Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Ponia Teosofija > Dvi Šviesos misijos >

Dvi Šviesos misijos

AŠ ESU ponia Teosofija.
Tikriausiai jums bus geriau, jei prisistatysiu labiau žinomu savo įsikūnijimu. Taigi, AŠ ESU JPB, Jelena Petrovna Blavatskaja. Ir aš labai džiaugiuosi dėl šio atvejo, dėl šios galimybės, kuri man suteikta perduodant laišką dabartinei Žemės žmonijai.
Žinau, kad iki šiol mano vardas daugeliui žmonių sukelia nevienareikšmę reakciją. Tačiau mano sugebėjimų fenomenas visgi padarė reikiamą poveikį ir žmonija spausdina mano parašytas knygas, o kai kurie ypač užsispyrę žmonės bando netgi jas skaityti.
Labai džiaugiuosi dėl šio fakto, nes tai buvo fenomenali Šviesos misija, kai aš tarnavau tik laidininku, o užkulisiuose, be tiesioginio kontakto su daugeliu žmonių, ramiai savo misiją galėjo atlikti dabar jums žinomi Valdovai Morija, Kutchumi, Džvalas Kulas.
Mano knygų rašymo produktyvumas iš įprastos žmogiškosios logikos požiūrio taško iki šiol negali būti paaiškintas. Maža to, tą, kas šiose knygose parašyta, daugelis iki šiol suvokia kaip didžiausią mistifikaciją.
Ką gi, mes tikėjomės, kad maždaug po šimto metų mano su Valdovų pagalba parašytas knygas Žemės žmonija galės suprasti. Mes apsiskaičiavome. Iki šiol neįkainojama šiose knygose esanti informacija neišstudijuota ir nesuprasta. Didžiausiai žmonijos gėdai. Ir netgi daugelis mano, jog ši informacija jau paseno ir dabar visi visuomenės vystymosi įstatymai pasikeitė.
Kiekvieno reikalas tikėti tuo, kuo jis nori tikėti. Tačiau aš didžiuojuosi gerai atliktu darbu. Jūs nežinote, kas iš tikrųjų buvo mano parašytų knygų autorius. Jums tai – Valdovai Morija, Kutchumi, Džvalas Kulas, Maha Čohanas. Tuo metu tai buvo grandiozinė Šviesos misija. Ir labai aukštos dvasios galėjo ateiti į įsikūnijimą, kad šią misiją atliktų. Ir iki šiol nebuvo duota nieko, ką galima būtų pastatyti vienoje lentynoje šalia mano įsikūnijimo Blavatskaja parašytų knygų.
Aišku, informacija užšifruota. Daugelio dalykų negalima buvo duoti atvirai. Ir iki šiol daugelį dalykų dar anksti duoti. Tačiau tiems nuoširdiems Tiesos ieškotojams, kurie atvėrė savo širdis Tiesai pažinti, gali būti atviri tie raktai, kurie labai daug ką leistų suprasti. Pasakysiu dar daugiau. Projektuodami Žemės praeities ir dabartinės žmonijos aprašymą, galite gauti visišką įsivaizdavimą apie tai, kas vyks.
Liūdna, kad geriausių žmonijos atstovų protai dabar krypsta į begalę nereikalingų darbų. Aplinkui labai daug visokios veiklos, kuri nuvilioja ir atitraukia nuo tos misijos, dėl kurios daugelis nuoširdžių sielų atėjo į įsikūnijimą. Ir galiu išvardinti keletą dešimčių įsikūnijime esančių žmonių, kurie turėjo perduoti žmonijai užšifruotus „Slaptosios Doktrinos“ teiginius. Tačiau visi jie susiviliojo darbais, kurie juos nelabai puošia. Numanau jų reakciją, kai jie atliks perėjimą ir pamatys, kaip be tikslo praleido gyvenimą.
Susiviliojimas iliuziniais tikslais ir problemomis – svarbiausia šiuolaikinių žmonių bėda. Be to, yra dar vienas keblumas. Šiuolaikinės komunikacijos privedė prie to, kad žmonių sąmonė prarado sugebėjimą susitelkti ir koncentruotis, o tai yra būtina Tiesai pažinti, šiai Tiesai surasti tarp eilučių, ypač tada, kai ji tikslingai išmėtyta ne tik skirtinguose puslapiuose, bet ir skirtinguose tomuose.
