Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kosmosas > Mūsų su jumis laukia dar ilgas... >

Mūsų su jumis laukia dar ilgas kelias evoliucijos laiptais

AŠ ESU Galingasis Kosmosas. AŠ ESU Kosminė Būtybė. Ir AŠ ESU labai džiaugiuosi, kad galiu duoti laišką Žemės žmonijai.
Į šį laišką aš įdedu tą energetinį impulsą, kuris jums leis mąstyti daug plačiau nei viskas, kas jus supa fiziniame gyvenime ir netgi nei viskas, kas egzistuoja jūsų gimtojoje planetoje.
Ateina momentas, kai žmonija turi išeiti už Žemės rutulio ribų, už Žemės planetos ribų. Kosminė bendrija seniai pasiruošusi priimti žemiečius.
Yra jūsų viduje kažkas, mechanizmas, kuris pradeda dirbti tam tikroje žmonijos išsivystymo stadijoje. Šis mechanizmas egzistuoja jūsų būtybėje kaip potencialas, kaip Dieviškoji galimybė.
Jūs žinote, kad yra žmogaus energetiniai centrai – čakros. Jūs žinote septynias pagrindines čakras. Tačiau energetinių centrų yra daug daugiau. Kai sėkmingai vystotės evoliuciniu keliu, jos viena po kitos atsiveria, panašiai kaip rožės krūmo žiedai.
Jūsų vystymasis dabartiniu metu šių centrų jums atverti neleidžia. Tačiau jūs turite suprasti ir suvokti, kad kosminė evoliucija neapsiriboja nei šia jūsų planeta, nei šiuo jūsų gyvenimu, nei gyvenimu Žemės planetoje.
Jūs turite ruošti savo sąmonę galimybei užmegzti kontaktą su visu kosmosu ir jame gyvenančiomis būtybėmis.
Visa esmė yra jūsų sąmonė, tai, ką jūs galite leisti savo sąmonėje.
Iš Karminės Valdybos narių nemažai girdėjau apie daugelį žmonių, kurie nežino, kuo užsiimti. Nesuskaičiuojamas valandas ir metus jie praleidžia užsiimdami visiškai man nesuprantamais dalykais, kurie neprisideda prie vystymosi, o atvirkščiai – veda į degradaciją.
Paradoksas yra tai, kad niekas iš Valdovų neverčia jūsų užsiimti šiais jūsų reikalais. Ir jei dėmesingai perskaitysite diktavimus, kuriuos jums duoda Pakylėtųjų Pulkai, tai ten, priešingai – kalbama apie tai, kad turite atsisakyti daugelio jums įprastų elgsenos ir veiklos stereotipų.
Jūsų sąmonės lygis neleidžia jums suprasti pačių paprasčiausių dalykų, apie kuriuos mes kalbame. Kriterijus, pagal kurį mes galime nustatyti, kad jūs mus supratote, yra žinių panaudojimas praktikoje ir vadovavimasis savo gyvenime tomis duodamomis rekomendacijomis. Tačiau šitai nevyksta. Aš stebiu, kaip daug kartų kalbama apie vienas ir tas pačias tiesas, ir ne tik per šį pasiuntinį. Prieš keletą tūkstančių metų mes davėme tas pačias tiesas per kitas jums žinomas istorines asmenybes, kurias jūs dabar gerbiate kaip Žemėje egzistuojančių religijų įkūrėjas.
Aš suprantu, kad labai sunku patikėti tuo, kas nepasiekiama, ką galėtumėte apžiūrėti ir pačiupinėti. Tačiau yra jūsų mokslo duomenų, kurie visiškai moksliškai įrodo subtilesnių pasaulių egzistavimą. Galėtumėte būti truputį paslankesni ir supratingesni.
Į žmoniją aš žiūriu taip, kaip jūs žiūrite į savo gėlyną. Prisimenate, kaip jūs jaudinatės, kai geriausios jūsų pasodintos gėlių rūšys neprigyja ir serga. Jūs jaučiate apmaudą, vėl ir vėl bandote kažko imtis, kad taip jūsų mylimos gėlės sugebėtų gyventi ir jus pradžiugintų savo žiedynais.
Man jūs esate tokios gėlės. Ir kai į žmoniją žiūriu iš savo lygio, matau tik gėles, susidedančias iš jūsų čakrų. Ir aš matau, kad gerų, spalvingų žiedynų labai mažai. Jų yra ir jie mane džiugina, tačiau tuo pat metu aš matau labai daugelį individų, kurių vos vos prasiskleidusi viena čakra. Tiek daug jums reikia nuveikti savo kelyje kad sugebėtumėte išskleisti visas savo čakras. Taip pat ir tas čakras, kurios padarys jus laisvomis kosminėmis būtybėmis.
Taipogi matau labai daug individų, kurie neišsaugojo savo čakrų ir jos visiškai užsivėrė. Gamtoje nėra tuštumos, numylėtiniai. Ir šie žmonės, kurie prarado ryšį su Dieviškuoju pasauliu, tuoj pat tapo grobiu daugeliui būtybių, kurios gyvena astraliniame plane ir neturi daugiau galimybės įsikūnyti fiziniame plane.
Viskas nori gyventi. Ir jūsų žiedyne kartu su pirmarūšėmis gėlėmis kartais atsiranda piktžolių, kurios prisiglaudžia prie jūsų numylėtinių, tikėdamos, kad jūs jų nepastebėsite ir jos galės egzistuoti. Ką jūs darote su piktžolėmis? Tą patį darome ir mes. Neįmanoma pasislėpti nuo didingo šios visatos sodininko žvilgsnio. Anksčiau ar vėliau tvarka jūsų planetoje bus įvesta.
Ir jūsų planeta pavirs į nuostabų žiedyną, kur daugiau nebus piktžolių ar sergančių augalų.
Kiekviena Žemėje gyvenanti būtybė turi potencialą tapti didinga ir galinga kosmine būtybe. Jums reikia visada tai prisiminti.
Yra jūsų gyvenime tai, kas nuostabu. Ir yra jūsų gyvenime išsigimusių pavyzdžių. Deja, jūsų sąmonė kartais nesugeba atskirti ir atiduoti pirmenybės tam, kas nuostabu.
Tai laikinas reiškinys, numylėtiniai. Praeis nedaug laiko ir jūsų siela links į tai, kas nuostabu. Visose žmogaus gyvenimo srityse vėl bus madingi nuostabūs, harmoningi pavyzdžiai.
Aš labai tikėsiuosi, kad jūs patys sugebėsite veržtis į tai, kas nuostabu, o ne lauksite, kai jums apie tai pradės sufleruoti įvairūs kataklizmai, ligos ir nelaimės. Netingėkite. Jums būtini harmoningi pavyzdžiai visur kur ir ypač muzikoje. Sferų muzika laukia individų, kurie sugebės ją įdėti į natų kalbą. Jums būtina vystyti jautrumą subtiliems gyvenimo reiškiniams. Negalvokite apie tai, kas netobula. Užsiimkite sąmone.
Kai planetos vibracijos dar truputį pakils, visa tai, kas dabartiniu metu atrodo neišvaizdu, ištirps ir išsisklaidys panašiai kaip sapnas.
Mūsų su jumis laukia dar ilgas kelias evoliucijos laiptais. Mokėkite savo judėjime matyti perspektyvą, mokėkite pajusti savo siekių kryptį.

AŠ ESU Galingasis Kosmosas


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#28