Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Apolonas > Jus supančią erdvę pripildykit... >

Jus supančią erdvę pripildykite tobulų pavyzdžių

AŠ ESU Elohimas Apolonas.
Aš atėjau šiuo sunkiu Žemės planetai metu, kad duočiau jums universalų gerovės, džiaugsmo, įkvėpimo receptą!
AŠ ESU atsakingas už grožio pasireiškimą fizinėje oktavoje ir subtilesniuose pasauliuose. AŠ ESU atsakingas už įkvėpimą ir nušvitimą.
Apie mano egzistavimą žmonės pamiršo. Žmonės manęs daugiau nesišaukia tada, kai imasi bet kurios veiklos.
Visa žmogiškoji veikla lydima Dieviškojo įkvėpimo. Kad ir ką jūs savo oktavoje darytumėte, tai daryti jūs turite su džiaugsmu ir įkvėpimu.
O, tai labai paprasta, numylėtiniai. Jūs nepatiriate pakylėtų jausmų, nes jus supa netobulos formos, netobuli garsai.
Ir tam, kad sulygintumėte savo pasaulio vibracijas su Dieviškosiomis vibracijomis, jums vertėtų pripildyti savo pasaulį tobulų pavyzdžių kiekvienoje veiklos srityje ir pirmiausia meno srityje.
Tačiau netgi tada, kai jūs nesate dailininkas, kompozitorius, muzikantas ir esate labai toli nuo meno, kreipkitės pagalbos į mane ir bet kurį jūsų darbą aš pripildysiu įkvėpimo ir džiaugsmo. Jei kepate šventinį tortą arba darote bute remontą, aš pripildysiu jūsų darbą įkvėpimo ir džiaugsmo. Ir šio jūsų darbo rezultatas bus tobulesnės formos. Įsivaizduokite, jeigu visi žmonės savo kasdienėje veikloje vadovautųsi Dieviškuoju įkvėpimu. Jų darbas būtų įdvasintas ir jų darbo rezultatas turėtų tobulesnes vibracijas.
Jūsų gyvenime jums trūksta džiaugsmo ir įkvėpimo. Bet tik dėl to, kad jūs patys atėmėte iš savęs šį gėrį, atsisakę bendradarbiauti su Dieviškuoju pasauliu. Visi didingi bet kurios meno rūšies kūriniai visada buvo įkvėpti iš aukščiau, ir juos sukūręs žmogus paprasčiausiai leisdavo Aukščiausioms jėgoms per save kurti. Taip buvo sukurti visi patys geriausi meno kūriniai.
Niekas, numylėtiniai, neatėmė iš jūsų teisės bendradarbiauti su Dievu ir Dieviškosiomis jėgomis. Elementalai, formą palaikančios būtybės, angelai, Aukščiausiojo pasaulio atstovai, visada pasiruošę bendradarbiauti ir visada pasirengę jums padėti. Lygiai taip, kaip ir aš.
Jūs patys aplink save sukūrėte nepakeliamas sąlygas, kuriose negali būti Aukščiausių pasaulių atstovai.
Jums būtina ištrūkti iš šio ydingo rato. Savo gyvenime jūs privalote save apsupti nuostabiais pavyzdžiais: lengva, užburiančia muzika, elegantiškomis, gracingomis formomis.
Nuo pat vaikystės naujai žmonių kartai jums būtina skiepyti skonį grožiui. Grožio jausmą, proporcijų žinojimą, takto jausmą, bendraujant ne tik su žmonėmis, bet ir su subtiliojo pasaulio atstovais, naujos kartos žmonės turi įsisavinti su motinos pienu. Tada, tapę suaugusiaisiais, šie žmonės galės taip organizuoti savo gyvenimišką erdvę, kad angelai ir elementalai galės nuolatos būti šalia jų. Ir galbūt ir aš pats galėsiu būti šalia, kad nukreipčiau ranką jūsų darbe ir ji galės nubrėžti liniją, kurios gracingumu žavėsis daugelis žmonių kartų.
Viskas jūsų gyvenime priklauso nuo to, kokias jėgas jūs aplink save palaikote, kam atiduodate pirmenybę. Jei jūs nuolatos vaikštote juodais gedulo drabužiais su mirties ir pragaro simboliais, klausotės garsios, neteisingo ritmo muzikos, tai aš garantuoju, kad keleto kilometrų spinduliu nuo jūsų negalės būti nei elementalai, nei angelai ir juo labiau aš pats.