Šis pasiuntinys gavo galimybę dirbti dėl to, kad įvykdė sąlygą, kurią jai iškėlė Valdovai. Ir ši sąlyga buvo – vieno nedidelio žmogiškojo suvokimo netikslumo atskleidimas, o būtent: netikslumo, susijusio su Liuciferiu ir puolusiais angelais. Valdovams reikėjo metus smarkiai dirbti su šio pasiuntinio sąmone, kad jos sąmonė šią Tiesą pradėtų pamažu suvokti. Esmė ta, kad yra nedidelis mano atlikto darbo ir šio pasiuntinio darbo skirtumas. Ir šis skirtumas yra tas, kad aš transliavau informaciją, kuri pas mane ateidavo iš fizinio plano, iš įkūnytų Valdovų. Todėl aš galėjau užrašyti dalykus, kurių mano sąmonėje nebuvo.
Šis pasiuntinys užrašo dalykus, kurie ateina iš subtilesnių planų, tiksliau, iš eterinio plano. Todėl jos sąmonė negali sutalpinti labai daugelio dalykų. Aš tarnavau kaip fizinio plano transliatorius. Šis pasiuntinys tarnauja kaip subtilesnio plano transliatorius. Ir negali būti perduota tai, ko pasiuntinio sąmonė nepriima ar atstumia. Be to, Valdovams svarbi natūrali šio individo sąmonės evoliucijos eiga.
Remdamasi savo patirtimi ir lygindama savo darbą su tuo darbu, kurį atlieka šis pasiuntinys, galiu pasakyti, kad, kaip ir anksčiau, visi pasiekimai vyksta dėl didelio krūvio, kurį patiria ir fizinis, ir subtilesni pasiuntinio kūnai. Ir šis krūvis negali būti lyginamas nei su vienu iš pasaulyje egzistuojančių darbų.
Kuo daugiau pervedama energijos, tuo didesnis krūvis gulasi ant pasiuntinio kūnų. Ir jei prie energetinės sudedamosios dalies būtų pridėta dar visiškai nauja informacija, tai išlaikyti krūvį būtų visiškai neįmanoma.
Mano misiją saugojo keletas tuo metu įkūnytų Valdovų. Visi tie, kurie turėtų būti šalia šio pasiuntinio, pasirinko savo iliuzinius tikslus ir ištirpo pasaulyje.
Todėl pasilieka užduotis pervesti Šviesą į fizinį pasaulį. Ir šiuo atveju šiuolaikinės komunikacijos pagaliau pasiteisina. Todėl, kad visą laiškuose esančią energiją tą pačią dieną turi galimybę gauti tūkstančiai žmonių, esančių skirtinguose Žemės kampeliuose. Ir jeigu nekreiptume dėmesį į tuos, kurie skaito šiuos laiškus paprasčiausiai dėl to, kad tai madinga, tai vis tiek pasilieka pakankamas skaičius šviesnešių, kurie skaitydami laiškus užsidega, ir mes nuolatiniais, kas dieną einančiais Šviesos impulsais laiškų ciklo metu turime galimybę apglėbti, galima sakyti, visą Žemės rutulį.
Ką gi, jei žmonija atprato ir nenori dirbti su informacija, kuri duota dar mano įsikūnijimo maždaug prieš 150 metų laiku ir reikalauja tik sistemingų pastangų ją įsisavinti, tai mes užeisime iš kitos pusės, iš žmogiškosios visuomenės prisotinimo Šviesos ir energijos pusės.
Pirmai pažinčiai su jumis, brangūs draugai, pasakiau pakankamai.
Negaliu susilaikyti nepaminėjusi dar vieno svarbaus fakto. Savo laiku aš nebūčiau galėjusi dirbti Rusijoje, kaip tai įmanoma jūsų laiku. Ir tai labai didelis pliusas. Ne tik Rusijai, bet ir visai pasaulinei bendrijai.

AŠ ESU ponia Teosofija


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Apie Liuciferį ir angelų nuopuolį žiūrėkite T. Mikušinos knygoje „Gėris ir blogis.“