Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Ciklopėjus > Būtent jūsų aplinkoje, tarp ju... >

Būtent jūsų aplinkoje, tarp jus supančio chaoso ir atšiaurumo, gali pražysti Dieviškosios sąmonės lotosai

AŠ ESU Ciklopėjus. AŠ ESU itin retai bendrauju su nepakylėta žmonija. Per sunku jums mane suprasti, o man – jus. Mus skiria milijonai šviesmečių. Aš esu beformėje, o jūs esate pačiame žemiausiame išraiškos taške.
Todėl aš pažeminau savo vibracijas iki minimalios ribos, kad savo energijomis neapdeginčiau mūsų pasiuntinio. Ir vis tiek tai per didelis krūvis ir man, ir jai.
Kūrinija erdvi ir aš, kaip vienas iš išreikšto pasaulio Kūrėjų, pašauktas prižiūrėti šį išreikštą pasaulį. Aš žvelgiu mintimis į Dieviškojo sumanymo išreikštam pasauliui tobulybę ir Aš matau nukrypimus nuo Dieviškojo sumanymo.
Nukrypimai įmanomi iš anksto numatytose ribose. Tačiau įmanomų nukrypimų riba artėja prie paskutinės ribos. Jūs užsižaidėte iliuzijoje. Tiems, kas pasiruošę, atėjo laikas prisiminti apie tą pasaulį, iš kur jūs atėjote ir kur turite sugrįžti. Jūsų žemiškojo gyvenimo vaidmuo eina į pabaigą. Aš užtikrinu jus, kad ateina periodas, kai visas išorinis pasireiškimas turi būti suskleistas. Tačiau jis negali būti suskleistas akimirksniu. Iliuzija iš žmogiškojo požiūrio taško kūrėsi neįsivaizduojamą laiko intervalą. Ir dabar atėjo apsisukimo taško momentas.
Jums šitai reiškia tik tai, kad viskas pradės keistis. Tos energijos, kurias mes siunčiame į jūsų pasaulį, sukėlė pačių negatyviausių pasireiškimų išreikštajam planui pakėlimo procesą. Visa tai, kas taikiai snaudė žemuosiuose astraliniuose sluoksniuose, dabar pažadinta ir rado savo išraišką netgi fiziniame būties plane.
Kalbu apie tą situaciją, kurią jūs matote jus supančiame pasaulyje. Mano žodžiai turi jums paaiškinti daugelį vykstančių procesų.
Dieviškosios energijos. Vibracijų kilimas. Atrodytų, tai turėtų sukelti pozityvius jus supančios tikrovės procesus. Tačiau to nevyksta. Viskas dar labiau šiurkštėja ir prieina iki absurdo taško.
Taip ir turi būti, numylėtiniai. Tada, kai prieinate prie užsistovėjusios kūdros, jums atrodo, kad jos paviršius švarus ir atspindi mėlyną dangų bei debesis. Dabar paimkite pagalį ir sujudinkite kūdros paviršių. Jūs pamatysite dumblą, maurus ir pajusite pašvinkusio vandens puvėsių kvapą.
Mūsų poveikis jūsų pasauliui panašus į jūsų veiksmus nenutekančiam, stovinčiam kūdros vandeniui.
Dabar įsivaizduokite mūsų užduotį. Iš viso šito puvimo ir priplėkimo išrinkti lotosų ūglius, kurie auga šioje dvokiančioje kūdroje. Taip, iš tikrųjų, aplink pašvinkęs vanduo ir purvas, ir maurai. Tačiau būtent šioje aplinkoje auga tikrieji nuostabūs žmogiškosios sąmonės lotosai. Būtent jūsų aplinkoje, tarp jus supančio chaoso ir atšiaurumo, gali pražysti Dieviškosios sąmonės lotosai.
Ir kiekvienas toks žmogus, kuris šioje aplinkoje sugeba išreikšti Budos sąmonę, daugelio kilometrų aplink save spinduliu sugeba išgelbėti labai daugelį sielų. Individų, pasiekusių Budos sąmonę, sudarytas Šviesos tinklas audžiamas būtent dabar, šiuo tamsiu Žemei metu.
Ir čia, ir ten mes matome jūsų tobulos sąmonės besiskleidžiančius lotosus. Jus, aišku, domina, kur daugiausia mes matome lotosų. Tai paslaptis, kurią galbūt aš jums papasakosiu kuriame nors iš kitų savo atėjimų. Tačiau būtent šioje šalyje prasidės naujos sąmonės reiškimasis.
Vienas žmogus šturmuoja vertikalią uolą. Vertikalia uola jis pakyla be apsaugos. Tačiau visi tie, kurie panorės sekti jam iš paskos, gauna pagalbos ir palaikymo trosą. Ir jiems Kelyje jau kur kas lengviau.
Šiais laiškais mes duodame jums savo pagalbą ir palaikymą. Turite labai rūpestingai elgtis su viskuo, kas jums duodama. Nuošalioje, saugioje vietoje rinkite kiekvieną perlą ir brangakmenį, esančius kiekviename laiške. Ir tada, kai ateis dar tamsesnis ir be prošvaisčių laikotarpis, išimkite šias brangenybes ir jos sugebės išgelbėti jums Gyvenimą. Ne tą gyvenimą, kuris egzistuoja fiziniame plane, o tą Gyvenimą, kuris amžinas. Jūsų sąmonė yra leidimas į amžinąjį pasaulį. Ir tas, kuris gyvenimo pelkėje gali žydėti nuostabiu Dieviškosios sąmonės lotosu, užsitarnavo teisę įeiti į amžinąjį Gyvenimą.
Trūnėsiai negali įeiti į mano pasaulį. Tik netrūni, nemirtinga jūsų dalis sugeba egzistuoti mano pasaulyje. O tam jūs turite rūpintis savo nemirtingąja dalimi jau dabar. Nerinkite tų brangenybių, kurios priklauso jūsų pasauliui, rinkite tik tas Dieviškosios Išminties brangenybes, kurios turi vertę visuose pasauliuose.

AŠ ESU Ciklopėjus


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#19