Viskas jūsų valioje, numylėtiniai. Ir daugeliui dalykų nereikia jokių išlaidų. Viskas priklauso nuo kokybės to, kas jus supa. Yra tai, kas turi Dieviškąsias vibracijas, o yra tai, kas turi visiškai priešingas vibracijas. Jums būtina išmokti atpažinti. Nes to, kas jus supa, kokybė pritrauks į jūsų gyvenimą Šviesos būtybes arba tamsos būtybes.
Jus supančių daiktų ir dalykų dailumas, gracingumas ateis palaipsniui. Tačiau pirmas, pats svarbiausias, jūsų žingsnis – tai šviesių jėgų pašaukimas prieš pradedant bet kurį darbą ir bet kurį sumanymą.
Galbūt dar liko Žemėje žmonių, kurie prisimena, kad prieš pradedant bet kurį darbą būtina pasimelsti, tačiau jų Žemėje liko taip maža. Didelė žmonijos dalis panirusi į neišmanymą ir visuose savo reikaluose pasitiki tik kūniškaisiais raumenimis. Dar blogiau, būna, kad šaukiasi tamsos jėgų ir blogio dvasių.
Nekaltos sielos, apdalintos tikrosiomis Dieviškojo pasaulio žiniomis ir elementariais pažinimais, nežinodamos maldos galios, savo darbo veiklos srityje priverstos kurti bjaurius pavyzdžius.
Tik Šviesos jėgų pašaukimas prieš imantis bet kurio reikalo: darbo, namų reikalų, mokymosi, kuriuos jūs darysite kiekvieną dieną ir po keletą kartų per dieną, po kurio laiko galės visiškai pakeisti jūsų gyvenimą ir pripildyti jį Šviesos ir vidinės prasmės.
Tai neapsunkina, numylėtiniai, ir tai nieko nekainuoja. Būtinas tik jūsų noras.
Labai gerai suprantu, jog labai daugelis žmonių, jausdami nuolatinį nedieviškų jūsų pasaulio pasireiškimų presingą, nuolatos yra depresinės sąmonės būsenos. Tai natūralu ir kitaip ir negali būti. Tačiau jūs save turite priversti judėti, turite patys save ištraukti iš savo gyvenimo pelkės, palaipsniui pripildydami savo pasaulį vis tobulesnių pavyzdžių ir apraiškų.
Jums būtina Renesanso epocha. Jūsų sielos trokšta grožio. Jos pavargo nuo netvarkos ir neharmoningo jūsų pasaulio.
Jus supančią erdvę pripildykite tobulų pavyzdžių, padarykite viską, kas nuo jūsų priklauso.
Galų gale, iš pradžių galima imti tuos laiko išbandytus praėjusių epochų pavyzdžius ir daryti Renesanso epochos paveikslų, statulėlių reprodukcijas. Panaudokite savo nuovokumą, sumanumą.
Tik grožis, tik tobuli, Dieviškieji, pavyzdžiai sugeba iš pelkės ištraukti žmonijos sąmonę.
Tobulos Dieviškųjų pavyzdžių vibracijos daro įtaką visai erdvei. Ir lygiai taip pat, kaip primelsta ikona gali saugoti erdvę, erdvę gali saugoti ir bet kurios meno rūšies Dieviškieji pavyzdžiai.
Aš siūlau jums savo pagalbą pertvarkant jus supančią erdvę. Kreipkitės į mane:

„Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, Elohime Apolonai, aš prašau tavęs kontroliuoti mane supančią erdvę ir pripildyti ją tik Dieviškųjų apraiškų visur, kad ir kur aš būčiau: namuose ir darbe, visuomeninėse vietose.“

Ten, kur aš galėsiu išreikšti savo buvimą, aš vykdysiu jūsų man duotą prašymą.
Taigi, bet kurioje žmogiškosios veiklos srityje grožis, Dieviškieji pavyzdžiai yra tai, kas jums dabar būtina!

AŠ ESU Elohimas Apolonas


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#30