Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Ciklopėjus > Neieškokite tos tiesos, kuri e... >

Neieškokite tos tiesos, kuri eina iš žmogiškosios sąmonės, siekite Tiesos, kuri patenka į jūsų pasaulį iš Aukščiausių Šviesos ok

AŠ ESU Ciklopėjus, atėjęs pas jus šią dieną.
AŠ ESU atėjau ir kaip visada bet kokią galimybę, kuri suteikiama bendravimui tarp Dangaus ir žemiško plano, man norėtųsi panaudoti jūsų sąmonės vystymosi naudai.
Jūsų lemtis – tapti aukštai išsivysčiusiomis Kosminėmis Būtybėmis. Jūs praaugate savo sąmone į kaskart vis subtilesnius iš pradžių mentalinio plano sluoksnius, o paskui į aukštesnius planus. Ir manasis jūsų augimo ir jūsų paskirties matymas, pagrįstas mano patirtimi, sufleruoja man, kad jūs pateisinsite į jus dedamas viltis. Aš džiaugiuosi, kad po daugelio visiško netikėjimo ir tamsos metų, apgaubusių Žemę per pastaruosius kelis šimtmečius, pavyksta duoti amžinų žinių daigus. Kas kad kol kas nelabai aukštu lygiu. Svarbu pažadinti dabar gyvenančios kartos sąmonę, kad naujos kartos gautų dirvą didesniam sąmonės augimui ir sugebėtų priimti dideles žinias apie Dieviškąją Tiesą.
Jūs užkemšate savo sąmonę begale nereikalingų dalykų. Ir dabar atėjo laikas, kai turite sąmoningai traktuoti viską, į ką atkreipiate dėmesį. Todėl, kad viskas, į ką jūs nukreipiate savo dėmesį, turi jums labai stiprų poveikį. Todėl jūs turite suprasti, kad kartais vieno jūsų peržiūrėto nekokybiško filmo arba susitikimo su žmogumi, turinčiu neigiamas vibracijas, pakanka, kad arba būtų sustabdytas jūsų vystymasis, arba nukreiptas į netinkamas vėžes.
Todėl mes norėtume, kad jūs ugdytumėte savyje Dieviškojo matymo ir situacijos numatymo savybes.
Ir būtent Dieviškojo matymo savybė yra ta savybė, kurios aš mokau žmoniją savo buveinėje. Aš laimingas dabar kalbėdamas tokiai didelei auditorijai, kuri skaito šiuos laiškus daugeliu kalbų. Ir aš laimingas atnešdamas iki jūsų savo Mokymą ne tada, kai miegate, o tada, kai esate budraus proto.
Dabar atėjo laikas, kai turi prabusti jūsų Dieviškieji sugebėjimai ir turite palaipsniui įsisavinti savo Dieviškąją paskirtį. Ir šis mokslas, deja, nedėstomas jūsų mokymo įstaigose ir netgi retai galima aptikti jūsų parduotuvių lentynose ir knygynuose knygų, kurios iš tikrųjų mokytų Dieviškųjų žinių. Todėl kad, deja, ta literatūra, kuri platinama jūsų pasaulyje, tik išveda jus iš tikrojo Kelio ir atima iš jūsų Dieviškąjį nusiteikimą, priversdama pasikliauti kūnišku protu ir intelektualiais samprotavimais. Šis kelias nėra Dieviškasis Kelias, nes verčia jus ugdyti savyje ne Dieviškąsias savybes, o grynai žmogiškas. Tam, kad išvystytumėte savyje Dieviškąsias savybes, jums būtina atsisakyti visų prisirišimų prie šio pasaulio dalykų. Būtina stoti į Įšventinimų Kelią ir eiti juo. Seniau Žemėje egzistavo mokyklos, kuriose mokydavo Dieviškojo mokslo. Ir aš numatau šių tradicijų Žemėje atnaujinimą netolimoje ateityje. Tam būtina tiek pakeisti žmonių sąmonę, kad tokioms mokykloms pritartų ir jas labai palaikytų vyriausybės ir kad tokios mokyklos įeitų į valstybinę vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir auklėjimo programą.
