Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Besąlyginės Meilės Esatis > Atverkite savo širdis Dieviška... >

Atverkite savo širdis Dieviškajai Meilei ir jūs pakeisite šį pasaulį

AŠ ESU Besąlyginės Meilės Esatis tavo šventovėje. Dieviškosios Meilės Savybė tavyje yra svarbiausia ir dominuojanti.
Mes pasirinkome tave kaip mūsų Pasiuntinį būtent dėl Meilės dominavimo tavo širdyje.
Pernelyg didelis antimeilės kiekis vyrauja tavo pasaulyje. Tai liūdina mus.
Iš visų Dieviškųjų savybių Meilės savybė yra svarbiausia. Veržimasis link meilės, noras mylėti ir būti mylimam būdingas visoms gyvoms būtybėms. Dėl Dieviškojo Įstatymo pažeidimo, piktnaudžiaujant laisva valia senovės Lemūrijos ir Atlantidos laikais būtent ši savybė buvo labiausiai iškreipta.
Jei mums pavyktų atkurti šią savybę visa galia vos tik keleto žmonių sielose, esančiose įsikūnijime, mes labai greitai galėtume šią savybę paskleisti po visą pasaulį. Tai savybė, prieš kurią neįmanoma atsilaikyti.
Šitai yra tai, kas leidžia akimirksniu susiderinti su Dieviškąja Realybe.
Labai dažnai ši savybė painiojama su lytiniu instinktu. Iš čia kyla visi seksualiniai iškrypimai.
Žmogaus gebėjimas kurti, kaip kūrybinė galia, pasireiškia per Meilę. Ir ta pati kūrybinė galia, kuri dalyvauja pradedant vaikus, yra viso to, ką žmogus sukuria savo gyvenime, pagrindas. Savo esme žmogus panašus į Dievą. Ir pagrindinė Dievo savybė yra Meilė.
Todėl žmogus negali nekurti.
O kūrybinė galia pasireiškia tiek, kiek ji nėra apribojama anti meilės blokų, iš išorės įdiegtų į žmogaus sąmonę ir palaikomų jo netobulos sąmonės iš vidaus.
Tobula Meilės Liepsna patenka į šį pasaulį per jūsų AŠ ESU Buvimą. Bet šios Meilės tėkmės kelyje stovi jūsų netobulų minčių ir jausmų blokai. Ir taip tėkmė iškraipoma. Jūs nuolat išreiškiate Dieviškosios Meilės savybę. Jūs negalite neišreikšti šios savybės, nes ji būdinga visai kūrinijai. Bet reikia paprasčiausiai išvalyti sąmonės filtrus, savo Dieviškosios Realybės priėmimo filtrus.
Atverkite savo širdis Meilei, Dieviškajai Meilei, ir jūs pakeisite šį pasaulį.
Nėra jėgos šiame pasaulyje, kuri būtų galingesnė už Meilę.
Todėl tos jėgos, kurios priėmė sprendimą atsiskirti nuo Dievo, visų pirma parazituoja Dieviškosios Meilės savybės iškraipymų dėka.
Visa sekso, pornografijos industrija, masinių informacijos priemonių propaguojami santykių tarp lyčių stereotipai nukreipti būtent į tai, kad sulaikytų jus nuo Dieviškosios Meilės pasireiškimo.
Atrodo, kas čia tokio, jeigu žiūrite filmą, skatinantį jūsų siekį patenkinti lytinį potraukį. Rodos, kas čia tokio, jei žiūrėsime į apnuogintą moters kūną, reklamuojantį daiktus, kurie visiškai nereikalingi jūsų dvasiniame kelyje.
Tačiau jūsų sąmonėje pasėjama neapykantos Dieviškajai Meilei sėkla. Jūs savanoriškai stiprinate filtrus, įmūrytus į savo sąmonę ir trukdančius jūsų gyvenime pasireikšti tikrosios Meilės savybei.
Toks didelis skirtumas egzistuoja tarp pradinio Dieviškosios Meilės pasireiškimo ir to meilės supratimo, kuris tvirtai įsigalėjo nuo tų puolusių civilizacijų laikų, kad net sunku ir palyginti.
Tai – kaip gyvenimas ir mirtis.
Viena iš šventųjų savybių – sugebėjimas į savo širdį gauti Dieviškosios Malonės nektarą. Nėra jokio malonumo šiame fiziniame pasaulyje, kurį būtų galima palyginti su Dieviškosios Malonės gavimu.
Tik tyros širdys sugeba gauti šią malonę.
Dieviškosios energijos tėkmė, Dieviškosios Meilės tėkmė pereina per visus jūsų kūnus, glostydama jus. Jūs jaučiate ekstazę kiekvienoje savo čakroje, kiekviename energetiniame centre.
Paties geriausio seksualinio pasitenkinimo, kurį jūs galėtumėte gauti fiziniame gyvenime, neįmanoma palyginti su šiuo malonės patyrimu, pasiųstu jums Dievo.
Pamąstykite, ar toks jau nekaltas užsiėmimas yra žiūrėti pornografinius filmus, blevyzgoti, būti žmonių bendrijoje, kurioje vyrauja nešvarios mintys ir veiksmai, susiję su moterimis ir lyčių santykiais.
Kiekviena tokia neigiama vibracija prisideda prie jūsų atsiskyrimo nuo Dieviškosios Meilės savybės.
Mintimis stebėkite gėles, gamtą, vaikų šypsenas. Nuolat saugokite savo Meilę nuo bet kokių antimeilės pasireiškimų. Saugokite savo artimuosius, savo vaikus. Jūsų planetos ateitis priklauso nuo to įsivaizdavimo apie Meilę, kurį gauna naujoji karta.
Tikroji Meilė prasideda nuo pagarbos moteriai, Motinai. Ir tie jausmai, kuriuos jūs jaučiate savo Motinai, gali palikti antspaudą visam gyvenimui.
Laimingiausios tos šeimos, kur susiklostė pagarbos Motinai, kaip šeimos židinio saugotojai, tradicija.
Tegul niekada jūsų sąmonė nebūna apsunkinta jokiomis nekokybiškomis mintimis, nukreiptomis prieš Motiną, prieš moteriškąjį pradą.
Visi jūs šiame pasaulyje esate motinos. Ir vyrai, ir moterys. Jūs nusileidote į šį įsikūnijimą, kad įgytumėte Dieviškosios Motinos savybę. Todėl teisingas požiūris į moterį, Motiną, garantuos sėkmingą jūsų Dieviškosios motinos savybės įsisavinimą. Neįsisavinę šios savybės, negalėsite pasiekti Tėvą ir Sūnų.
Dieviškosios Motinos savybę aš jums linkiu įsisavinti jau dabartiniame įsikūnijime.

AŠ ESU Besąlyginės Meilės Esatis ir aš glostau jus savo Meilės spinduliais.