų pasaulyje taiką. Žinau, kad jūsų pasaulis, kaip ir anksčiau, patiria tokius netobulus sąmonės reiškinius kaip karai, prievarta. Žinau, kad visa tai jūsų pasaulyje vyksta. Todėl aš atėjau pas jus šią dieną metų pradžioje.
Aš atnešiau jums savo viltį ir įsitikinimą tuo, kad viskas jūsų pasaulyje pasikeis. Karai yra laikinas žmonijos istorijos reiškinys. Aišku, jūs studijavote istoriją ir galite man pasakyti, jog visa istorija susideda iš karų bei užkariavimų, prievartos ir kraujo praliejimo.
Numylėtiniai, aš tai žinau. Tačiau taipogi aš žinau, kad visa tai yra laikinas reiškinys ir jūsų netobulos sąmonės pasireiškimas.
Ir dar aš žinau, kad kiekvienas iš jūsų, kas gyvena Žemėje, yra prisidėjęs prie kiekvieno Žemėje vykstančio kraujo praliejimo. Visi jūs tam tikrame lygyje išreiškiate vieningą energetinę sistemą. Ir ten, kur vienas individas išreiškia pyktį ir agresiją, susikuria židinys neigiamos energijos, kuri ieško Žemės rutulyje vietos, kur ji galėtų pasireikšti.
Galite man pasakyti, jog dėl karų, prievartos kalti tie žmonės, kurie betarpiškai dalyvauja kare. Ne, tokiu būdu žmonijos sąmonėje paprasčiausiai pasireiškia bendras netobulumas.
Todėl aš jus kviečiu, kad taika pasireikštų jūsų širdyse. Tada, kai visiškai galėsite save kontroliuoti, kai galėsite išreikšti visiškos pusiausvyros būseną tuo metu, kai aplink jus viskas griūva, tada per jus Aš asmeniškai ir Pakylėtųjų Pulkai galėsime išlieti auksinį taikos balzamą ant planetos. Ir mes užgesinsime bet kurį įtampos židinį. Visa tai galima padaryti, numylėtiniai, ir visa tai realu padaryti. Mums būtinas tik tobulas indas, esantis fiziniame plane, žmogus, esantis įsikūnijime ir sugebantis mūsų energijas perleisti į jūsų tankų pasaulį.
Taip, tai atrodo labai paprasta, tačiau realiai jūsų pasaulyje labai sunku pasiekti tokį sąmonės lygį, kai sugebėtumėte viso gyvenimo laikotarpiu arba nors kažkurią jūsų gyvenimo dalį perleisti tobulą Dievišką taikos sąmonę į savo fizinį pasaulį.
Todėl karų, prievartos vis dar jūsų pasaulyje pasitaiko. Ir man norėtųsi, kad šiandieną susimąstytumėte apie tai, ką jūs asmeniškai galėtumėte padaryti dėl taikos.
Dar kartą kartoju, kad kiekviename iš jūsų yra tai, kas leidžia pasaulyje palaikyti agresiją. Mes negalėsime vienu metu pasiekti naują sąmonės būseną, laisvą nuo agresijos ir noro nubausti. Iš esmės šios sąmonės priežastys nueina į amžių gilumą, kai žmonės savo sąmonėje jau prarado Dieviškuosius pavyzdžius. Ir jiems pradėjo atrodyti, kad Dievas labai jau delsia nubausti tuos, ką, jų nuomone, reikėtų nubausti.
Iliuzija tapo tokia tanki, jog žmonės prarado Dieviškąjį matymą ir Dieviškuosius orientyrus. Jie nusprendė savo veiksmais pakeisti Dieviškąjį teisingumą.
Jų nuomone, blogis turi būti nubaustas ir jei jie šito nepadarys, tai kas tai padarys?
Pirmos žmogžudystės vardan Dievo, vardan teisingumo ir gėrio karma per nesuskaičiuojamus tūkstantmečius taip susipainiojo, jog vienu momentu neįmanoma nutraukti šios karmos nusileidimo. Bet kuri karma, kaip energija, turi save išsemti.
Todėl neįmanoma nuo rytojaus visame pasaulyje nutraukti prievartos. Apie tai galima svajoti, to galima siekti, bet prievartos karma turi save išsemti.
Tačiau jūs žinote, jog karmos sugrįžimas gali vykti skirtingais keliais. Prievartos karma jums gali sugrįžti kaip trečiasis pasaulinis karas. Tačiau tam kelias gali būti užkirstas. Ir jeigu pakankamas individų skaičius tvirtai nuspręs nevartoti prievartos savo gyvenime ir kai smogs į skruostą, atkiš kitą skruostą, jei pakankamas individų skaičius sugebės išreikšti tokį sąmonės lygį, tai prievartos ir karų karma bus užgesinta taikos savybių pasireiškimu šių žmonių širdyse.
Aš kalbu apie Kristaus ir Budos sąmonės lygį. Tik šiame sąmonės lygyje įmanoma visiškai įvaldyti vidinės taikos savybę ir ramybę.
Todėl kviečiu jus tobulinti savo sąmonę, kad tarnautumėte taikai, kaip Jėzus tarnavo savo įsikūnijime prieš 2000 metų.
Pasauliui reikalingas jūsų tarnavimas. Taika Žemėje priklauso nuo to sąmonės lygio, kurį sugeba išreikšti geriausi Dievo sūnūs ir dukterys Žemėje. Dabar atėjo laikas, kai jūs turite tai padaryti. Nėra galimybės daugiau atidėlioti.
Aš atėjau pas jus šią dieną su gera žinia apie taiką Žemėje. Ir ši taika visiškai priklauso nuo jūsų, nuo jūsų vidinės taikos, kurią turite pelnyti savo asmeninėmis pastangomis.

AŠ ESU Elohimas TaikaKlausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#35