Ši užduotis yra dabar gyvybiškai svarbi ir aš pareiškiu jums, kad tos šalies vyriausybė, kuri oficialiu lygiu pripažins mūsų pasiuntinį ir valstybiniu lygiu sugebės realizuoti mūsų planus, gaus visus mūsų palaiminimus ir pagalbą. Ir tai bus kitas, labai svarbus, žingsnis Žemės planetos vystymesi. Todėl, kad iki šiol, netgi jeigu tam tikrų šalių valdytojai buvo mūsų įtakoje, tai mūsų ryšiai buvo laikomi paslaptyje ir paslėpti nuo smalsių akių. Dabar atėjo laikas, kai mes pasiruošę išeiti iš už paslapties uždangos ir duoti savo žinias ir savo Mokymą atvirai. Todėl, kad situacija planetoje dabar yra palanki tokiai įvykių vystymosi eigai. Ir kad jums būtų suprantamiau, aš pasakysiu, kad jau ankstesni pasiuntiniai bandė užmegzti ryšius vyriausybiniu lygiu su įvairių šalių vyriausybėmis, bet nepasisekė. Mes nesiliaujame bandyti tai padaryti ir mes dabar pareiškiame per savo pasiuntinį, kad Didžioji Baltoji Brolija atvira bendradarbiavimui valstybiniu lygiu su visomis visų pasaulio šalių vyriausybėmis. Mes neturime daugiau ko slėpti todėl, kad Tiesa laisvai skelbiama per Internetą ir mūsų skelbėjai turi galimybę laisvai, nepersekiojami skelbti Tiesą.
Dabar aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną labai svarbų klausimą, liečiantį Žemės planetos žmonijos ateitį. Jūsų ateitis tiesiogiai susijusi su jūsų vaikais. Ir nuo to, kaip jūs sugebėsite paruošti naują kartą, priklauso, kiek ši karta sugebės išvystyti savyje Dieviškąsias savybes ir įvykdyti savo Dieviškąją paskirtį. Nepamirškite, kad rūpindamiesi ateinančia karta jūs iš tikrųjų rūpinatės patys savimi. Todėl, kad praeis žemiškais matais ne tiek daug laiko ir jūs vėl ateisite į įsikūnijimą Žemėn. Ir priklausomai nuo jūsų pastangų, kurias dabar įdėsite auklėdami augančią kartą, jūs gausite įsikūnijimą palankesnėje aplinkoje, kuri sudarys palankias sąlygas jūsų dvasiniam vystymuisi. Viskas Dievo yra apgalvota ir visos pasekmės turi savas priežastis. Pagalvokite apie tai, ką aš jums pasakiau. Ir netgi jeigu jūsų pastangos, kurias nukreipsite savo vaikų auklėjimui, nebus apvainikuotos sėkme dabartiniame gyvenime, jūsų rūpinimosi būsima karta momentumas paliks neišdildomą pėdsaką jūsų auroje ir kituose gyvenimuose patys pasinaudosite savo kauzalinio kūno įdirbiais.
Karmos Įstatymas ir persikūnijimo, arba reinkarnacijos, Įstatymas yra du svarbiausi įstatymai, kurie turi būti dėstomi jūsų mokymo įstaigose kartu su fizika, matematika ir chemija. Ir patikėkite manimi, kad nauda iš šių įstatymų studijavimo bus daug didesnė negu nauda mokantis Niutono ir Paskalio dėsnių.
O dabar aš norėčiau, kad jūs įdėmiai apmąstytumėte savo širdyje ir pabandytumėte įsivaizduoti, ką jūs asmeniškai galėtumėte padaryti, kad nauja karta, kuri ateina į šį pasaulį, jau nuo pirmų savo žingsnių gautų tikras žinias ir įsivaizdavimą apie tą pasaulį, į kurį jie atėjo, žinias, pagrįstas ne nuvalkiotomis žmogiškosiomis tiesomis, o per amžius patikrinta Tiesa. Todėl, kad ir kaip buvo engiami mūsų žinių nešėjai praeityje ir dabartyje, Tiesa, kurios jie mokė, gyvena ir gyvens per amžius. Todėl, kad viskas, kas nuo Dievo, gyvuos amžinai, o viskas, kas nuo žmogaus, bus pamiršta jeigu ne šioje kartoje, tai kitoje.
Neieškokite tos tiesos, kuri eina iš žmogiškosios sąmonės, siekite Tiesos, kuri patenka į jūsų pasaulį iš Aukščiausių Šviesos oktavų, ir tada jūs sukursite Žemės planetai šviesią ateitį.

AŠ ESU Ciklopėjus, numatantis Žemės planetai šviesią ateitį.